ISO certifikace

Řídíme se nejvyššími standardy

A white background with a green, yellow, and blue background.

ISO certifikace SoftwareOne

Technologické úsilí bez nezávislého ověření je jen zbožným přáním, které našim zákazníkům nestačí. Jsme držiteli certifikací kvality, bezpečnosti informací, ochrany soukromí i ochrany životního prostředí. Aby naše globálně poskytované produkty a služby odpovídaly nejvyšším regionálním standardům, je naše práce každoročně certifikována společnostmi TÜV Süd, Indian Register Quality Systems (IRQS), Dutch Accreditation Council (RvA) a The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Naše aktuální certifikáty pro jednotlivé země jsou k dispozici k nahlédnutí v různých jazycích.

TÜV Süd

Společnost TÜV Süd byla založena v roce 1866 a je předním světovým poskytovatelem technologických certifikací, které snižují dopad technologických rizik a chrání lidi, majetek i životní prostředí. Jejích 25 000 technologů definuje, vyvíjí a certifikuje shodu s normami prosazovanými Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO).

TÜV SÜD ISO 9001 logo

ISO 9001:2015 – Kvalita

Celá společnost

Pobočky B–N

Pobočky P–T

TÜV SÜD ISO 14001 logo

ISO 14001:2015 – Životní prostředí

Celá společnost

Pobočky B–N

Pobočky P–T

TÜV SÜD ISO 27001 logo

ISO/IEC 27001:2013 – Bezpečnost informací

Certifikace řízení bezpečnosti informací se vztahují na všechna informační aktiva související s našimi službami PyraCloud, SLMAdvanced, SAMSimple, Cloud Support, Business IT (BiT), Security Operations Centre (SOC) a službami pro SAP (ve vybraných lokalitách). To zahrnuje podpůrné funkce, jako jsou lidské zdroje (HR), administrativa (např. správa budov) a právní i finanční služby.

ISO 37001 – Anti-bribery management systems

Transparency and trust are the building blocks of any organization’s credibility. Nothing undermines effective institutions and equitable business more than bribery, which is why there’s ISO 37001.

It’s the International Standard that allows organizations of all types to prevent, detect and address bribery by adopting an anti-bribery policy, appointing a person to oversee anti-bribery compliance, training, risk assessments and due diligence on projects and business associates, implementing financial and commercial controls, and instituting reporting and investigation procedures (source: https://www.iso.org/iso-37001-anti-bribery-management.html).

ISO/IEC 27017:2015 – Kontrola zabezpečení informací v cloudových službách

IRQS certifikuje naše řešení bezpečnosti informací, vztahující se na všechna informační aktiva související s našimi řízenými cloudovými službami (dodávka, implementace a údržba) a podpůrnými činnostmi, včetně řízení rizik a interního auditu, lidských zdrojů a funkcí správy i provozu.

Zpráva SOC2 Type II vydaná AICPA

Zpráva SOC2 Type II nezávisle hodnotí, jak SoftwareOne řeší zabezpečení a ochranu osobních údajů. Zpráva pokrývá zásady a kritéria AICPA pro důvěryhodné služby z hlediska bezpečnosti, dostupnosti, důvěrnosti a ochrany osobních údajů. Naše certifikace je založena na každoročním hodnocení nezávislým auditorem, který přezkoumává návrh a provozní efektivitu našich datových systémů i bezpečnostní postupy a zásady ochrany osobních údajů.

Naše zpráva SOC2 Type II je klientům SoftwareOne k dispozici na vyžádání.

Zpráva SOC3 vydaná AICPA

Zpráva SOC3 je obecný přehled, určený pro potřeby uživatelů, kteří požadují ujištění o tom, jak servisní organizace řeší bezpečnost, dostupnost, integritu zpracování a důvěrnost nebo soukromí spravovaných dat, ale současně nepotřebují informace nezbytné pro efektivní využití zprávy SOC2. Naše certifikace je založena na každoročním hodnocení nezávislým auditorem, který přezkoumává návrh a provozní efektivitu našich datových systémů i bezpečnostní postupy a zásady ochrany osobních údajů.

Naše zpráva SOC3 Type II je zde k dispozici klientům SoftwareOne.

Stáhnout zprávu