ISO certifikácia SoftwareOne

Riadime sa najvyššími štandardmi

A white background with a green, yellow, and blue background.

ISO certifikácia SoftwareOne

Technologické úsilie bez nezávislého overenia je len zbožným prianím, ktoré našim zákazníkom nestačí. Sme držiteľmi certifikátov kvality, bezpečnosti informácií, ochrany súkromia aj ochrany životného prostredia. Aby naše globálne poskytované produkty a služby zodpovedali najvyšším regionálnym štandardom, je naša práca každoročne certifikovaná spoločnosťami TÜV Süd, Indian Register Quality Systems (IRQS), Dutch Accreditation Council (RvA) a The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Naše aktuálne certifikáty pre jednotlivé krajiny sú k dispozícii na nahliadnutie v rôznych jazykoch.

TÜV Süd

Spoločnosť TÜV Süd, založená v roku 1866, je popredným svetovým poskytovateľom technologických certifikátov, ktoré znižujú dopad technologických rizík a chránia ľudí, majetok aj životné prostredie. Jej 25 000 technológov definuje, vyvíja a certifikuje zhodu s normami presadzovanými Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO).

TÜV SÜD ISO 9001 logo

TÜV Süd ISO 9001:2015 – Kvalita

Celá spoločnosť

Pobočky B–N

Pobočky P–T

TÜV SÜD ISO 14001 logo

TÜV Süd ISO 14001:2015 – Životné prostredie

Celá spoločnosť

Pobočky B–N

Subsidiaries N-U

TÜV SÜD ISO 27001 logo

IRQS a RvA ISO 27001:2013 – Bezpečnosť informácií

Certifikáty riadenia bezpečnosti informácií sa vzťahujú na všetky informačné aktíva súvisiace s našimi službami PyraCloud, SLMAdvanced, SAMSimple, Cloud Support, Business IT (BiT), Security Operations Centre (SOC) a službami pre SAP (vo vybraných lokalitách). To zahŕňa podporné funkcie, ako sú ľudské zdroje (HR), administratíva (napr. správa budov) a právne i finančné služby.

ISO 37001 – Anti-bribery management systems

Transparency and trust are the building blocks of any organization’s credibility. Nothing undermines effective institutions and equitable business more than bribery, which is why there’s ISO 37001.

It’s the International Standard that allows organizations of all types to prevent, detect and address bribery by adopting an anti-bribery policy, appointing a person to oversee anti-bribery compliance, training, risk assessments and due diligence on projects and business associates, implementing financial and commercial controls, and instituting reporting and investigation procedures (source: https://www.iso.org/iso-37001-anti-bribery-management.html).

IRQS ISO 27017:2015 – Kontrola zabezpečenia informácií v cloudových službách

IRQS certifikuje naše riešenie zabezpečenia informácií, vzťahujúce sa na všetky informačné aktíva súvisiace s našimi riadenými cloudovými službami (dodávka, implementácia a údržba) a podpornými činnosťami, vrátane riadenia rizík a interného auditu, ľudských zdrojov a funkcií správy i prevádzky.

Správa SOC 2 Type II vydaná AICPA

Správa SOC 2 Type II nezávisle hodnotí, ako SoftwareOne rieši zabezpečenie a ochranu osobných údajov. Správa pokrýva zásady a kritériá AICPA pre dôveryhodné služby z hľadiska bezpečnosti, dostupnosti, dôvernosti a ochrany osobných údajov. Naša certifikácia je založená na každoročnom hodnotení nezávislým audítorom, ktorý skúma návrh a prevádzkovú efektivitu našich dátových systémov, ako aj bezpečnostné postupy a zásady ochrany osobných údajov.

Naša správa SOC 2 Type II je klientom SoftwareOne k dispozícii na vyžiadanie.

Zpráva SOC 3 vydaná AICPA

Správa SOC 3 je všeobecný prehľad, určený pre potreby používateľov, ktorí požadujú uistenie o tom, ako servisné organizácie riešia bezpečnosť, dostupnosť, integritu spracovania a dôvernosť alebo súkromie spravovaných dát, ale súčasne nepotrebujú informácie nevyhnutné pre efektívne využitie správy SOC 2. Naša certifikácia je založená na každoročnom hodnotení nezávislým audítorom, ktorý skúma návrh a prevádzkovú efektivitu našich dátových systémov aj bezpečnostné postupy a zásady ochrany osobných údajov.

Naša správa SOC 3 Type II je k dispozícii klientom SoftwareOne tu.

Stiahnuť správu