Urýchlite svoju cestu k migrácii do cloudu AWS

Urýchlite svoju cestu k migrácii do cloudu AWS.

cloud-services-getty-1454962494-hero

Určite smer pomocou MAP

SoftwareOne pomáha organizáciám urýchliť ich cestu prechod do cloudu prostredníctvom postupného prístupu, ktorý zaistí úspech migrácie.

AWS Partner Migration Services Competency logo

Naša metodika migrácie sa opiera o program AWS Migration Acceleration Programme (MAP). AWS MAP urýchľuje transformáciu do cloudu a znižuje náklady na migráciu. Budeme s vami spolupracovať na identifikácii kriticky dôležitých úloh pre migráciu a poskytneme vám osvedčené postupy, nástroje, finančné stimuly a odborné znalosti, ktoré vás rýchlejšie posunú ďalej.

MAP používa osvedčený trojfázový rámec – Posúdenie, Mobilizácia, Migrácia a modernizácia – ktorý vám pomôže dosiahnuť ciele transformácie do cloudu.

business-meeting-getty-607477465-teaser

Posúdenie

Urobte si predstavu o svojej ceste do cloudu. Začnite migráciu s úplnou znalosťou požadovaných výsledkov pre váš podnik aj pripravenosti na cloud a vytvorte si pre váš prechod do cloudu jasný projektový zámer.

Získajte cenné poznatky o licencovaní a správnom rozsahu pomocou posúdenia optimalizácie a licencovania AWS (Optimisation and Licensing Assessment – OLA).

Let's talk

moving-trolleys-adobe-62240580-teaser

Mobilizácia

V ďalšom kroku navrhneme plán migrácie a prevádzkovej pripravenosti a tiež bezpečnú architektúru, ktorá spĺňa regulácie a zodpovedá predpisom podľa rámca AWS Well-Architected Framework. Na základe osvedčených postupov sa potom vytvorí landing zone AWS.

Budeme s vami spolupracovať pri identifikácii úloh pre migráciu a racionalizáciu vášho portfólia pomocou metodiky 7 R, aby sme definovali najlepší prístup pre každú aplikáciu.

Migráciou prvých úloh overíme metodiku migrácie a prevádzkového modelu cloudu.

PREČÍTAJTE SI VIAC

male-mechanics-at-work-getty-726795835-teaser

Migrácia a modernizácia

Po otestovaní migračných procesov vykonajú naši špecialisti migráciu úloh v plnom rozsahu, s využitím osvedčených metodík a robustných nástrojov, aby minimalizovali riziká a prestoje.

Náš špičkový prístup k FinOps analyzuje vašu cloudovú infraštruktúru a výdavky na licencie a poskytne svoje odporúčania pre optimalizované cloudové prostredie.

cloud-services-getty-1454962494-cta-banner

Urobte svoj najlepší ďalší krok so SoftwareOne

Náš tím pre AWS má pre vás odpovede. Povedzte nám o výzvach, ktoré váš podnik rieši, a my sa vám ozveme.

Urobte svoj najlepší ďalší krok so SoftwareOne

Náš tím pre AWS má pre vás odpovede. Povedzte nám o výzvach, ktoré váš podnik rieši, a my sa vám ozveme.