6.75 minut na přečtení

Jak vybrat poskytovatele pro zálohování dat

SoftwareOne blog editorial team
Blog Editorial Team

Zálohování dat je pro každou firmu nezbytnou funkcí. Jak tedy vybrat správného poskytovatele zálohování pro vaši organizaci? Zde je průvodce, který vám pomůže při rozhodování.

Zálohování dat – tedy proces kopírování souborů tak, aby je bylo možné obnovit v případě jejich ztráty – by měl být nezbytnou součástí plánu obnovy po havárii každé organizace. Přesto ale průzkum odhalil, že ve 40 % případů je příčinou ztráty dat selhání hardwaru či infrastruktury. To je znepokojující statistika vzhledem k tomu, že organizace dnes generují, shromažďují a ukládají větší objemy dat než kdykoli předtím.

Pokud by došlo ke ztrátě, krádeži nebo kompromitování těchto dat, mělo by to velký dopad na schopnost společnosti pokračovat v činnosti. Je důležité, aby firmy považovaly zálohování dat za nenahraditelnou poslední linii obrany. Správa dat jim poskytuje potřebné nástroje, které je zabezpečí před ztrátou dat a umožní rychlou obnovu, čímž se eliminují prostoje a sníží rizika.

Legislativa, jako je obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), zároveň vyžaduje, aby byly podniky schopny vyvolat data na jedno kliknutí, jinak jim hrozí vysoká pokuta. Zálohování dat je tudíž zkrátka nutností, nikoli komfortem. Organizace všech velikostí by měly pravidelně zálohovat svá data a zajistit tak rychlou obnovu v případě havárie a také ochranu před útoky ransomwaru a malwaru.

Pro ty, kteří hledají řešení zálohování, existuje mnoho dodavatelů, mezi nimiž si mohou vybírat. Přesto může manažerům s rozhodovacími pravomocemi v oblasti IT činit potíže zjistit, který z nich jejich potřebám nejlépe vyhovuje. Pojďme si projít proces výběru poskytovatele zálohování dat, který bude vaší organizaci dokonale vyhovovat, a představit faktory, které by měly při rozhodování hrát roli.

Zajištění, že budete mít data stále dostupná

Pokud jde o výběr poskytovatele zálohování, musejí si odpovědní manažeři položit dvě klíčové otázky. Zaprvé, zda poskytovatel nabízí hybridní řešení, a zadruhé, zda vám pomáhá plnit povinnosti v oblasti dodržování předpisů. Podívejme se postupně na každou z těchto otázek.

Hybridní řešení

Zaprvé je důležité ověřit, zda může poskytovatel nabídnout hybridní řešení pro úložiště a zálohování. To umožňuje zachovat místní úložiště důležitých a často používaných dat ze systémů, kde je nutná vysoká dostupnost, a zároveň migrovat dlouhodobější zálohy do škálovatelného cloudového zdroje, jakým může být například naše plaforma PyraCloud. Tím zajistíte, že vaše kriticky důležité podnikové systémy budou „stále dostupné“, a protože hybridní řešení se dokáže vypořádat se špičkami a poklesy aktivity, budete platit pouze za využívané prostředky.

Dodržování předpisů

Zadruhé se ujistěte, že řešení umožňuje snadné obnovení zálohovaných dat v případě požadavku na vymazání nebo „zapomenutí“ podle nařízení GDPR a že při obnově automaticky neobnoví smazaná data do živého systému. To, že to může být „technicky složité“ není omluvou pro porušení pravidel. Položte proto potenciálním poskytovatelům tyto otázky, abyste se ujistili, že budete mít zajištěny požadavky GDPR v souladu s předpisy.

4 faktory, které vám pomohou v rozhodovacím procesu

Když se odpovědní manažeři pustí do rozhodování, měli by nejprve zvážit několik faktorů. Je důležité zohlednit všechny aspekty od reputace až po úroveň dostupnosti. Podívejme se hlouběji na jednotlivé faktory, které by měly být podkladem pro rozhodovací proces:

1. Reputace

Při výběru poskytovatele zálohování dat budete chtít zvážit jeho pověst. Jistě se to může zdát jako samozřejmost, ale je důležité nenechat věci jako nižší náklady nebo rychlejší procesy zastřít váš úsudek. Shromažďování užitečných a relevantních dat může trvat roky a bezpečnost těchto dat by měla být nejvyšší prioritou. Výběr poskytovatele, který má za sebou prokazatelnou historii špičkové kvality služeb, je zásadní pro zajištění toho, abyste svá cenná data nepředali někomu nedostatečně kvalifikovanému. Nebojte se požádat poskytovatele o reference zákazníků nebo se vyptat na jeho stávající klienty. Odpovědi, které dostanete, by měly vypovídat o kvalitě služeb.

2. Frekvence zálohování

Je to jednoduché: vaše každodenní úkoly nenechávají mnoho prostoru, pokud vůbec nějaký, na kontrolu, zda jsou data skutečně zálohována. Od každodenních schůzek až po řešení financí nemáte v průběhu dne dostatek času na to, abyste si udržovali přehled o zálohování. Při hodnocení poskytovatelů služeb se musíte ptát na dvě otázky:

a) Jak často budou zálohovat vaše data?

b) Jakým způsobem to budou dělat?

Různí dodavatelé mají totiž různé strategie zálohování dat. Zatímco někteří poskytovatelé mohou zálohovat vaše data, jakmile v nich dojde ke změnám, jiní se mohou rozhodnout pro zálohování na hodinové, denní, nebo dokonce měsíční bázi. Nakonec si musíte vybrat poskytovatele, který nejlépe vyhovuje potřebám vaší firmy.

3. Obnovitelnost

V dnešní době může kdykoli dojít k přírodním katastrofám a neočekávané ztrátě dat. Když se tak stane, mohou se vaše data stát nedostupnými, což téměř znemožní pokračovat v běžném provozu vaší společnosti. V těchto případech potřebujete nástroje, které vám umožní rychle se vrátit do neutrálního stavu a minimalizovat dopady. Při hodnocení poskytovatelů je důležité se ujistit, že ten, s kým nakonec skončíte, má účinný plán obnovy po havárii. A nezapomeňte se nebát klást otázky.

4. Dostupnost

Než se rozhodnete pro poskytovatele zálohování dat, musíte rovněž myslet na dostupnost. Hlavním cílem předplacení této konkrétní služby je v podstatě zajistit, abyste měli svá data kdykoli k dispozici. Ačkoli každý může snít o cloudové zálohovací službě se 100% dobou dostupnosti, jednoduše není možné toho dosáhnout. Mnoho poskytovatelů to ale dokáže splnit na 99 %. Samozřejmě existuje řada faktorů, které toto číslo ovlivňují, zejména to, do jaké ze čtyř hlavních úrovní dodavatel spadá. Poskytovatelé úrovně 4 jsou pak schopni zajistit zákazníkům nejlepší možnou dobu dostupnosti.

Why is Data Backup Important?

Find out

Jak vám může SoftwareOne pomoci

V SoftwareOne spolupracujeme s mnoha poskytovateli zálohování a úložišť a můžeme vám pomoci klást správné otázky, abyste zajistili, že životní síla moderní organizace – vaše data – zůstane v bezpečí, dostupná a uchovávaná v souladu s předpisy. Před konečným rozhodnutím je třeba prozkoumat všechny možnosti od frekvence zálohování až po plány obnovy po havárii.

Naše služba BackupSimple powered by Metallic je bezpečná, škálovatelná, komplexní i cenově dostupná a pomůže vám nastoupit cestu k úspěchu. Chytré společnosti se modernizují pomocí řízených cloudových služeb, aby zvýšily bezpečnost, zlepšily produktivitu a ušetřily náklady, a BackupSimple to dokáže díky naší:

  • odbornosti a talentu: komplexní zálohovací služba pro zálohování, monitoring a obnovu pracující v režimu 24 × 7 × 365 a podporovaná naším týmem expertů na zálohování;
  • týmové produktivitě: konsolidace zálohovacích řešení do jediné konzole s 360° přehledem napříč prostředími, která poskytuje větší transparentnost a kontrolu nad daty;
  • vylepšenému zabezpečení: prakticky neprodyšně chráněné záložní kopie, řízení přístupu s nulovou důvěrou a integrované bezpečnostní protokoly pro pokročilou ochranu před ransomwarem;
  • snížení nákladů a předvídatelnost: úspora peněz a dynamické škálování díky omezení zbytečného hardwaru, údržby a smluv o podpoře díky integrovanému úložišti a tichému zálohování. Snižte náklady na nábor, školení a odchod IT pracovníků díky našemu specializovanému týmu odborníků.
  • Se SoftwareOne budete odcházet s vědomím, že jste si vybrali poskytovatele, který dokonale vyhovuje potřebám vašeho podniku.
A pink, blue, and purple abstract background.

CESTA K MODERNÍMU ZÁLOHOVÁNÍ

Bezplatná analýza současného stavu od SoftwareOne

CESTA K MODERNÍMU ZÁLOHOVÁNÍ

Bezplatná analýza současného stavu od SoftwareOne

Author

SoftwareOne blog editorial team

Blog Editorial Team

We analyse the latest IT trends and industry-relevant innovations to keep you up-to-date with the latest technology.