Etický kodex SoftwareOne

Etický kodex SoftwareOne

A white background with a green, yellow, and blue background.

Lidé ve společnosti SoftwareOne jsou hrdí na to, že se s chytrostí a odvahou chopí každé příležitosti a výzvy, aby zajistili, že technologie přinese výsledky, které naši zákazníci požadují.

Etický kodex společnosti SoftwareOne pro zaměstnance a členy představenstva, stejně jako Etický kodex pro partnery SoftwareOne, slouží jako vodítko pro jednání našich zaměstnanců a partnerů, včetně našich vztahů se zákazníky, poskytovateli softwarových licencí, VARassist partnery, subdodavateli a dodavateli.

Tyto kodexy popisují naše hodnoty a vedou naše zaměstnance k tomu, aby jednali správně a dodržovali platné zákony všude tam, kde po celém světě působíme. Tyto kodexy také nastavují naše očekávání vzhledem k našim partnerům, od kterých vyžadujeme, aby se zavázali ke stejným standardům etického jednání a bezúhonnosti, jaké očekáváme sami od sebe.

Máte nějaké otázky? Rádi vám je zodpovíme. Kontaktujte nás na adrese compliance.global@softwareone.com.

STÁHNĚTE SI ETICKÝ KODEX PRO ZAMĚSTNANCE A ČLENY PŘEDSTAVENSTVA

STÁHNĚTE SI ETICKÝ KODEX PRO PARTNERY