2 min na przeczytanie

ZARZĄDZANIE ZMIANAMI W FIRMIE Kryteria sukcesu

SoftwareOne blog editorial team
Zespół Redakcyjny Bloga
Kryteria sukcesu

Jak zmierzyć sukces projektu wdrożenia Office 365 w firmie? Jak być pewnym, że zmiana technologii spełniła pierwotne wymagania? Skąd wziąć pewność, że użytkownicy zaadoptowali nową technologię?

Odpowiedź jest jedna: należy to zmierzyć.

Podczas gdy niektóre wyniki będą widoczne i odczuwalne szybko, zbieranie kompleksowej i dokładnej reprezentacji zysków z wdrożenia usługi Office 365 wymaga planowania. Musisz określić, co należy zmierzyć, utworzyć ankiety do zbierania danych i wybrać daty dystrybucji i zbierania danych.

Wybierz taki zestaw kryteriów, który zademonstruje sukces zarządowi. Warto przedstawić mierniki przedstawiające: satysfakcję użytkowników, ilość zgłoszeń HelpDesk, niezawodność, szybkość adaptacji. Należy pamiętać, że wybór zbyt wielu kryteriów sprawia, że spójne i dokładne śledzenie sukcesu staje się trudne.

Wybierz od pięciu do dziesięciu kryteriów i przypisz każdemu z nich określony pomiar.

Do prawidłowego zdefiniowania celów warto skorzystać z metody SMART. Wg SMART cele powinny być:


S = Skonkretyzowane.

M = Mierzalne.

A = Atrakcyjne.

R = Realistyczne.

T = Terminowe.


Przykłady kryteriów sukcesu

Kryteria sukcesu Metoda/źródło Metryki Przykładowy cel

Adopcja:

Większe użycie jest skorelowane z adopcją technologii przez użytkownika.

Ilościowe:

 • Raporty usługi Office 365
 • Użycie skrzynki pocztowej
 • Użycie programu SharePoint
 • Czat i spotkania w Teams

Porównanie raportów użycia przed i po wdrożeniu pokaże rosnące użycie miesięcznie.

Skuteczność szkolenia:

Zwiększone użycie skorelowane jest ze skutecznym szkoleniem.

Ilościowe:

 • Raporty usługi Office 365

Jakość:

 • Ankiety użytkowników końcowych
 • Użycie skrzynki pocztowej
 • Użycie programu SharePoint
 • Czat i spotkania w Teams
 • Zadowolenie pracowników

Porównanie raportów dotyczących wykorzystania przed i po szkoleniu będzie wykazywać coraz większą adopcję.

Wyniki satysfakcji pracowników na podstawie końcowego badania szkoleniowego.

Niższe koszty operacyjne:

Zwiększone użycie jest skorelowane ze zmniejszonym udziałem w konferencjach innych firm, podróżami do klientów oraz alokacją zasobów.

Ilościowe:

 • Raportowanie usługi Office 365
 • Raporty finansowe/księgowe
 • Raporty pomocy technicznej
 • Raporty z wydatków na podróże i telefon
 • Pomiary produkcji
 • Użycie skrzynki pocztowej
 • Użycie programu SharePoint
 • Rozliczanie i użytkowanie konferencji audio
 • Koszty podróży i telefonu
 • Połączenia z pomocą techniczną

Porównanie raportów przed i po wdrożeniu Office 365 pokaże oszczędności kosztów.

Po wprowadzeniu możliwości video konferencji z klientami porównania powinny wykazywać zmniejszenie kosztów.

Większa produktywność:

Zwiększone użycie jest skorelowane z szybszą komunikacją i podejmowaniem decyzji, krótszym czasem wykonywania zadań.

Jakość:

 • Ankiety użytkowników końcowych
 • Czas potrzebny na ukończenie projektów

Czas na uzupełnienie zamówień klientów powinien spaść w ciągu 6 miesięcy.

Lepsza współpraca:

Zwiększona komunikacja międzysektorowa i między lokalizacjami.

Jakość:

 • Ankiety użytkowników końcowych
 • Zadowolenie pracowników
 • Zaoszczędzony czas

Zespoły, które pracują z wielu lokalizacji, będą zgłaszać lepsze poczucie kontaktu z członkami zespołu w ciągu 3 miesięcy od wdrożenia programu Teams.

Większa satysfakcja pracowników:

Elastyczne możliwości pracy zwiększają zadowolenie pracowników, zaangażowanie, zmniejszeniu stresu, poprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Jakość:

 • Ankiety użytkowników końcowych
 • Zadowolenie pracowników

Zadowolenie pracowników poprawi się w ciągu 6 miesięcy.

Źródła: Microsoft; SoftwareONE;

Aby nowa technologia lub nowe narzędzie spełniło wszystkie Twoje wymagania, użytkownicy muszą je zaadoptować i zacząć używać. Dopiero wówczas, możesz powiedzieć, że odniosłeś sukces. Zatem to użytkownicy są kluczem do realizacji pełnego potencjału inwestycji w nowe rozwiązanie.

A black background with blue lines on it.

Przeczytaj więcej o zarządzaniu zmianami wdrażając Office 365

Aby nowa technologia lub nowe narzędzie spełniło wszystkie Twoje wymagania, użytkownicy muszą je zaadoptować i zacząć używać. Dopiero wówczas, możesz powiedzieć, że odniosłeś sukces. Zatem to użytkownicy są kluczem do realizacji pełnego potencjału inwestycji w nowe rozwiązanie.

Przeczytaj więcej o zarządzaniu zmianami wdrażając Office 365

Aby nowa technologia lub nowe narzędzie spełniło wszystkie Twoje wymagania, użytkownicy muszą je zaadoptować i zacząć używać. Dopiero wówczas, możesz powiedzieć, że odniosłeś sukces. Zatem to użytkownicy są kluczem do realizacji pełnego potencjału inwestycji w nowe rozwiązanie.

Author

SoftwareOne blog editorial team

Zespół Redakcyjny Bloga

We analyse the latest IT trends and industry-relevant innovations to keep you up-to-date with the latest technology.