ESG program SoftwareOne

Svět potřebuje lídry v ESG. A jsme v tom všichni.

first-step-adobestock-286231546-hero

Naše směřování v oblasti ochrany životního prostředí, sociální odpovědnosti a řízení

SoftwareOne je globální společnost, která si uvědomuje svůj dopad na planetu a lidi v komunitách, kde pracujeme. Stejně jako mnoho jiných organizací se vydáváme na cestu ochrany životního prostředí, sociální odpovědnosti a řízení (environmental, social, and governance – ESG), která naši společnost změní. Jako lídr v technologickém odvětví se zavazujeme ke zvyšování genderové diverzity v rámci našich zaměstnanců a vrcholového vedení. Technologie, které prodáváme a obsluhujeme, vyžadují, abychom chránili data a soukromí našich zákazníků. Už při prvních krocích slibujeme, že budeme informovat o našem postupu na základě vědecky podložených měření.

Usilujeme o pozitivní změnu

Jsme nadšeni, že můžeme představit aktualizaci naší globální strategie programu pro ochranu životního prostředí, sociální odpovědnost a řízení a oslavit úspěch místních iniciativ i nových globálních plánů. Společnost SoftwareOne je odhodlána zajistit transformaci pro sebe, všechny zúčastněné i pro udržitelnou budoucnost.

$name

Jak dosahujeme svých cílů v ESG?

Lidstvo čelí bezprecedentní environmentální krizi. Od roku 2021 se vlivem klimatických změn zemská atmosféra oteplila o 0,85 °C, což vytváří stále nepříznivější podmínky pro člověka a mnoho dalších druhů.

Jako poskytovatel technologických služeb a distributor technologií jménem ostatních musíme vytvořit inovativní přístup k naší strategii pro ESG. Naše cesta k udržitelnosti, sociální spravedlnosti a transparentním obchodním praktikám je dílem, které budeme jako SoftwareOne utvářet společně s našimi zákazníky i celým odvětvím. Jsme hrdí na to, že jsme etická organizace, a věříme, že tyto tři oblasti jsou naší nejvýznamnější cestou k pozitivním změnám pro životní prostředí a společnost.

 • family icon

  Lidé

  Podpora rozmanitosti, příležitostí a spravedlivého odměňování pro všechny v rámci SoftwareOne a našeho trhu je základním cílem našeho plánu pro ESG.

 • globe icon

  Planeta

  Jako technologická společnost jsme zodpovědní za snižování emisí skleníkových plynů a pomáháme našim zákazníkům sledovat a snižovat emise CO2.

 • privacy policy icon

  Zásady

  Náš úspěch v oblasti ESG vyžaduje, abychom se zaměřili na zavedení nejlepších programů v oblasti etiky, dodržování předpisů, ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti ve svém oboru.

Zelené nápady v akci

Zavedení GreenOps ke snížení emisí CO2 v IT

Ve spolupráci s odborníky na klima jsme představili SoftwareOne FinOps for Sustainability. Tento systém shromažďuje a reportuje emise skleníkových plynů, spojené s on-premise datovými centry, cloudovou infrastrukturou a síťovými službami. Poskytuje zákazníkům analytické a zpravodajské informace pro na datech založená rozhodnutí v oblasti IT, která pomáhají snižovat emise způsobující oteplování klimatu.

Zjistěte víc
$name

Nad rámec prostého dodržování předpisů k pozitivnímu dopadu

Naše týmy pracují v 90 zemích světa a spolupracují s komunitami, kde žijí naši lidé. Věříme, že naše rozmanitost nás posiluje. Zde jsou základy našeho ekologického a sociálního úsilí.

#1 V SoftwareOne se stáváme zodpovědnými k životnímu prostředí, měříme a snižujeme uhlíkovou stopu naší organizace.

#2 Jsme odhodláni snižovat emise našich zákazníků a partnerů tím, že jim poskytujeme software a služby, které podporují jejich úsilí o snižování dopadu na životní prostředí.

#3 Vytváříme inkluzivní, rozmanité a pečující prostředí pro všechny zaměstnance SoftwareOne.

#4 Prostřednictvím programu OneImpact budeme podporovat pozitivní digitální transformaci neziskových organizací a místních komunit.

#5 Využijeme nadšení společnosti SoftwareOne a její oddanost etickému, na hodnotách založenému podnikání, abychom dále rozvíjeli její etické postupy i řízení společnosti v souladu s předpisy.

„Společnost SoftwareOne si je vědoma své odpovědnosti vůči planetě a komunitám, kterým sloužíme. Snažíme se snižovat náš dopad na životní prostředí, pomáháme zákazníkům snižovat emise, zvyšujeme genderovou a etnickou rozmanitost a zároveň v našem podnikání uplatňujeme nejlepší postupy v oblasti dodržování předpisů a etiky."

– Isabelle Romy, předsedkyně podvýboru ESG správní rady společnosti SoftwareOne

romy-isabelle-square

Naše dosavadní úspěchy

Cesta k udržitelnosti potrvá roky a dnešní úspěchy pouze připravují půdu pro další kroky. SoftwareOne připravuje komplexní plán emisí skleníkových plynů, který navazuje na tento pokrok.

Německé, rakouské a švýcarské emise uhlíku

V uplynulém roce byl DACH Green Team lídrem ve výpočtu emisí CO2 pomocí softwaru od společnosti Planetly. Poté, co zjistili svou lokální uhlíkovou stopu, aby se stali uhlíkově transparentními, hledají nové iniciativy na své cestě ke snížení emisí uhlíku.

$name

Za každého jeden strom

Začínáme podporovat projekty zaměřené na biodiverzitu a obnovu lesů na všech pěti kontinentech. Do konce roku 2021 jsme vysadili 2 000 stromů – jeden za každého nového studenta SoftwareOne Academy a každého nového zaměstnance. Naši zaměstnanci nám přispěli částkou přes 4 000 dolarů, abychom mohli začít kompenzovat emise CO2, které produkujeme.

$name

Efektivita stavebnictví

Vyvíjíme nová řešení, která zvyšují efektivitu ve stavebnictví, jednom z odvětví s největšími emisemi uhlíku na světě. Řešení MTWO Cloud, které je výsledkem našeho partnerství se společnostmi Schneider Electric, RIB Software a Microsoft, umožňuje zákazníkům sledovat emise CO2 a efektivně organizovat a zajišťovat práci a materiály tak, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

$name

Rovnost a inkluze

Věříme, že všichni můžeme přispět k budování inkluzivnějšího světa, který podporuje všechny. Například během Měsíce hrdosti (Pride Month), Mezinárodního dne žen, Měsíce černošské historie a po celý rok upozorňujeme na aktivity Swomies na mezinárodní úrovni, abychom o nich informovali a podpořili je.

$name

Naše zpráva o udržitelnosti za rok 2021

Po spuštění globálního programu pro ochranu životního prostředí, sociální odpovědnost a řízení v roce 2021 chce SoftwareOne hrát ještě významnější roli ve zlepšování společnosti tím, že změní své vlastní postupy a pomůže zákazníkům stát se udržitelnějšími.

Přečtěte si víc
$name