Strategia podatkowa SoftwareOne Polska Sp. z o.o.

Strategia podatkowa SoftwareOne Polska Sp. z o.o.

A white background with a green, yellow, and blue background.

Niniejsza Informacja o Realizowanej Strategii Podatkowej stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: ustawa CIT).

Informacje za rok obrotowy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Informacje za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.