2 min na przeczytanie

AzureSimple - prosty i optymalny Azure dla Ciebie

szymanski-robert-contact
Robert SzymanskiSolution Specialist Specialist - FDC
A woman's finger is pointing at a colorful screen.

AzureSimple to unikalna usługa firmy SoftwareOne. Wyjątkowość rozwiązania polega na tym, że kupując od SoftwareOne platformę Azure klient otrzymuje benefity w postaci wsparcia, optymalizacji środowiska, doradztwa, oraz platformy raportowej.

AzureSimple - Inżynier as a Service

AzureSimple jako usługa umożliwia korzystanie z wiedzy wykwalifikowanych administratorów i inżynierów firmy SoftwareOne, którzy wspierają swoich klientów przy rozwiązywaniu problemów, rozwoju usług, raportowaniu itd. Wszystko to jest dostępne w standardowej cenie za platformę Azure. Oznacza to, ze klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Koszt niniejszego wsparcia jest uwzględniony w cenie sprzedaży Microsoft Azure, opartej na miesięcznym zużyciu platformy Azure (Azure.com).

Wartości dodane przez SoftwareOne

Co zawiera AzureSimple (wartości dodane firmy SoftwareOne):

 • Monitorowanie wydatków na platformę Azure i zarządzanie nimi poprzez webową platformę PyraCloud – pełna finansowa analiza wykorzystania oprogramowania oraz utylizacji zasobów. Dzięki temu klienci uzyskują pełną wiedzę wymaganą do budżetowania, prognozowania i alokowania wydatków na platformę Azure z możliwością rozliczania na pojedyncze jednostki biznesowe.
 • Wsparcie techniczne- 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Zgłoszenia obsługuje globalne centrum usług serwisowych SoftwareOne. Czas odpowiedzi w przypadku zgłoszeń krytycznych jest 30 min.
 • Dedykowana osoba kontaktowa dla klienta- Customer Success Manager, który kwartalnie prezentuje raporty dot. utylizacji środowiska klienta. CSM jest punktem kontaktu oraz doradcą jak najbardziej optymalnie wykorzystać platformę Azure.
 • Optymalizacja kosztowa poprzez raporty i zalecenia dotyczące odpowiedniego rozmiaru maszyn wirtualnych i innych elementów kosztowych. Dodatkowo doradztwo i wskazówki dot. wykorzystania nowych lub zmienionych usług platformy Azure- optymalizacji kosztów i poprawy jakości usług biznesowych.
 • W przypadku klientów migrujących z umowy EA do CSP w cenie jest proces przeniesienia środowiska Azure (migracja billingowa)
 • Do wyboru jeden z 4 pakietów:
  • Pakiet Doradczy (Cloud Advisory Pack) - Warsztaty poznawcze dot. platformy Azure dla klientów rozpoczynających swoja „przygodę” z tym rozwiązaniem.
  • Migracja serwerów (Server Migration) - Migracja do 25 maszyn wirtualnych z obecnego środowiska on-prem do chmury w modelu „Lift and Shift”
  • Migracja Baz Danych (SQL Migration) - Migracja „As-Is” lub przebudowa do 10 baz SQL do środowiska IaaS lub PaaS w Azure
  • Optymalizacja kosztowa- analiza obecnego środowiska w celu wskazania obszarów i rozwiązań gdzie można uzyskać oszczędności.

Jak usługa AzureSimple wspiera klientów?

 • Wypełnia braki umiejętności i wiedzy w organizacjach klientów – Duża część klientów dopiero zaczyna pracę z platformą Azure a dzięki usłudze AzureSimple klienci mają dostęp do wykwalifikowanych administratorów i inżynierów platformy Azure w chwili zakupu platformy Azure.
 • Kwartalne przeglądy i zalecenia dotyczące architektury- Customer Success Manager firmy SoftwareOne dostarcza raporty dot. środowiska Azure, wskazując obszary do ewentualnej poprawy i optymalizacji, również dot. bezpieczeństwa.
 • Kontrola finansowa – dzięki stałemu dostępowi do platformy PyraCloud zapewniamy klientom kontrolę kosztów i wgląd w zużycie, zapobiegająca nieplanowanym i nieprzewidzianym w budżecie wydatkom

Dlaczego AzureSimple?

AzureSimple jako usługa SoftwareOne pozwala na oszczędności w obszarze wsparcia, ale również uzyskania oszczędności poprzez zastosowanie właściwych usług i rozmiarów maszyn- brak kosztów tzw. przewymiarowania „OverSizing”. Jako dodatek do optymalizacji kosztowej rekomendujemy rozwiązanie „Cloud Cost Optimization” naszej firmy.

Działaj optymalnie

W skład AzureSimple wchodzi Azure w modelu CSP + dodatkowe usługi dla klienta takie jak: usługi doradcze, migracje wybranych maszyn, migracje wybranych baz SQL, optymalizacja kosztowa istniejącego środowiska. Dodatkowo dla każdego klienta jest dedykowany Service Success Manager. Wszystko w cenie subskrypcji CSP.

A green field with a river running through it.

Usługi w chmurze

Usługi SoftwareOne Cloud Services zapewniają powodzenie inicjatyw związanych z migracją do chmury i modernizacją aplikacji.

Usługi w chmurze

Usługi SoftwareOne Cloud Services zapewniają powodzenie inicjatyw związanych z migracją do chmury i modernizacją aplikacji.

Author

szymanski-robert-contact

Robert Szymanski
Solution Specialist Specialist - FDC