FinOps a rozwój zrównoważony

Oszczędzaj planetę i pieniądze

A picture of a woman with her hand on her face.

FinOps dla zrównoważonego rozwoju

Wspieranie planu zrównoważonego rozwoju Twojej Organizacji wymaga pomiarów i ciągłego doskonalenia wpływu oprogramowania i zasobów chmurowych na środowisko. W zakresie Twojej odpowiedzialności będzie leżało monitorowanie i ocenianie śladu węglowego IT operacji, w tym w odniesieniu do każdej chmury od dużego dostawcy wykorzystywanej przez Twoją Organizację. Praktyka pracy z platformą FinOps może pomóc w zmniejszeniu emisji związanych z oprogramowaniem i środowiskiem chmurowym.

Oferowane przez SoftwareOne usługi w zakresie platformy FinOps stanowią dla twojej organizacji pomoc w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju dzięki powiadamianiu o wartościach śladu węglowego pozostawianego przez lokalne centrum danych, infrastrukturę chmurową i usługi programowe. Umożliwiamy monitorowanie finansowego i środowiskowego wpływu Twojej strategii IT, wspierając efektywne podejmowanie decyzji opartych na danych oraz wynikającą z przepisów sprawozdawczość.

IT jest siłą napędową wydajności, siłą która odciska także coraz większe piętno na środowisku przyrodniczym

Założonym celem naszej firmy jest zapewnienie pomocy Klientom w osiąganiu gruntownej redukcji pozostawianego przez nich śladu węglowego i wywieranego wpływu na środowisko. Pomoc ta polega na optymalizacji oprogramowania i zasobów chmurowych oraz zmniejszenie kosztownego zużycia energii. Postaw swój zespół po właściwej stronie historii.

 • Do 3,9%

  IT-udział względny w globalnej emisji CO2 w 2021 r.

  Source: ScienceDirect, Sept. 2021

 • 31%

  IT-względny udział w globalnym zużyciu energii do 2030 r. bez poprawy wydajności.

  Source: ING, Nov. 2019

 • 5%

  IT-względny udział w globalnym zużyciu energii w 2030 r. z poprawą wydajności.

  Source: ING, Nov. 2019

Przedstawiamy GreenOps – następny krok w środowisku FinOps

Lepszy nadzór finansowy nad zasobami chmury, kosztami i wydajnością środowiskową generuje natychmiastowe korzyści w rachunku zysków i strat i zmniejsza długoterminowe ryzyko biznesowe dla marki. Kluczem do udanej transformacji jest obranie celów mających podbudowę naukową i monitorowanie wyników osiąganych przez Twoją Organizację, a także dzielenie się tymi postępami z i Klientami i dostawcami.

 • Uaktywnij swoich pracowników

  Pracownicy wspierają Organizacje, które podzielają ich własne wartości. Wykorzystaj sprawozdania klimatyczne, aby włączyć pracowników w postępy czynione przez Twoją Organizację na drodze ku zrównoważonemu rozwojowi.

 • Świadomość poziomów emisji związków węgla

  Śledź w czasie rzeczywistym wykorzystanie chmury, koszty i ślad węglowy oraz zmniejszaj emisję poprzez wybór rozwiązań o odpowiednim rozmiarze i koszcie.

 • Raportowanie ESG

  Zwiększ zgodność z przepisami i zmniejszaj ryzyko utraty reputacji, dostarczając konkretne dane zarządowi, inwestorom, regulatorom i Klientom.

 • Chroń świat

  Każdy krok podjęty w celu ograniczenia emisji i szkodliwych praktyk przyczynia się do tworzenia przyszłości, którą z dumą możemy zapewnić naszym dzieciom.

Współpracuj z liderem ds. FinOps. SoftwareOne zatrudnia więcej certyfikowanych specjalistów ds. FinOps niż jakikolwiek inny dostawca usług technologicznych

FinOps Certified Service Provider, FinOps Foundation and FinOps Certified Platform logo
A person walking down a hallway with a rainbow colored wall.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Podziel się kilkoma szczegółami dotyczącymi Twojego wyzwania biznesowego, a my się z Tobą skontaktujemy.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Podziel się kilkoma szczegółami dotyczącymi Twojego wyzwania biznesowego, a my się z Tobą skontaktujemy.