Urychlete svou cestu k migraci do cloudu AWS

Urychlete svou cestu k migraci do AWS cloudu

An aerial view of a green field and a road.

Určete směr pomocí MAP

SoftwareOne pomáhá organizacím urychlit jejich cestu přechod do cloudu prostřednictvím postupného přístupu, který zajistí úspěch migrace.

AWS Partner Migration Services Competency logo

Naše metodika migrace se opírá o program AWS Migration Acceleration Programme (MAP). AWS MAP urychluje transformaci do cloudu a snižuje náklady na migraci. Budeme s vámi spolupracovat na identifikaci kriticky důležitých úloh pro migraci a poskytneme vám osvědčené postupy, nástroje, finanční pobídky a odborné znalosti, které vás rychleji posunou dál.

MAP používá osvědčený třífázový rámec – Posouzení, Mobilizace, Migrace a modernizace – který vám pomůže dosáhnout cílů transformace do cloudu.

A group of people sitting around a table in a meeting.

Posouzení

Představte si svou cestu do cloudu. Začněte migraci s úplnou znalostí požadovaných výsledků pro váš podnik i připravenosti na cloud a vytvořte si pro váš přechod do cloudu jasný projektový záměr.

Získejte cenné poznatky o licencování a správném rozsahu pomocí posouzení optimalizace a licencování AWS (Optimisation and Licensing Assessment – OLA).

Let's talk

A stack of boxes on a moving truck.

Mobilizace

Následně navrhneme plán migrace a provozní připravenosti i bezpečnou architekturu, která splňuje regulace a odpovídá předpisům podle rámce AWS Well-Architected Framework. Poté bude na základě osvědčených postupů vytvořena landing zone AWS.

Budeme s vámi spolupracovat při identifikaci úloh pro migraci a racionalizaci vašeho portfolia pomocí metodiky 7 R, abychom definovali nejlepší přístup pro každou aplikaci.

Migrace prvních úloh slouží k ověření metodiky migrace a provozního modelu cloudu.

Zjistěte víc

A man working on a machine in a factory.

Migrace a modernizace

Po otestování migračních procesů provedou naši specialisté migraci úloh v plném rozsahu, s využitím osvědčených metodik a robustních nástrojů, aby minimalizovali rizika a prostoje.

Náš špičkový přístup k FinOps analyzuje vaši cloudovou infrastrukturu i výdaje na licence a poskytuje doporučení pro optimalizované cloudové prostředí.

Náš tým pro AWS proměňuje odbornost na jasné výsledky

  An aerial view of a green field and a road.

  Udělejte svůj nejlepší další krok se SoftwareOne

  Náš tým pro AWS má pro vás odpovědi.
  Řekněte nám o výzvách, které váš podnik řeší, a my se vám ozveme.

  Udělejte svůj nejlepší další krok se SoftwareOne

  Náš tým pro AWS má pro vás odpovědi.
  Řekněte nám o výzvách, které váš podnik řeší, a my se vám ozveme.