SoftwareOne ISO Certyfikacje

Stawiamy sobie wysokie wymagania

A white background with a green, yellow, and blue background.

Certyfikaty SoftwareOne ISO

Aspiracje technologiczne bez zewnętrznej walidacji są tylko życzeniowymi stwierdzeniami, które nie mają dla naszych klientów dostatecznej siły przekonywania. Zapewniamy certyfikowaną jakość, bezpieczeństwo informacji, prywatność i poszanowanie środowiska naturalnego. Aby dostosować nasz globalny produkt i usługi do najwyższych standardów regionalnych, nasza praca jest corocznie certyfikowana przez TÜV Süd, Indian Register Quality Systems (IRQS), Dutch Accreditation Council (RvA), oraz American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Aktualnie przyznane nam certyfikaty w podziale na języki i kraje zostały udostępnione do wglądu.

Certyfikat TÜV Süd

Założona w 1866 roku TÜV organizacja Süd jest czołowym na świecie dostawcą certyfikatów technologicznych, które zmniejszają wpływ ryzyka technologicznego i chronią ludzi, aktywa i środowisko przyrodnicze. 25 000 technologów tej organizacji definiuje, rozwija i poświadcza zgodność z normami narzuconymi przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO).

TÜV SÜD ISO 9001 logo

TÜV Süd ISO 9001:2015 – Jakość

W skali całej firmy

Podmioty zależne A-L

Podmioty zależne N-U

TÜV SÜD ISO 14001 logo

TÜV Süd ISO 14001:2015 – Środowisko naturalne

W skali całej firmy

Podmioty zależne A-L

Podmioty zależne N-U

TÜV SÜD ISO 27001 logo

IRQS i RvA ISO 27001:2013 – Bezpieczeństwo informacji

Zarządzanie certyfikatami bezpieczeństwa informacji dotyczy wszystkich aktywów informacyjnych związanych z naszymi usługami PyraCloud, SLMAdvanced, SAMSimple, Cloud Support, Business IT(BiT) i Security Operations Center (SOC), oraz usługami SAP (w wybranych lokalizacjach). Obejmuje to funkcje wspierające, takie jak zasoby ludzkie (HR), administracja (tj. zarządzanie obiektami), dział prawny i finansowy.

ISO 37001 - Systemy antykorupcyjne

Przejrzystość i zaufanie są podstawą wiarygodności każdej organizacji. Nic nie podważa skutecznych instytucji i sprawiedliwego biznesu bardziej niż łapówkarstwo, dlatego też istnieje ISO 37001.

Jest to międzynarodowa norma, która pozwala organizacjom wszelkiego typu zapobiegać, wykrywać i reagować na łapówkarstwo poprzez przyjęcie polityki antyłapówkarskiej, wyznaczenie osoby nadzorującej zgodność z przepisami antyłapówkarskimi, szkolenia, oceny ryzyka i badania due diligence projektów i współpracowników biznesowych, wdrożenie kontroli finansowych i handlowych oraz ustanowienie procedur sprawozdawczych i dochodzeniowych. (źródło: https://www.iso.org/iso-37001-anti-bribery-management.html).

IRQS ISO 27017:2015 - Środki bezpieczeństwa informacji dla usług w chmurze

IRQS poświadcza nasze środki zapewniające bezpieczeństwo informacji mające zastosowanie do wszystkich aktywów informacyjnych związanych z naszymi usługami zarządzanymi w chmurze (dostarczanie, wdrażanie i utrzymanie) oraz działaniami wspierającymi, w tym ryzykiem i audytem wewnętrznym, zasobami ludzkimi, funkcjami administracyjnymi i obiektami.

SOC2 Typ sprawozdań II zapewnianych przez AICPA

Raport SOCTyp 2 II niezależnie ocenia środowisko kontroli bezpieczeństwa i prywatności firmy SoftwareOne. Raport obejmuje zasady i kryteria usług AICPA budowy zaufania w zakresie kwestii bezpieczeństwa, dostępności, poufności i prywatności. Nasza certyfikacja opiera się na corocznej ocenie przeprowadzanej przez niezależnego audytora, który dokonuje przeglądu konstrukcji i efektywności operacyjnej naszych systemów danych, praktyk bezpieczeństwa oraz polityki prywatności.

Nasz SOCraport 2 typów II jest dostępny dla klientów SoftwareONE na życzenie.

SOC3 sprawozdań zapewnianych przez AICPA

Raport SOC3 jest raportem ogólnym, zaprojektowanym w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników w kwestii sposobu, w jaki organizacja usługowa kontroluje bezpieczeństwo, dostępność, integralność przetwarzania oraz poufność lub prywatność zarządzanych przez nas danych, ale którzy nie potrzebują informacji niezbędnych do skutecznego wykorzystania raportu SOC typu 2. Nasza certyfikacja opiera się na corocznej ocenie przeprowadzanej przez niezależnego audytora, który dokonuje przeglądu konstrukcji i efektywności operacyjnej naszych systemów danych, praktyk bezpieczeństwa oraz polityki prywatności.

Nasz SOCraport Typu II3 jest dostępny dla klientów SoftwareOne.

Pobierz raport