4.51 minut na přečteníDigitální pracovištěThought Leadership

Od dat k poznatkům: AI na vysoce výkonném pracovišti

Jay Ralph
Jay RalphProduct Manager – Hybrid Services, Digital Workplace
An image of a blue and green hallway with neon lights.

Vítejte u našeho seriálu blogů o umělé inteligenci a systému Copilot! Ponořte se do transformační síly AI na vysoce výkonném pracovišti a pochopte, jak můžete využít inteligentní pohledy na data pro úspěch vašeho podnikání. Naši odborníci na data, umělou inteligenci a digitální pracoviště pro vás připravili sbírku několika článků:

  1. Je umělá inteligence nejdůležitější technologií naší doby?
  2. AI na vysoce výkonném pracovišti
  3. Maximalizace návratnosti: Investice do M365 Copilot
  4. Příprava na Microsoft 365 Copilot – vše je o datech

V dnešním konkurenčním podnikatelském prostředí mění AI a datová inteligence provoz, rozhodování i výkonnost. V tomto blogovém příspěvku se zabýváme skutečnými příklady, jak tyto technologie zlepšují rozhodování, automatizují úkoly, personalizují zkušenosti, využívají prediktivní analýzu a podporují spolupráci. Objevte praktické využití AI a datové inteligence pro zvýšení produktivity a efektivity ve světě moderního podnikání.

Organizace napříč odvětvími neustále hledají způsoby, jak optimalizovat svůj provoz, přijímat informovaná rozhodnutí a dosahovat vysoké výkonnosti v dnešním rychlém podnikatelském prostředí. V rámci tohoto úsilí se ukázalo, že transformační potenciál umělé inteligence (AI) a datové inteligence (DI) mění pravidla hry. Využitím síly umělé inteligence a poznatků z obrovského množství dat mohou podniky zlepšit své rozhodovací procesy, zefektivnit provoz a vytvořit kulturu vysoké výkonnosti.

Například v roce 2022 čelila jedna globální logistická společnost značným výzvám při optimalizaci svých doručovacích tras a zajištění včasných dodávek. S rozsáhlou sítí řidičů a stále rostoucím objemem zásilek bylo stále složitější efektivně plánovat a řídit trasy. Zavedením algoritmů pro optimalizaci tras na bázi umělé inteligence by ale tato společnost mohla výrazně zlepšit svůj provoz. Takové algoritmy analyzují dopravní informace v reálném čase, historické vzorce doručování a další relevantní faktory, aby dynamicky generovaly nejefektivnější trasy pro každého řidiče, čímž šetří čas i náklady na palivo a omezují zpoždění doručení. Díky umělé inteligenci mohla společnost revolučně změnit proces doručování a dodávat zásilky rychleji a efektivněji.

Podívejme se blíže na různé oblasti, ve kterých může umělá inteligence výrazně zlepšit naši každodenní produktivitu a efektivitu – pokud je tedy implementována a používána správným způsobem:

1. Lepší rozhodování

Díky datové inteligenci a AI mohou organizace rychle a přesně přijímat rozhodnutí založená na datech. Systémy AI dokáží v obrovském množství strukturovaných i nestrukturovaných dat najít vzory, trendy i korelace, kterých si lidé mohou jen těžko všimnout. Poskytování přesných a aktuálních informací vedoucím pracovníkům a zaměstnancům jim umožňuje činit správná rozhodnutí, která podporují růst a úspěch jejich společností.

Představte si marketingový tým, který uvádí na vysoce konkurenční trh nový produkt. Díky integraci AI a datové inteligence může rychle analyzovat prodeje, demografické údaje o zákaznících i metriky sociálních médií. Algoritmy umělé inteligence zjišťují skryté korelace a trendy, čímž odhalují nečekané preference zákazníků a nevyužité segmenty trhu. Na základě těchto poznatků vytváří tým cílené kampaně a zvyšuje tak jejich šanci na úspěch. AI hladce integruje různé zdroje dat, optimalizuje přidělování zdrojů a identifikuje oblasti, které by bylo možné zlepšit a které by mohly být přehlédnuty. Díky informacím v reálném čase mohou organizace rychle přijímat rozhodnutí založená na datech, reagovat na změny na trhu a dosahovat růstu i úspěchu.

2. Automatizace procesů

Nástroje umělé inteligence, jako je strojové učení a low-code/no-code platforma Power Platform společnosti Microsoft, mohou automatizovat časově náročné a opakující se operace. Zaměstnavatelé mohou využitím automatizace na bázi AI uvolnit důležité lidské zdroje a umožnit zaměstnancům soustředit se na strategické projekty a činnosti, které vytvářejí hodnotu. Automatizace zvyšuje provozní efektivitu a zároveň snižuje riziko chyb, čímž vytváří výkonnější a efektivnější pracovní prostředí.

Pokud byste pracovali v týmu pro řízení projektů v technologické společnosti, mohli byste k automatizaci operací využívat nástroje umělé inteligence, jako je Copilot od Microsoftu, i low-code/no-code platformy. Pomocí Copilota mohou členové vašeho týmu požádat o doporučení ohledně vytváření pracovních postupů projektu a získat hotové části kódu. Tato automatizace zahrnuje úlohy, jako je schvalování, revize a integrace dat, což šetří drahocenný čas. Zefektivnění komunikace v rámci projektů navíc řídí chatbot. Vy a váš tým se tak můžete soustředit na strategické projekty, které podporují růst a efektivitu.

3. Personalizované prostředí pro zaměstnance

Datovou inteligenci a umělou inteligenci (AI) lze využít k personalizaci prostředí pro zaměstnance, čímž se zvýší jejich angažovanost a produktivita. Systémy AI mohou na základě zkoumání dat zaměstnanců pochopit jejich jedinečné preference, pracovní postupy i dovednosti. Díky tomu mohou firmy nabízet specializované možnosti vzdělávání a rozvoje, cílené hodnocení výkonu a jedinečné zaměstnanecké výhody. Když se organizace přizpůsobí jedinečným potřebám zaměstnanců mohou vytvořit kulturu vysoké výkonnosti, ve které se bude dařit i jednotlivcům.

Například společnost zabývající se vývojem softwaru by mohla využívat datovou inteligenci a AI k personalizaci výuky pro své vývojáře. AI analyzuje preference a úroveň dovedností v kódování a nabídne na míru připravená doporučení pro online kurzy, výukové programy a revizi kódu v reálném čase. Když budou vývojáři pracovat s platformou poháněnou umělou inteligencí, bude se přizpůsobovat jejich stylům učení, aby zvýšila jejich znalosti kódování a produktivitu. Hodnocení výkonu řízené AI navíc poskytne poznatky pro cílenou zpětnou vazbu a koučování, čímž podporuje kulturu vysoké výkonnosti a neustálý rozvoj.

4. Prediktivní analýza

Díky integraci datové inteligence a AI mohou organizace využívat prediktivní analýzu k předvídání budoucích trendů a výsledků. Systémy umělé inteligence (AI) dokáží na základě zkoumání dat z minulosti a použití sofistikovaných algoritmů předvídat chování zákazníků, trendy na trhu i úzká místa v provozu. Organizace mohou díky této předvídavosti proaktivně měnit taktiku, zefektivňovat procesy a udržet si náskok před konkurencí. Prediktivní analýza umožňuje agilní rozhodování, stejně jako snižuje rizika a podporuje kulturu neustálého zlepšování.

V oblasti prodeje může prediktivní analýza pomoci vytvářet lepší předpovědi nákupního chování potenciálních klientů a vzorců jejich rozhodování. Díky pochopení minulých preferencí, nákupní historie a tržních trendů může systém AI poskytnout informace o tom, po kterých produktech bude pravděpodobně vysoká poptávka, což organizaci umožní optimalizovat úroveň zásob a odpovídajícím způsobem přizpůsobit marketingové strategie.

V oblasti financí může prediktivní analytika pomoci při vytváření přesnějších předpovědí na základě předchozích vzorců výdajů a údajů o investicích. Analýzou historických finančních údajů a tržních ukazatelů mohou systémy AI identifikovat potenciální rizika a příležitosti, a pomoci tak podniku přijímat informovaná rozhodnutí o sestavování rozpočtu a investicích i finančním plánování.

5. Pracovní prostředí podporující spolupráci

Technologie umělé inteligence mohou podpořit výměnu znalostí a spolupráci na pracovišti. Snadnou komunikaci, vyhledávání informací a řízení projektů umožňují inteligentní chatboti, virtuální asistenti a platformy pro spolupráci využívající AI. Tyto aplikace poháněné AI mohou zaměstnancům pomoci identifikovat relevantní informace, organizovat schůzky a automatizovat zdlouhavé činnosti. Organizace mohou využít kolektivní znalosti svých zaměstnanců a dosáhnout vyšší úrovně výkonnosti tím, že budou podporovat pracovní prostředí založené na spolupráci.

Na digitálním pracovišti zlepšují spolupráci a výměnu znalostí technologie AI, jako jsou inteligentní chatboti a platformy pro spolupráci. Nástroje jako Microsoft Teams (Premium) analyzují plány a navrhují relevantní schůzky, automaticky vytvářejí poznámky, zaznamenávají nejdůležitější poznatky a dokonce navrhují následné akce a úkoly. Všechny nástroje na zvýšení produktivity jsou k dispozici během několika sekund. Inteligentní chatboti získávají informace a automatizují úkoly, čímž uvolňují čas pro hodnotnější práci. Integrací AI do digitálního pracoviště pěstují organizace kulturu spolupráce a využívají umělou inteligenci pro společný úspěch.

Můžeme konstatovat, že datová inteligence a umělá inteligence jsou klíčovými součástmi vysoce výkonného pracoviště. Organizace mohou s využitím dat a algoritmů AI zlepšit rozhodovací procesy, automatizovat provoz, přizpůsobovat prostředí zaměstnancům, využívat prediktivní analýzy a rozvíjet spolupráci. Organizace si pomocí těchto technologií mohou udržet agilitu, přizpůsobit se měnícím se podmínkám na trhu a podpořit udržitelný růst. Organizace, které se prioritně zaměří na zavádění datové inteligence a AI, získají konkurenční výhodu a budou do budoucna prosperovat v dynamickém podnikatelském prostředí.

A blue and purple abstract background with wavy lines.

Spojte se s našimi odborníky

Naši licenční experti jsou připraveni prodiskutovat vhodné řešení pro vás a zodpovědět jakékoli další otázky.

Spojte se s našimi odborníky

Naši licenční experti jsou připraveni prodiskutovat vhodné řešení pro vás a zodpovědět jakékoli další otázky.

Author

Jay Ralph

Jay Ralph
Product Manager – Hybrid Services, Digital Workplace