2.5 min na przeczytanieRozwiązania branżowe

Praca na rzecz zrównoważonej przyszłości w budownictwie

SoftwareOne blog editorial team
Zespół Redakcyjny Bloga
tech-solutions-for-construction-unsplash-Vq2ap8aFFEs-blog-hero

Zmiany klimatu to jedno z największych wyzwań naszych czasów. W 2019 r. emisja CO2 w sektorze budownictwa wzrosła do 38% całkowitej światowej emisji dwutlenku węgla w zakresie zużycia energii podczas gdy przetwarzanie materiałów, takich jak beton, przyczynia się aż do 6% globalnej emisji. Duże ilości odpadów materiałowych i konieczność przebudowy konstrukcji budowlanych przyczyniają się do ogólnego braku efektywności w naszej branży.

Branża budowlana zatrudnia 7% światowej populacji w wieku produkcyjnym. Przewiduje się, że do 2050 roku 68% światowej populacji będzie mieszkać na obszarach miejskich. Ze względy na ten fakt interesariusze z branży budowlanej muszą wziąć odpowiedzialność za redukcję emisji i stworzenie przyszłości dla wszystkich.

source: IEA 2020b, adapted from “IEA World Energy Statistics and Balances” and “Energy TechnologyPerspectives"

Wspólne dążenie do zrównoważonego rozwoju w budownictwie

Wyzwanie klimatyczne wymaga natychmiastowej uwagi i długoterminowego zaangażowania. Jesteśmy dumni z pracy naszego partnera MTWO Construction Cloud, firmy RIB Software i jej zaangażowania w we wsparcie rozwoju branży w budowaniu w bardziej zrównoważony sposób. Ta organizacja non-profit opracowała narzędzie technologiczne o otwartym dostępie, którego celem jest redukcja i analiza wpływu wbudowanego węgla w ramach wysiłków na rzecz uczynienia branży budowalnej bardziej wydajnej i zrównoważonej.

Kalkulator Embodied Carbon in Construction Calculator (EC3) firmy Building Transparency obejmuje zweryfikowaną bazę danych deklaracji środowiskowych produktów (EPD), które można wykorzystać do przeprowadzania testów porównawczych i ocen dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Jest to przydatne zarówno dla nabywców materiałów budowlanych, deweloperów, wykonawców, jak i decydentów. Teraz, gdy można zmierzyć ilość węgla zawartego w materiałach produkcyjnych, interesariusze mogą ocenić ogólną emisję dwutlenku węgla w projekcie i wykorzystać te informacje do zakupu alternatywnych materiałów niskoemisyjnych lub, w przypadku organów regulacyjnych, do ustalenia limitów śladów węglowych. Takie środki są szczególnie pomocne w zapewnianiu zgodności i przestrzegania przez branżę budowalną zrównoważonych praktyk środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG). Narzędzie EC3 firmy Building Transparency pozostaje bezpłatne dzięki sponsorom takim jak RIB Software.

Dlaczego firmy AEC powinny dbać o zrównoważony rozwój?

Jeśli chcemy osiągnąć cele określone w Paryskim Porozumieniu Klimatycznym, istotne jest, aby branża budowlana była zaangażowana w ochronę środowiska i była liderem w dążeniu do dekarbonizacji.

Zrównoważony rozwój jest dobry nie tylko dla planety, ale także dla biznesu. Organizacje, które koncentrują się na zrównoważonym budownictwie, mogą:

  • Zabezpieczyć swoją działalność na przyszłość zapewniając przewagę konkurencyjną na rynku i robiąc tym samym krok do przodu.
  • Pracować zgodnie z regulacjami rządowymi lub ograniczeniami dotyczącymi emisji dwutlenku węgla, a także ograniczać implikacje związane z podatkiem od emisji dwutlenku węgla.
  • Poprawić reputację pracodawcy i wydajność pracowników przyciągając i zatrzymując w ten sposób największe talenty.
  • Oszczędzać koszty dzięki mniejszej ilości odpadów i bardziej energooszczędnym procesom budowlanym, wykorzystując w pełni zasoby naturalne i energię odnawialną.

Wszyscy mamy do odegrania rolę w budowaniu bardziej zrównoważonego świata

Wszyscy musimy dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować wpływ branży na środowisko. Technologia będzie odgrywać integralną rolę w jednoczeniu przemysłu i dostarczaniu narzędzi potrzebnych do zmniejszenia śladu węglowego. Chociaż kryzys klimatyczny nie zostanie wyeliminowany z dnia na dzień, możemy dokonać znaczących zmian pracując razem.

led-lights-getty-1322998839-cta-banner

Cyfrowa transformacja z MTWO construction cloud

MTWO to kompleksowe rozwiązanie chmurowe dla przedsiębiorstw budowlanych, które łączy wszystkich interesariuszy projektu, procesy i dane w jednej zintegrowanej platformie.
MTWO to rozwiązanie wysoce konfigurowalne. Platforma zawiera ponad 100 modułów, które wspierają każdą fazę cyklu życia projektu budowlanego, a otwarte API pozwala na integrację z innymi aplikacjami ważnymi dla Twojego biznesu.

Cyfrowa transformacja z MTWO construction cloud

MTWO to kompleksowe rozwiązanie chmurowe dla przedsiębiorstw budowlanych, które łączy wszystkich interesariuszy projektu, procesy i dane w jednej zintegrowanej platformie.
MTWO to rozwiązanie wysoce konfigurowalne. Platforma zawiera ponad 100 modułów, które wspierają każdą fazę cyklu życia projektu budowlanego, a otwarte API pozwala na integrację z innymi aplikacjami ważnymi dla Twojego biznesu.

Author

SoftwareOne blog editorial team

Zespół Redakcyjny Bloga

We analyse the latest IT trends and industry-relevant innovations to keep you up-to-date with the latest technology.