Hành trình chuyển đổi đám mây AWS

Tăng tốc hành trình chuyển đổi đám mây AWS.

An aerial view of a green field and a road.

Định hình hành trình với MAP

SoftwareOne giúp các tổ chức tăng tốc quá trình di cư đám mây thông qua phương pháp tiếp cận theo từng giai đoạn để đảm bảo di cư thành công.

AWS Partner Migration Services Competency logo

Phương pháp di cư được hỗ trợ bởi Chương trình Tăng tốc Di cư AWS - AWS Migration Acceleration Program (MAP). AWS MAP tăng tốc quá trình chuyển đổi đám mây và giảm chi phí di cư. Chúng tôi sẽ cùng bạn xác định các khối công việc quan trọng để di cư và cung cấp các phương pháp tốt nhất, công cụ, khuyến nghị tài chính và chuyên môn để giúp doanh nghiệp tiến xa hơn, nhanh hơn.

MAP sử dụng một khung công việc được chứng minh là hiệu quả gồm ba giai đoạn - Đánh giá, Huy động và Di cư và Hiện đại hóa - để giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu chuyển đổi đám mây của mình.

A group of people sitting around a table in a meeting.

Đánh giá

Hãy hình dung hành trình đám mây của bạn. Bắt đầu quá trình di cư với một sự hiểu biết toàn diện về kết quả kinh doanh mong muốn và sự sẵn sàng trong việc chuyển đổi đám mây của bạn, và xây dựng một lý do kinh doanh mạnh mẽ cho việc di chuyển đám mây.

Đạt được những thông tin quan trọng về cấp phép và đánh giá kích thước phù hợp thông qua chương trình Đánh giá Tối ưu hóa và Cấp phép AWS (OLA).

Let's talk

A stack of boxes on a moving truck.

Huy động

Tiếp theo, thiết kế một kế hoạch sẵn sàng di cư và vận hành cùng với một kiến trúc an toàn đáp ứng các yêu cầu về quy định và tuân thủ theo Khung kiến trúc tốt nhất của AWS (AWS Well-Architected Framework). Sau đó, dựa trên các phương pháp tốt nhất của AWS, một khu vực đáp đồng AWS sẽ được cung cấp.

Chúng tôi đồng hành cùng doanh nghiệp để xác định khối công việc cần di cư và tổ chức danh mục của bạn bằng cách sử dụng phương pháp 7 Rs để xác định giải pháp tốt nhất cho từng ứng dụng.

Các khối công việc đầu tiên sẽ được di cư để chứng minh phương pháp di cư và xác thực mô hình vận hành đám mây của bạn.

ĐỌC THÊM

A man working on a machine in a factory.

Chuyển đổi và hiện đại hóa

Khi quy trình chuyển đổi đã được kiểm tra, các chuyên gia của chúng tôi thực hiện di cư khối công việc của bạn ở quy mô lớn, sử dụng các phương pháp đã được kiểm chứng và các công cụ mạnh mẽ để giảm thiểu rủi ro và thời gian chết.

Phương pháp tiếp cận FinOps hàng đầu của chúng tôi phân tích cơ sở hạ tầng đám mây và chi phí cấp phép của bạn để đưa ra các khuyến nghị cho một môi trường đám mây được tối ưu hóa.

TÌM HIỂU THÊM

An aerial view of a green field and a road.

Hãy tiến xa hơn với SoftwareOne

Đội ngũ chuyên gia đám mây của chúng tôi có kiến thức và kinh nghiệm để giải quyết các vấn đề liên quan đến đám mây. Hãy cho chúng tôi biết về thách thức kinh doanh của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay.

Hãy tiến xa hơn với SoftwareOne

Đội ngũ chuyên gia đám mây của chúng tôi có kiến thức và kinh nghiệm để giải quyết các vấn đề liên quan đến đám mây. Hãy cho chúng tôi biết về thách thức kinh doanh của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay.