Security – komplexní řešení kyberbezpečnosti

Security – komplexní řešení kyberbezpečnosti

Neon lights on a dark background.

Na bezpečnost se díváme jak z technického, tak organizačního (procesního) hlediska. Právě snoubení těchto dvou pohledů poskytuje organizaci komplexní ochranu proti případným hrozbám a škodám. Nabízíme jak spolupráci zahrnující technickou i organizační část, tak i spolupráci pouze na konkrétní oblasti, dle vašich specifických potřeb.

Proč SoftwareOne?

 • Máme experty v organizační i technické bezpečnosti – vnímáme bezpečnost jako celek
 • Pokud již máte zavedené technologie, pomůžeme vám s procesní bezpečností a naopak pro vaše procesy doporučíme vhodné technologie tak, abyste měli vaši organizaci celkově zabezpečenou
 • Naše služby jsou komplexní, zohledňují ZoKB, NIS2, DORA, GDPR, ISO normy, cloudové normy atd.
 • Víme, co se chystá, sledujeme legislativu a nejnovější technologie
 • Dodáváme řešení dlouhodobě užitečné pro vás, ne pouze pro jednorázové splnění požadavků
 • Poskytujeme služby srozumitelnou formou a vám na míru

Služby pro komplexní řešení kyberbezpečnosti

 

Technická bezpečnost   Organizační bezpečnost
Analýza prostředí z technického pohledu, včetně návrhů na zlepšení daného stavu. Posouzení stavu
(audity, assesmenty)
Analýza prostředí z organizačního pohledu, včetně návrhů na zlepšení daného stavu.
Konfigurace služeb, které pomáhají technicky nastavit prostředí dle požadavků ISO normy, například v oblastech: správa přístupu, správa zařízení, správa oprávnění. ISO/IEC 27001
(řízení informační bezpečnosti)
Sepsaní procesů, provedení celým certifikačním procesem včetně podpory při auditu a udržení kontinuálního souladu s novými požadavky.
Postupné nasazení služeb Microsoft 365 dle "best practice" do prostředí s cílem efektivnější správy a zvýšení bezpečnosti v oblastech: Ochrana identit a přístupů, Ochrana informací, Ochrana před hrozbami. Soulad s normami
(governance)
Definice pravidel a organizačních opatření s ohledem na legislativu či normy (GDPR, NIS2, ZKB, ISO, NIST).
Vytváření nových, či revidování stávajících bezpečnostních politik a interních směrnic.
Nasazení MFA, ochrany identit, komunikace, aplikací i koncových bodů, nasazení nástrojů pro ochranu informací, HW i SW řešení pro realizaci Disaster recovery plánů, nástroje pro řízení zranitelností či sběr a vyhodnocování událostí – SIEM či penetrační testování. Nový zákon
o kybernetické bezpečnosti NIS2
GAP analýza prostředí včetně návrhu na doplnění opatření s ohledem na nové povinnosti, a to jak pro poskytovatele regulované služby v režimu nižších i vyšších povinností, tak i pro dodavatele regulovaných subjektů.
Technické dopady opatření NÚKIB – posouzení, návrh, případná realizace technologických změn do prostředí v souladu s NÚKIB. NÚKIB metodiky a opatření Pomoc s praktickým porozuměním pravidlům a nařízením NÚKIB a implementace pravidel do bezpečnosntích politik.
Využití nástrojů jako Insider Risk Management a Secure score. Cílem je být schopen rychle identifikovat rizikové indikátory, třídit je a následně nastavit vhodná opatření ke zmírnění těchto rizik. Risk management
(řízení bezpečnostních rizik)
Identifikace aktiv, zranitelností, hrozeb, zmírnění rizik dle normy ISO 27005:2022 (Information security, cybersecurity and privacy protection).
Nasazení služby Azure Sentinel, jeho konfigurace, zaškolení administrátorů a možnost kontinuálního rozvoje a podpory SIEM. SIEM
(Security Information and Event Management)
Definice činností, pravidel a nastavení časového harmonogramu pro efektivní používání SIEM, včetně definice rolí a jejich odpovědností.
Využití nástroje Compliance Manager – technická analýza prostředí Microsoft 365 s cílem zvýšení "Compliance score" (právě za pomoci technologických opatření). Compliance Manager
(soulad s pravidly)
Analýza prostředí společnosti dle ISO 27001:2022 z pohledu organizačních a technických (dle zakoupených Microsoft 365 licencí) požadavků za využití služby Microsoft Compliance Manager.
Realizace testu a následné výstupy včetně technologických doporučení vedoucích ke snížení bezpečnostních rizik. Druhy testů: ActiveDirectory, penetrační testy, assesment zranitelností, test chování/povědomí uživatelů v oblasti kyberbezpečnosti. Bezpečnostní testy
(zranitelnosti, penetrační…)
Správné smluvní nastavení vybraných testů, dohody, vymezení rozsahů a kompetencí mezi zákazníkem a případným dodavatelem.

Naše služby pokrývají bezpečnostní nástroje společnosti Microsoft

Identity and Access Management

 • Nasazení technologií podporující moderní a silné ověřovaní, například Passwordless, Windows Hello, Microsoft Authenticator, bezpečnostní klíče typu FIDO 2.
 • Nasazení řešení umožňující „single sign-on“ pro aplikace Microsoftu a třetích stran.
 • Azure Active Directory, Conditional Access, MFA, Microsoft Defender for Cloud Apps, Application Proxy

Threat Protection

 • Nasazení technologií pro dosažení „Zero Trust“ (zajištění silného ověření identity, validace bezpečnostních podmínek na zařízení před udělením přístupu a zajištění nejnižších potřebných oprávnění pro explicitně schválené zdroje).
 • Monitoring a ochrana před hrozbami identit, emailů, aplikací, dat a koncových bodů.
 • MS Intune, MS 365 Defender, MS Defender for Endpoint, MS Defender for Office365, MS Defender for Identity, MS Defender for Cloud Apps, Azure Sentinel, Azure Defender for IoT

Information Protection

 • Technologie poskytující ochranu informací před neoprávněným získáním, zásahem či zneužitím při práci s nimi (jejich identifikace, klasifikace, štítkování, náprava nesouladů).
 • MS Information Protection, Data Loss Prevention, MS Information Governance, MS Defender for Cloud Apps, Compliance Manager

Cloud Security and Management

 • Nasazení řešení zabezpečující cloudové prostředí (aplikace, sítě).
 • Azure Security Center, Azure Defender, Azure Firewall, Azure Web Application Firewall, Azure DDos Protection, Azure Frontdoor
A blurry image of a computer screen with numbers on it.

Spojte se s našimi odborníky

Podělte se s námi o několik podrobností o problému, který vaše firma řeší, a my se vám ozveme.

Spojte se s našimi odborníky

Podělte se s námi o několik podrobností o problému, který vaše firma řeší, a my se vám ozveme.