Usługi Data Foundations

Wytycz drogę dla AI

A black background with colorful lines on it.

Usługi SoftwareOne Data Foundations

Usługi Data Foundations umożliwiają tworzenie, standaryzację i optymalizację struktury danych w celu utorowania dostępu do sztucznej inteligencji.

Dzięki zbudowaniu solidnego i wysoce wydajnego zaplecza danych, organizacje mogą zapewnić zarządzanie danymi, usprawnić operacje i stać się dobrze przygotowane do realizacji procesów opartych na danych i inicjatyw związanych ze sztuczną inteligencją.

Opracuj solidne zaplecze dla AI

Skuteczne wdrożenie ML, AI i generatywnej AI wymaga od organizacji posiadania solidnych zasobów danych. To z kolei oznacza dostęp do danych, ich ujednolicenie, zarządzanie nimi oraz wybór technologii i platform do ich wizualizacji i wykorzystania w innowacyjny sposób. Zwiększenie ogólnego poziomu dojrzałości ekosystemu danych w organizacji przygotowuje środowisko i zespół na sztuczną inteligencję.

Kwestie bezpieczeństwa, regulacyjne i etyczne mogą hamować wdrażanie sztucznej inteligencji. Doświadczony partner, taki jak SoftwareOne, może poprowadzić Cię przez odpowiednie kroki wdrożeniowe, aby zmniejszyć ryzyko i przyspieszyć wyniki.

 • number-1-icon

  Etap integracji systemów

  Organizacja zaczyna stosować dane na poziomie operacyjnym

 • number-2-icon

  Etap analizy

  Organizacja może analizować dotychczasowe trendy i wyniki oraz znajdować odpowiedzi na pytania

 • number-3-icon

  Organizacja bazująca na danych

  Organizacja podejmuje strategiczne decyzje w oparciu o szereg danych

 • number-4-icon

  Organizacja wykorzystująca AI

  Organizacja usprawnia procesy biznesowe i operacyjne, wykorzystując AI

Dzięki wsparciu SoftwareOne zyskaliśmy dostęp do mocy BigQuery i znacznie zredukowaliśmy ilość pracy ręcznej potrzebnej do uzyskania dostępu do naszych danych i ich analizy.
camper-logo-square

Cristina Frontera Rossello

Business Technology Project Manager, Camper

Usługi Data Foundations

 • Usługi doradcze

  Wykorzystanie potencjału danych: poprawa poziomu zaawansowania ekosystemu danych, opracowanie i dostosowanie strategii w zakresie danych oraz ocena potrzeb w zakresie migracji i modernizacji.

 • Platforma Usługowa

  Większe możliwości w zakresie danych: migracja starszych systemów do zaawansowanych środowisk chmurowych, usprawnienie i przyspieszenie operacji na danych, dostosowanie zarządzania w celu zapewnienia zgodności i produktywności.

 • Usługi

  Automatyzacja procesu zarządzania danymi: wdrożenie nowoczesnych procesów zarządzania danymi, ujednolicenie i standaryzacja danych w całej organizacji, migracja i modernizacja obciążeń związanych z danymi.

A person is holding a glowing hula hoop.

Dzięki naszemu wsparciu z łatwością zrealizujesz swoje wizje i zrealizujesz swoje plany.

Usługi doradcze SoftwareOne Data Foundations zapewniają klientom dostęp do nowych możliwości bazujących na danych i nowoczesnej strukturze danych. Nasz zespół łączy inżynierię danych, bezpieczeństwo danych i chmurę ze sprawdzonymi frameworkami, aby pomóc zoptymalizować, przekształcić i zmodernizować obecne środowisko danych, tak aby było gotowe na potężne inicjatywy AI.

Schedule an AI scoping session

A 3d image of a tunnel with reflections.

Bądź gotowy na AI

Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby zaplanować sesję strategiczną AI dla Ciebie i Twojego zespołu.

Bądź gotowy na AI

Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby zaplanować sesję strategiczną AI dla Ciebie i Twojego zespołu.