3.4 minut na přečtení

ZÁLOHOVÁNÍ: Pro strategii je klíčový především plán obnovy

SoftwareOne blog editorial team
Blog Editorial Team

Vytváření záloh důležitých podnikových dat je naprosto nezbytnou součástí celkového zabezpečení IT infrastruktury podniku. Bez plánu obnovy to však neřeší reakci na havárie nebo kybernetické útoky.

V rámci strategie zálohování podnikových dat nestačí řešit jen otázky, která data, kam a jak často mají být zálohována. Zcela klíčovou kapitolou strategie je především obnova dat v případě potřeby. Proto si je nutné uvědomit, že samotný proces zálohování je jen jedním z nezbytných předpokladů spolehlivé ochrany dat a udržení kontinuity provozu. Pro IT pracovníky odpovědné za ochranu dat a nepřetržitý provoz podnikových systémů a aplikací je důležité umět si představit, projít si a nasimulovat všechny konkrétní možné události vedoucí k potřebě obnovy záloh. Pro každou z těchto potenciálně možných událostí je následně nutné vytvořit odpovídající scénář obnovy. Na základě těchto scénářů se upravuje strategie zálohování a procesy vedoucí k jejímu naplnění. Ani pak ale práce nekončí – scénáře je nutné testovat a napravovat nalezené chyby a případně doplňovat další, zejména na základě nově identifikovaných rizik.

INFOGRAFIKA: Jak snížit bezpečnostní rizika pro vaše zaměstnance pracující na dálku?

Stáhnout

Zálohy odolné proti ransomwaru

Mezi nejzásadnější, a hlavně nejrozšířenější typy kybernetických rizik v současnosti nepochybně patří ransomware. Jakkoli jsou ale aktuální zálohy velmi účinným prostředkem rychlé obnovy provozu v případě zašifrování produkčních dat ransomwarem a vydírání útočníkem, je nutné zajistit, aby ransomware nemohl napadnout a zašifrovat i záložní data. Proto je nezbytné přizpůsobit zálohovací scénáře možnosti kontaminace dat ransomwarem. Různé metody ochrany záloh před jejich zašifrováním nebo smazáním jsou již dnes součástí mnoha komerčních produktů a organizace tak mají na výběr i nástroje na ochranu proti těmto typům hrozeb.

Nástroje, které zajišťují možnost rychlé obnovy provozu po úspěšném ransomwarovém útoku, rozšiřují klasickou koncepci účinné ochrany dat, pod níž si většina z nás představí uložení více samostatných kopií důležitých souborů. Spolehlivějším řešením ochrany dat je jejich ukládání nejen ve vícenásobných kopiích, ale také ve více lokalitách a na různých médiích. Skutečnu ochranu před ransomwarem a například i před útoky insiderů však zajišťují teprve zálohy umístěné mimo dosah podnikové sítě, stejně jako nesmazatelné, takzvané WORM (Write Once, Read Many) zálohy.

CESTA K MODERNÍMU ZÁLOHOVÁNÍ

Bezplatná analýza současného stavu od SoftwareOne

Chci vědět více

Průběžná kontrola záloh

Vedle funkčních vlastností, které musejí pokrývat všechny požadované scénáře ochrany a obnovy dat, se u zálohovacích řešení jistě vyplatí sledovat také další vlastnosti. Nepochybně mezi ně patří i přirozené, intuitivní ovládání nástrojů, jejichž úkolem je chránit naše data. Je-li sebelepší zálohovací nástroj vybaven komplikovaným uživatelským rozhraním, bude pro administrátory spíše obtížnou překážkou než vítaným každodenním pomocníkem. A tomu bude v konečném stavu bohužel odpovídat i kvalita a průběh zálohování a obnovy dat.

Zvolené zálohovací řešení musí také podporovat a usnadňovat periodické testování všech scénářů obnovy. V rámci těchto pravidelně prováděných auditů můžeme zkoumat procesy, validitu záloh, různé časové a kvalitativní metriky průběhu zálohování a obnovy dat, ovšem ve výsledku musíme především ověřovat, zda obnova proběhla přesně podle plánu a data byla obnovena kompletně a bez chyb. Tím se opět vracíme k základní myšlence, že ochrana dat zálohováním musí řešit primárně obnovu a její plány. Zálohování a procesy s ním spojené z tohoto požadavku následně logicky vyplynou.

Raketový růst objemu dat si vyžádá nové strategie zálohování

Zálohovací řešení se samozřejmě musí neustále vyvíjet, a to zejména s ohledem na dva hlavní trendy v životním cyklu podnikových dat. Především jde o nepřetržitý, extrémní růst objemu dat spravovaných organizacemi a rovněž o rostoucí hodnotu těchto dat pro zachování konkurenceschopnosti i samotného provozu podniků.

Styl zálohování dat se vyvíjel od používání pásek, které můžeme označit za první „skutečné“ zálohovací řešení. Zálohování s nimi probíhalo tak, že se pomocí příkazu překopírovala všechna vybraná data do jednoho velkého souboru, jenž byl vhodný pro zápis na pásku. Samotné pásky v té době převyšovaly kapacity pevných disků o několik řádů a úzkým hrdlem byla sběrnice disku. Pak přišly virtuální páskové jednotky a knihovny a následoval zápis přímo na záložní pevné disky. Úzkým hrdlem byla schopnost data na disky zapsat. Dnes máme na trhu hojně zastoupena rychlá a spolehlivá SSD úložiště i cloudové služby a úzkým hrdlem je pro většinu zákazníků jejich propojení s dalšími cloudovými strukturami. A kam tedy zálohování dat aktuálně směřuje?

V SoftwareOne vidíme dva jasné proudy – okamžitou obnovu a bezpečnou archivaci dat. Tyto dva požadavky, stojící tak trochu proti sobě, budou v následujících letech klíčovými aspekty všech scénářů obnovy a zálohování dat. A protože až doposud postupovala oblast zálohování dat dopředu spíše malými evolučními krůčky, neočekáváme ani nyní žádný opravdu revoluční technologický skok. Probíhá spíše další vývoj v oblasti automatizace správy dat a zvyšování nákladové efektivity zálohování a obnovy díky optimálnímu vyvážení využití cloudových a lokálních datových úložišť.

Zaujala vás možnost bezplatné analýzy stavu vašeho zálohování?

Dejte nám vědět, co vás trápí, vyplněním tohoto formuláře nebo kontaktujte svého obchodního zástupce v SoftwareOne a začněte řešit strategii zálohování dříve, než narazíte na problémy s obnovou dat.

Autor

SoftwareOne blog editorial team

Blog Editorial Team

We analyse the latest IT trends and industry-relevant innovations to keep you up-to-date with the latest technology.