Správa majetku

Co je Software Asset Management a jak funguje?

prochazka-leos-contact
Leoš ProcházkaCEE CSD Leader
Asset Management

V každé organizaci může mít výraz „asset" několik významů. Může se jednat o finanční assety, assety ve formě lidských zdrojů, softwarové assety, hardware, nebo spousty dalších věcí. Obecně se za asset považuje vše, co firma vlastní nebo jí přináší nějaký užitek. Dnešní technologie vám naštěstí umožní bez problémů sledovat a spravovat všechny takové položky.

Výjimkou není ani správa softwaru, kterou vám ulehčí nástroje pro Software Asset Management neboli SAM.

Hlavní je mít přehled

Čím víc víte o svém majetku, tím více budete mít kontrolu nad vaší činností a budete schopni činit rozhodnutí, která by mohla posílit vaše podnikání. Rozšíření ne vždy vede k nákupu. Zejména právě v případě SAM často dochází k výraznému snížení nákladů.

Co znamená SAM

Existuje mnoho definic Software Asset Managementu (SAM), ale nejčastěji se využívá definice ITIL (Information Technology Infrastructure Library). ITIL definuje SAM jako: „Veškerá infrastruktura a procesy potřebné pro efektivní řízení, kontrolu a ochranu softwarových prostředků v rámci organizace v průběhu všech fází životního cyklu."

To znamená, že Software Asset Management je proces, který má za cíl zajistit zejména to, že vaše organizace je v plném souladu s licenčními podmínkami používaného softwaru a že máte právě ten správný počet těch správných licencí tak, aby nevznikaly zbytečné náklady. Znamená to také, že je třeba zajistit, aby vaše organizace měla nastavené správné procesy a nástroje, které umí sledovat používání softwaru (a přerozdělit licence tak, jak budou dostupné), mají správnou úroveň podpory prodejců a zajistí správné vynaložení finančních prostředků.

K čemu je SAM dobrý?

Správa softwarových prostředků je pro úspěch jakékoli organizace zásadní. Pokud má společnost komplexní a efektivní program správy licencí, snižuje náklady a zajišťuje, aby organizace zůstala v souladu s podmínkami užití.

Samotný proces SAM auditu, který je nezbytný pro relevantní správu, může probíhat i několik měsíců. Záleží zejména na složitosti licenčních ujednání a způsobů užití konkrétních softwarů. Proto je před samotným zahájením auditu třeba zvážit to, jaká jeho forma je nejvhodnější. Například v případě, že firma používá zejména produkty společnosti Microsoft, je pravděpodobně ideální volbou řešení SAMSimple od Softwareone. Ten představuje kontinuální službu zaměřenou na správu softwarového majetku, včetně poskytnutí podkladů pro efektivní řízení tří stěžejních výrobců softwaru ve vaší organizaci. Tím SAMSimple umožní rychlé nasazení a zároveň v reálném čase informuje správce o aktuálním stavu licencí a případných nedostatcích, jako jsou nevyužité, nebo nesprávné licence.

V reálu je tedy třeba na SAM nahlížet stejně, jako na správu jakýchkoliv jiných firemních zdrojů. Tak, jako je třeba, aby ve firmě byli právě ti správní zaměstnanci a bylo jich vždy správné množství, je žádoucí, aby měli ideální množství a verze všech nástrojů. Firmy tím totiž mohou dosáhnout nejen úspor za vlastní software, ale i zvýšení efektivity těch zaměstnanců, kteří software užívají.

An abstract background with blue and green lines.

SOFTWARE LIFECYCLE MANAGEMENT

Řiďte efektivně životní cyklus vašeho softwarového portfolia

SOFTWARE LIFECYCLE MANAGEMENT

Řiďte efektivně životní cyklus vašeho softwarového portfolia

Author

prochazka-leos-contact

Leoš Procházka
CEE CSD Leader