4 min na przeczytanieRozwiązania branżowe

Dlaczego 5D BIM ma znaczenie dla generalnych wykonawców

SoftwareOne blog editorial team
Zespół Redakcyjny Bloga
industries-getty-1312233589-blog-hero

Większość z nas bez wątpienia rozumie, że transformacja cyfrowa ma pozytywny wpływ na branżę budowalną od wzrostu produktywności, przez szybkość realizacji projektów, po zwalczanie wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Firmy, które pracują w tradycyjny sposób, ale upatrują korzyści w nadchodzących zmianach nie powinny wymyślać swojego biznesu na nowo, ale fundamentalnie przemyśleć sposób, w jaki biznes wkrótce będzie się rozwijał.

Pandemia i jej skutki przyspieszyły cyfrowe trendy w branży i skłoniły wiele firm budowlanych do przyjęcia rozwiązań cyfrowych, mając nadzieję, że technologia zwiększy rentowność i wpłynie na zwiększanie konkurencyjności. Ci, którzy jeszcze nie dołączyli do tego wyścigu znajdą się w niekorzystnej sytuacji, konkurując z firmami bardziej doświadczonymi technologicznie. Firmy budowlane chcą utrzymać swoje realizowane projekty i jednocześnie przygotować się do pełnej transformacji cyfrowej wybierają najbardziej korzystną technologię, którą jest 5D BIM.

Tradycyjna metodologia vs projektowanie oparte na metodyce BIM

W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, charakteryzujących się zmianami i nieprzewidzianymi kosztami zarówno w fazie projektowania, jak i budowy, metodyka BIM umożliwia efektywną współpracę opartą na wirtualnym modelu angażującą wszystkie zainteresowane strony realizujące projekt od samego początku.

why-5d-bim-matter-to-contractor

Jak widać na powyższym diagramie, największy wspólny wysiłek włożony w metodykę BIM jest skoncentrowany w początkowych etapach fazy projektowania (typowe w przypadku zintegrowanego podejścia platformowego). Ma to pozytywny wpływ na koszty, zarówno pod względem świadomości ich generowania jak i możliwości ich zmniejszania.

Przygotowanie konstrukcji w oparciu o modele BIM

Przygotowanie konstrukcji w oparciu o metodykę 5D BIM zachęca do pracy zespołowej i współpracy od samego początku projektu budowlanego. Przygotowany przez architekta model 3D połączony z czasem realizacji zadań (4D) i informacją o kosztach (5D) tworzy szczegółową, wizualną i dynamiczną podstawę do zarządzania procesami.

5D BIM sprawia, że procesy budowlane są bardziej wydajne, ułatwiając bardziej szczegółowe i dokładne planowanie. Dzięki takiemu podejściu potencjalne problemy można zidentyfikować na wczesnym etapie, zmniejszając w ten sposób potrzebę zmian i przeróbek. Symulacje BIM łączą projekt, wykorzystywane zasoby, kontrahentów a nawet wytyczne prawne, pomagając firmom w szybszym i dokładniejszym szacowaniu kosztów. Dodatkowo spełniają oczekiwania i wymagania wielu klientów, którzy już dostrzegają wartość filozofii projektowania i budowania opartych j na BIM. Wykorzystywana technologia nie tylko umożliwia pełną wizualizację projektu, ale zapewnia znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa i czas na spokojne planowanie projektu, kosztorysowanie i harmonogramowanie.

Jak wykorzystanie 5D BIM w fazie przygotowania wpływa na twoje projekty.

Szybki i dokładny przedmiar oparty na modelu BIM

Kosztorysanci mogą łatwo generować zautomatyzowane ilości z modeli 3D przy użyciu predefiniowanych reguł dostępnych w systemie. Obliczenia mogą być wyświetlane przy wykorzystaniu modeli BIM, co upraszcza podejmowanie decyzji.

Dokładne kosztorysy oparte na modelu BIM

Łączenie modeli 3D i danych z poprzednich projektów pomaga w szybkim tworzeniu dokładnych i precyzyjnych kosztorysów. Połączone są one z modelami i przedmiarem oraz z procesami planowania i zakupów. Takie podejście jeszcze bardziej usprawnia współpracę i pozwala na udostępnianie danych w czasie rzeczywistym.

Harmonogramowanie oparte na modelach BIM umożliwia lepsze planowanie

Symulacja 5D pomaga planistom zidentyfikować potencjalne kolizje i wykrywać zagrożenia budowlane na wczesnym etapie procesu planowania. Tworząc bardziej wiarygodne harmonogramy można uniknąć kosztownych błędów na etapie budowy. MTWO oferuje scenariusze „co by było, gdyby”, które zapewniają możliwość analizy wpływu wszelkich zmian wprowadzanych do harmonogramu lub projektu co umożliwia lepsze planowanie i alokację zasobów.

Wizualizuj swój plan zaopatrzenia dzięki zakupom opartym modelach BIM

Zapotrzebowania zakupowe mogą być generowane bezpośrednio z modelu BIM, z katalogu lub z kosztorysu. Modele projektowe, informacje o kosztach, zamówienia i plany budowy są wizualizowane i oceniane na etapie planowania, dzięki czemu przed rozpoczęciem fizycznej budowy powstaje przejrzysty i zoptymalizowany plan. Zapewnia to nie tylko dokładność danych, ale może również przynieść ogromne oszczędności czasu i pracy.

Solidna baza danych do efektywnego zarządzania obiektem budowalnym

Dzięki 5D BIM cały cykl życia budynku lub obiektu jest prezentowany w fazie poprzedzającej budowę. Eliminuje to potrzebę stosowania wielu niepowiązanych arkuszy kalkulacyjnych, na których obecnie pracuje wiele zespołów projektowych. Wykorzystanie 5D BIM przez cały cykl życia budynku zapewnia wszystkim zainteresowanym stronom stay dostęp do potrzebnych im informacji co usprawnia konserwację i naprawy budynków oraz skutkuje wydajniejszym zarządzaniem obiektem.

Podsumowanie

Nie można przecenić korzyści płynących z połączenia wszystkich zespołów, danych i procesów od etapu wstępnej budowy przez cały cykl życia budynku. Ponieważ firmy budowlane przygotowują się do nowych sposobów pracy w cyfrowej rzeczywistości, w ich zestawie narzędzi musi znaleźć się miejsce dla zintegrowanych rozwiązań 5D BIM osadzonych w chmurze.

$name

Cyfrowa transformacja z MTWO construction cloud

MTWO to kompleksowe rozwiązanie chmurowe dla przedsiębiorstw budowlanych, które łączy wszystkich interesariuszy projektu, procesy i dane w jednej zintegrowanej platformie.
MTWO to rozwiązanie wysoce konfigurowalne. Platforma zawiera ponad 100 modułów, które wspierają każdą fazę cyklu życia projektu budowlanego, a otwarte API pozwala na integrację z innymi aplikacjami ważnymi dla Twojego biznesu.

Cyfrowa transformacja z MTWO construction cloud

MTWO to kompleksowe rozwiązanie chmurowe dla przedsiębiorstw budowlanych, które łączy wszystkich interesariuszy projektu, procesy i dane w jednej zintegrowanej platformie.
MTWO to rozwiązanie wysoce konfigurowalne. Platforma zawiera ponad 100 modułów, które wspierają każdą fazę cyklu życia projektu budowlanego, a otwarte API pozwala na integrację z innymi aplikacjami ważnymi dla Twojego biznesu.

Author

SoftwareOne blog editorial team

Zespół Redakcyjny Bloga

We analyse the latest IT trends and industry-relevant innovations to keep you up-to-date with the latest technology.