2.2 min na przeczytanieUsługi w chmurze

Optymalizacja Kosztowa Azure- Usługa Cloud Cost Optimization

SoftwareOne blog editorial team
Zespół Redakcyjny Bloga
cloud-with-confidence-adobe-316615532-blog-hero

Chmura ma ogromny potencjał, ale optymalizacja wydatków jest kluczem do efektywnego zarządzania platformą Azure.

Jak zredukować wydatki w chmurze

Badania rynku pokazują, że organizacje z migrowane do platform chmurowych marnują około 10-45% swoich wydatków w tym obszarze. Dotyczy to w szczególności zbyt „dużych” maszyn wirtualnych i bezczynnych instancji, dochodzą do tego „porzucone” zasoby w chmurze jak i nieoptymalna metodologia przypisywania licencji. Klienci nie redukują kosztów pracy w chmurze poprzez odpowiednie zarządzanie licencjami ponieważ większość z nich nie ma procesu sprawdzania zgodności, oraz wiedzy o możliwości użycia licencji ze środowiska on-prem.

Usługa - Cloud Cost Optimization

Cloud Cost Optimization to usługa, której celem jest ograniczenie wydatków związanych z platformą Azure. Szacowane realne oszczędności są w zakresie od 10% do 25% kosztów utylizacji Azure. Większość kosztów firmy przypada na tzw." Compute"- maszyny wirtualne i jest to kluczowy obszar w którym znajdujemy oszczędności. Dodatkowo, celem usługi Cloud Cost Optimization jest uzyskanie korzyści związanych z odpowiednim doborem rozwiązań licencyjnych, optymalizacją kosztów usług i właściwym doborem rozmiaru maszyn na podstawie kryteriów biznesowych firmy.

Jak redukujemy wydatki na platformę Azure?

SoftwareOne stale monitoruje ceny usług platformy Azure, co umożliwia identyfikację obszarów pozwalających na redukcję kosztów, oraz podjęcie aktywności z tym związanej. Proces optymalizacji cenowej odbywa się na dwóch płaszczyznach:

 • Oszczędności związane z wyborem właściwych produktów i licencji (Right-Costing) – umożliwia optymalizację kosztów na poziomie licencyjnym.
 • Oszczędności wynikające z odpowiedniego rozmiaru maszyn i usług (Right-Sizing) – pozwala na optymalizację kosztów poprzez dostosowanie parametrów technicznych zasobów działających w Azure.

W szczególności monitorujemy i optymalizujemy następujące obszary w trakcie procesu CCO:

 • Right Cost:
  • Benefity Azure Hybrid (Azure Hybrid Benefit)
  • Potencjalną rezerwację maszyn (Reserved Instances)
  • Wykorzystanie środowiska (Dev/Test Offer)
  • Użycie licencji własnych (Bring Your Own License)
 • Right-Sizing:
  • Własciwy rozmiar maszyn wirtualnych (Right Sizing)
  • Optymalizacja regionalna (Cross-Region Optimization)
  • Modernizacja aplikacji (Instance Modernization)
  • Nieużywane zasoby (Orphaned Resources (not connected to any resources, no IP, etc.))
  • Nieużywane maszyny VM (Unused Resources VM (Paused or ON but no activity))

Jak przebiega optymalizacja kosztowa firmy SoftwareOne?

Usługa rozpoczyna się od dogłębnej analizy środowiska chmurowego klienta w celu uzyskania jego pełnego obrazu przy użyciu narzędzi do skanowania w określonym przedziale czasu.

Korzystając z tej wiedzy, nasi konsultanci badają różne strategie optymalizacji w zależności od stosowanych rozwiązań w chmurze dopasowując najlepsze rozwiązanie do profilu klienta.

Po tych krokach przedstawiamy klientowi raport, opisujący potencjalne oszczędności. Następnie konsultanci SoftwareOne przeprowadzają warsztaty dla interesariuszy IT Klienta i prezentując obszary oszczędności i strategie ich uzyskania.

Na podstawie tego klient podejmuje decyzję, czy wdrożyć zalecenia, korzystając z własnych wewnętrznych ekspertów, lub w przypadku braku odpowiednich osób i kompetencji może skorzystać z profesjonalnych usług SoftwareOne w celu wdrożenia zaleceń w najbardziej efektywny sposób.

Optymalizuj koszty w sposób ciagly

Najlepszym rozwiązaniem dla klienta jest korzystanie z usługi CCO w sposób ciągły, w ramach której przeprowadzamy niniejsze analizy w cyklu rocznym lub półrocznym, aby mieć pewność, że ich środowiska są zawsze zoptymalizowane. Dlatego CCO jest dostępne w ramach innych usług zarządzanych - SLM Advanced, a także usługi Microsoft Advisory Managed Service (MAS Managed). Co szczególnie rekomendujemy i polecamy.

Zaoszczędź z nami

Dzięki usłudze Cloud Cost Optimization zaoszczędzisz od 10% do 25% Twoich obecnych wydatków na środowisko Azure. W ostatnim czasie ze względu na sytuację pandemiczną i zmniejszenie przychodów firmy szukają oszczędności, które właśnie usługa Cloud Cost Optimization potafi wskazać.

$name

Usługi w chmurze

Usługi SoftwareOne Cloud Services zapewniają powodzenie inicjatyw związanych z migracją do chmury i modernizacją aplikacji.

Usługi w chmurze

Usługi SoftwareOne Cloud Services zapewniają powodzenie inicjatyw związanych z migracją do chmury i modernizacją aplikacji.

Author

SoftwareOne blog editorial team

Zespół Redakcyjny Bloga

We analyse the latest IT trends and industry-relevant innovations to keep you up-to-date with the latest technology.