SoftwareOne case study

Imponująca migracja na platformę Azure - jak SoftwareOne pomógł Panasonic obniżyć koszty o 50%

A woman wearing headphones and sitting at a desk with a laptop.

Gdy firma Panasonic Information Systems Company Europe (PISCEU) zdecydowała się na migrację do chmury, zdawała sobie sprawę, że biorąc pod uwagę skalę i złożoność projektu, do jego pomyślnego ukończenia potrzebna będzie pomoc zewnętrznych ekspertów. Obejmowało to migrację data center z ponad 170 lokalnymi serwerami obsługującymi wiele aplikacji używanych przez oddziały Panasonic w całej Europie.

Wspierając jednostki biznesowe Panasonic w całej Europie, PISCEU chciało zmodernizować swoją infrastrukturę IT. Istniejące lokalne data center było coraz trudniejsze i bardziej kosztowne w zarządzaniu. "Potrzebowaliśmy większej wydajności i elastyczności, aby zaspokajać potrzeby naszych klientów, często w krótkim czasie oraz w ramach napiętych terminów" - mówi Anton Staller, Senior Manager, Infrastructure Service Management w Panasonic. "Potrzebowaliśmy bardzo doświadczonego partnera, który pomógłby nam rozwijać naszą działalność, a także pomógłby nam ustanowić najlepsze praktyki".

Firma PISCEU wybrała SoftwareOne, aby uzyskać pomóc w migracji danych oraz 11 lokalizacji biznesowych do chmury Azure. Zaowocowało to nie tylko 50% oszczędnościami kosztów IT oraz zwiększoną wydajnością i elastycznością, ale także poprawiło wydajność operacyjną firmy Panasonic i umożliwiło lepsze zrozumienie jej systemów dzięki wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy SoftwareOne w zakresie usług zarządzanych w chmurze.

 • 1 data center & 11 lokalizacji

  migracja ze środowiska lokalnego do chmury Azure

 • 50% oszczędności

  w rocznych kosztach IT dzięki przejściu do chmury

 • Poprawione warunki świadczenia usług (SLA)

  dzięki skróceniu czasu dostawy z 6-8 tygodni do 1-2 tygodni

Panasonic logo
Klient
Panasonic Information Systems Company Europe (PISCEU)
Branża
Rozwiązania IT, Dobra konsumenckie
Platforma
Azure Cloud
Usługi
Usługi migracji do chmury; Usługi zarządzane w chmurze
Pobierz PDF

Poszukiwanie szybszego wdrożenia, oszczędności kosztów i wsparcia strategicznego

Panasonic, z siedzibą w Japonii, jest jednym z największych na świecie graczy w dziedzinie rozwoju technologii i rozwiązań elektronicznych w elektronice użytkowej, motoryzacji, awionice i technologiach przemysłowych. Zatrudniając ponad 11 000 pracowników, Panasonic Europe jest reprezentowany w ponad 35 krajach Europy i Wspólnoty Niepodległych Państw. Aby zaspokoić wszystkie potrzeby informatyczne każdej jednostki biznesowej Panasonic, PISCEU zarządza infrastrukturą IT dla europejskiej grupy.

PISCEU dostrzegło potrzebę modernizacji istniejącej infrastruktury lokalnego data center i usług lokalnych w 11 lokalizacjach w całej Europie, w tym w Niemczech, Włoszech, Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Szwajcarii. Zależne od zewnętrznego dostawcy IT, wdrażanie zmian IT często trwało tygodniami ze względu na wysoce ustandaryzowane procesy i długi czas dostawy.

Zależało nam na rozwiązaniu, które będzie bardziej elastyczne, zapewniając możliwość skalowania w górę i w dół, ale jednocześnie szukaliśmy rozwiązania, które pomoże nam usprawnić i poprawić czas dostarczania usług.

– Anton Staller, Senior Manager, Infrastructure Service Management, Panasonic

Na przykład, gdy jednostka biznesowa zgłosiła zapotrzebowanie na dodatkową moc obliczeniową za pośrednictwem PISCEU, jej lokalny dostawca potrzebował 6-8 tygodni na wdrożenie niezbędnych zmian. W poprzednich przypadkach skutkowało to opóźnieniem lub tymczasowym wstrzymaniem wielu projektów IT, pochłaniając cenny czas osób zarządzających.

Chociaż wsparcie było wystarczające, PISCEU potrzebowało bardziej strategicznej pomocy. Firma chciała współpracować z partnerem IT, który pomógłby jej w bardziej proaktywnym zarządzaniu systemami i który mógłby zapewnić wgląd i wskazówki oparte na szerokim doświadczeniu branżowym, pomagając jej nadążyć za nowoczesnymi potrzebami i oczekiwaniami biznesowymi.

doświadczeniu branżowym, pomagając jej nadążyć za nowoczesnymi potrzebami i oczekiwaniami biznesowymi. Zespoły IT firmy spędzały większość czasu na utrzymywaniu włączonych świateł i brakowało im zasobów do planowania lub opracowywania lepszych systemów. Panasonic chciał większej elastyczności i skalowalności. Chciała być w stanie szybciej reagować na zapotrzebowanie na zwiększoną moc obliczeniową ze strony zespołów badawczo-rozwojowych i lepiej rozumieć swoje wydatki na IT.

Celem firmy było również obniżenie kosztów, ponieważ jej klienci wewnętrzni regularnie zgłaszali, że ich wydatki na IT utrudniają realizację ich celów biznesowych.

Podejmując decyzję o migracji na platformę Microsoft Azure, firma PISCEU postawiła sobie za cel korzystanie z jak największej liczby usług natywnych dla chmury. Firma chciała również zbudować rozwiązanie oparte na infrastrukturze jako kodzie, co pomogłoby w odzyskiwaniu systemu i pomogłoby uniknąć konieczności odbudowywania systemów od zera, gdyby coś zawiodło.

A man working on a laptop in a server room.

Zdaniem Antona Stallera, firma SoftwareOne wyróżniła się pragmatyzmem wykazanym w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wykazała się również zaangażowaniem w otwartą, uczciwą komunikację i współpracę podczas całego projektu. "Mieliśmy w pewnym sensie wspólną wizję", mówi A.Staller. "Migracja wszystkiego w ciągu 2 lat, biorąc pod uwagę pełny zakres, była już wyzwaniem. Na początku ludzie wewnątrz firmy mówili: to trudne. Nie wiemy, czy naprawdę możemy to osiągnąć. Ale zawsze pamiętaliśmy o naszej wizji i celu i ostatecznie udało nam się to osiągnąć".

Płynne migracje i usługi zarządzane w chmurze

SoftwareOne było idealnym partnerem. Posiadają dogłębną wiedzę, której potrzebowaliśmy. Ale to, co naprawdę cenię, to specjaliści, którzy potrafią spojrzeć na problem od końca do końca i znają najlepsze praktyki. Nigdy nie wykonują tylko tego, o co prosimy, ale naprawdę zastanawiają się, co chcemy osiągnąć, a następnie udzielają nam najlepszych porad.

– Anton Staller, Senior Manager, Infrastructure Service Management, Panasonic

Projekt migracji został zasadniczo podzielony na dwie części, w tym migrację na platformę Azure wszystkich lokalnych usług lokalnych dla 11 lokalizacji oraz ponowne hostowanie lokalnego data center w chmurze. Cały projekt, obejmujący wszystkie podstawowe funkcje biznesowe, został ukończony w ciągu dwóch lat, pomimo ograniczeń związanych z pandemią COVID-19.

W pierwszym roku współpracy nie odbyliśmy żadnego spotkania twarzą w twarz. Stworzenie jednego zespołu z kilku lokalnych zespołów SoftwareOne i Panasonic z różnych krajów całkowicie zdalnie było wyzwaniem, ale od początku wszyscy szukaliśmy rozwiązań, a nie problemów - to nas połączyło.

– Piotr Staniszewski, CEE CSD Lead, Software and Cloud Services, SoftwareOne Poland

Oprócz COVID-19, PISCEU stanęło przed kilkoma innymi wyzwaniami, takimi jak aktualizacja wszystkich dotkniętych systemów do najnowszej wersji i uwzględnienie zależnych aplikacji. Firma musiała również koordynować działania z ponad 40 podmiotami Panasonic, aby uniknąć zakłóceń w działalności biznesowej. Wreszcie, PISCEU musiało zarządzać równoległym projektem SAP, biorąc pod uwagę zależności techniczne i wynikające z nich ograniczenia zasobów dla projektu migracji.

Usługi migracji do chmury świadczone przez SoftwareOne obejmowały:

 • Ocenę obecnego stanu i wymagań
 • Ocenę podejścia do migracji, wysiłków i kosztów
 • Tworzenie i wdrażanie koncepcji migracji
 • Projekt infrastruktury dla konfiguracji i obsługi platformy Azure
 • Migrację danych i ponowne wdrożenie aplikacji poprzez implementację Azure Files, Azure Backup i Azure Defender.

Zespoły SoftwareOne w różnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej przeprowadziły migrację lokalnej infrastruktury obliczeniowej w 11 lokalizacjach. Oddzielne przejście sieci PISCEU do chmury trwało dłużej ze względu na ograniczenia związane z COVID-19, takie jak fizyczna dostawa sprzętu, ale harmonogramy projektu migracji do chmury pozostały zgodne z planem. Trzy główne lokalizacje zostały ukończone indywidualnie, ale w miarę postępu projektu mniejsze lokalizacje były migrowane w tandemie.

Chociaż każda lokalizacja miała inne wymagania i skalę, do migracji infrastruktury wykorzystano identyczne szablony. W rezultacie wszystkie lokalizacje zostały zoptymalizowane do tej samej konfiguracji w Azure, a łącznie zmigrowano 110 terrabajtów danych i 5 serwerów aplikacji. Sama migracja deta center obejmowała przeniesienie 170 serwerów i 50 innych usług do chmury Azure.

W miarę postępu migracji SoftwareOne zaczęło również wspierać PISCEU swoimi usługami Cloud Managed Services for Azure. Zespół SoftwareOne w Polsce działa jako część zespołu PISCEU, pomagając w utrzymaniu środowiska Azure, obsłudze zgłoszeń pierwszej linii oraz zarządzaniu incydentami i zmianami. W międzyczasie globalny zespół SoftwareOne zapewnia zarządzane usługi przetwarzania w chmurze i wsparcie doradcze podczas comiesięcznych spotkań. Wsparcie to obejmuje zalecenia dotyczące bieżącej optymalizacji platformy Azure.

Możemy to zrobić dla Ciebie

Skontaktuj się z naszymi ekspertami już teraz.

Możemy to zrobić dla Ciebie

Skontaktuj się z naszymi ekspertami już teraz.

50% oszczędności, lepsza obsługa, szybsze udostępnianie zasobów

Od czasu migracji do chmury firma Panasonic odnotowała oszczędności na poziomie 50% w porównaniu z poprzednimi wydatkami na infrastrukturę lokalną.

Znacząco skrócił się czas dostawy usług. Obecnie Panasonic może wdrożyć nowe serwery lub inne moce obliczeniowe w ciągu 1-2 tygodni, zamiast 6-8 tygodni, a w razie potrzeby proces można dodatkowo przyspieszyć. Umożliwia to zespołom biznesowym Panasonic bardziej efektywną realizację projektów IT, co prowadzi do lepszego osiągania celów biznesowych firmy, ponieważ stają się one bardziej wydajne i elastyczne. Ponadto wnioski o ulepszenie systemów w lokalizacjach poprzez skalowanie infrastruktury w górę lub w dół są znacznie łatwiejsze i szybsze dzięki lepszej przejrzystości kosztów chmury i zautomatyzowanym procesom.

PISCEU i SoftwareOne podjęły intensywne starania, aby zapewnić jak najmniejszy wpływ na działalność firmy i płynną migrację. Dla przykładu, poszczególne procesy były przenoszone jeden po drugim, struktury plików były dokładnie takie same, więc użytkownicy nie musieli uczyć się wielu nowych zasad, aby korzystać z migrowanego systemu - wygląd i sposób działania są identyczne. Podczas całej migracji 5500 użytkowników Panasonic otrzymał tylko 8 zgłoszeń do pomocy technicznej, ale nie było żadnych przerw w świadczeniu usług.

Dzięki lepszemu monitorowaniu wydajności systemu Panasonic może teraz szybko sprawdzić, kiedy systemy mają problemy i niemal natychmiast je rozwiązać; wcześniej rozwiązywanie takich problemów było czasochłonne. W rzeczywistości, jak mówi A.Staller, zespół SoftwareOne Cloud Managed Services często pomaga rozwiązywać problemy jeszcze zanim PISCEU złoży wniosek o wsparcie, a jest to coś, czego wcześniej nie doświadczyli u innych dostawców usług.

Dzięki współpracy z SoftwareOne, jakość działań znacznie się poprawiła, a firma PISCEU jest obecnie znacznie bardziej efektywna pod względem operacyjnym. Obecna infrastruktura Azure ma wydajność SLA na poziomie 99,9%, w porównaniu do poprzedniej lokalnej SLA na poziomie 99%.

A.Staller dodaje, że ciągłe wsparcie SoftwareOne w zakresie Managed Cloud Services pomaga PISCEU wyprzedzać zmieniające się trendy technologiczne, dzięki czemu infrastruktura IT jest przygotowana na przyszłe wymagania biznesowe.

Pracujemy teraz na zupełnie innym poziomie. Wcześniej skupialiśmy się na utrzymaniu systemów w ruchu. Teraz obie strony, jako zespół, naprawdę koncentrują się na tym, jak zwiększyć pojemność wirtualnego sprzętu, poprawić bezpieczeństwo i usprawnić operacje. To naprawdę przeniosło profesjonalną skalę na wyższy poziom. Robimy wszystkie właściwe rzeczy, które pomogą nam w przyszłości.

– Anton Staller, Senior Manager, Infrastructure Service Management, Panasonic

Jak mówi A.Staller, połączenie lepszych kosztów i usług pomogło już firmie PISCEU w zdobyciu nowych wewnętrznych klientów, a organizacja planuje rozszerzyć wykorzystanie platformy Azure w wyniku zaufania, jakie wzbudziła wśród interesariuszy.

Daje nam to możliwość nawiązania kontaktu z naszymi wewnętrznymi klientami i pozyskania ich do nowych projektów. W tej chwili migrowanymi usługami obejmujemy około 50% zasięgu Panasonic Europe, a naszym celem jest objęcie około 90% w ciągu najbliższych dwóch do trzech lat. Dzięki wsparciu i elastyczności SoftwareOne jesteśmy przekonani, że uda nam się osiągnąć ten cel.

– Anton Staller, Senior Manager, Infrastructure Service Management, Panasonic

A blurry image of a computer screen with numbers on it.

Zrób kolejny krok z SoftwareOne

Nasz zespół ds. chmury Google ma odpowiedzi na każde wyzwanie. Opowiedz nam o wyzwaniach biznesowych twojej organizacji, a my zaplanujemy rozmowę.

Zrób kolejny krok z SoftwareOne

Nasz zespół ds. chmury Google ma odpowiedzi na każde wyzwanie. Opowiedz nam o wyzwaniach biznesowych twojej organizacji, a my zaplanujemy rozmowę.