5.45 minut na přečteníCloudové službyDigitální pracoviště

Zajištění efektivního zálohování dat pro vaši multi-cloudovou strategii

SoftwareOne blog editorial team
Blog Editorial Team
A green field with a river running through it.

Digitální transformace je hnací silou spotřeby cloudových služeb, zavádění nových aplikací či například práce na dálku. To vede k vytváření stále většího množství dat a představuje výzvu, jak tato data chránit. Informace a poznatky, které tato data poskytují, jsou pro podniky klíčové pro optimalizaci vlastních produktů, služeb a způsobu komunikace. S ohledem na tyto obchodní přínosy se tak ochrana dat stala nejvyšší prioritou.

Nicméně s tím, jak se IT prostředí mezi lokálními datovými centry a cloudem stávají složitějšími, je sledování, čištění a zálohování všech těchto dat velkou výzvou. Tu ještě umocňuje nárůst multi-cloud and hybrid environments. Ta po IT týmech vyžadují korelaci a centralizaci dat uložených u více poskytovatelů cloudových služeb. IT týmy se s těmito typy výzev potýkaly již dříve. Zvládání influx of applications and shadow IT a zvýšené využívání cloudu ještě více vyzdvihují důležitost zálohovacích řešení.

Data jsou cenným aktivem nejen pro podniky, ale rovněž i pro kyberzločince. Společnosti jsou tak nuceny vytvořit strategii zálohování a obnovy pro své multi-cloudové nebo hybridní cloudové prostředí.

Proč je zálohování dat důležité?

Data dnes patří k nejcennějším podnikovým aktivům. Firmy proto nemohou se svým plánem zálohování riskovat. Podle průzkumů totiž každých 5 let postihne 20 % malých a středně velkých společností závažná katastrofa, která způsobí ztrátu kriticky důležitých dat.

Existuje mnoho příčin ztráty dat. Převažuje kybernetická kriminalita, ale kromě ransomwaru může jít také o náhodné smazání, poškození dat nebo škodlivé aktivity insiderů. Aby mohly svá data řádně spravovat, musejí firmy všem těmto snahám věnovat zvláštní pozornost. Kyberzločinci jsou při svých útocích mnohem sofistikovanější a jejich cílem je ukrást data, aby je mohli prodat na dark webu, použít k podvodným účelům nebo za ně požadovat výkupné.. Ransomware attacks infikují firemní síť, zašifrují její data a odmítají poskytnout dešifrovací klíč, dokud zločincům nebude zaplacena určitá finanční částka. V důsledku toho se provoz podniku zastaví a mnoho firem se rozhodne výkupné zaplatit (minimalizují tak prostoje a zajistí kontinuitu byznysu). Bohužel, i když společnosti výkupné zaplatí, jejich data jsou již delší dobu pod kontrolou kyberzločinců, takže je obtížné zjistit, zda s nimi bylo manipulováno nebo zda nebyla kompromitována.

S aktuální bezpečnou zálohou mohou organizace tato rizika minimalizovat rizika, protože jsou schopny obnovit systémy s daty, o nichž vědí, že kompromitována nebyla.

Kromě kybernetických útoků může ke ztrátě dat dojít také v důsledku jejich fyzického zničení – například zaplavením objektu, ve kterém se servery nacházejí, škodlivými nebo kompromitovanými administrátorskými účty, jež záměrně mažou data, nebo dokonce lidskou chybou vedoucí k neúmyslnému smazání. Právě proto představuje pravidelné a jednotné zálohování dat v cloudu nejvíce flexibilní a nákladově nejefektivnější způsob, jak zajistit dostupnost a bezpečnost dat.

OCHRAŇTE SVÁ DATA PŘED ÚTOKEM

Strategie odolnosti podnikání a kybernetického obnovení se SoftwareOne

Chci vědět více

Výzvy spojené se zálohováním multi-cloudových a hybridních prostředí

V současné době činí různé zainteresované strany a obchodní oddělení různá rozhodnutí týkající se cloudu a jeho používání. Dejme tomu, že se například marketingový tým rozhodne používat aplikaci, která běží na Azure, zatímco finanční oddělení zvolí jinou aplikaci běžící na AWS. Na stejná data o zákaznících tak společnost odkazuje ve dvou různých cloudových prostředích.

Tato multi-cloudová prostředí se stávají běžnou záležitostí, protože multi-cloudovou strategii přijalo na 86 percent of enterprises. To znamená, že IT týmy nyní musejí zajistit zálohování všech těchto dat v oddělených cloudech a v každém z nich dodržovat soulad s různými regulačními standardy.

Na druhou stranu jsou mezi mnoha firmami stále poměrně oblíbené hybridní cloudové modely. Hybridní cloudová prostředí se od multi-cloudových prostředí liší tím, že vždy obsahují složku privátního cloudu a existují v rámci jednoho subjektu. Ačkoli není pochyb o tom, že se multi-cloudové prostředí stalo populárnější volbou, podle průzkumu uvádí přibližně 36 procent organizací využívání hybridního cloudového prostředí. Zálohování dat v hybridním prostředí stále představuje vlastní sadu výzev, nicméně je obecně jednodušší se v něm orientovat díky tomu, že existuje v rámci jediného subjektu.

Podívejme se důkladně na to, jak můžete vytvořit silnou strategii zálohování vašeho multi-cloudového nebo hybridního cloudového prostředí.

Zálohování pro vaši multi-cloudovou nebo hybridní cloudovou strategii

IT týmy musejí vytvořit systém pro správu a údržbu meziorganizačních dat uložených v multi-cloudovém prostředí nebo v hybridním cloudu, aby bylo možné komplexně zabezpečit data a zajistit kontinuitu podnikání. Aby toto vše bylo efektivní, měly by společnosti provést následující kroky:

Plánování

Než firma nasadí strategii zálohování pro své multi-cloudové nebo hybridní prostředí, je nutné plánovat, plánovat a plánovat. IT týmy by měly důkladně projít data a aktiva společnosti a u všech vyhodnotit bezpečnostní priority. Dále je zejména v případě multi-cloudových prostředí nezbytné, aby IT týmy znaly a dodržovaly předpisy týkající se dat. To pomůže všem zúčastněným lépe pochopit důsledky narušení nebo havárie. Uvidíte, že znalost těchto prvků před zavedením vaší strategie se ukáže jako jeden z nejdůležitějších aspektů vaší hybridní nebo multi-cloudové strategie.

Centralizace

Pro efektivní zálohování multi-cloudových nebo hybridních prostředí potřebují firmy nejen jedno centrální místo, kde budou data ukládána, ale musejí mít také jeden centralizovaný proces, pomocí něhož budou tato data zálohována a organizována. Zavedení tohoto procesu bude vyžadovat hluboké znalosti a zkušenosti s tím, jak jednotlivé cloudové služby fungují a jak jsou data v daném prostředí konfigurována. Efektivní strategie poskytne jednotný přehled o cloudových instancích i o datech uložených v lokálním prostředí – bez dílčích nebo specializovaných řešení.

ZACHOVÁNÍ KONTINUITY BYZNYSU

Udržte svůj podnik v chodu i v případě kompletního výpadku vašeho IT

Chci vědět více

Zabezpečení

Společnosti musejí zajistit, aby byla jejich záloha uložena bezpečně a byla izolována od širší sítě. Tím bude zaručeno, že budou zálohy dat uloženy v neprodyšně chráněných umístěních, to zajistí, že incidenty spojené se ztrátou dat a kybernetické útoky na síť nemohou ohrozit i zálohy vyhrazené pro obnovu. Součástí tohoto zabezpečení je safeguarding encryption dat při přenosu i v klidu a také toho, aby k záloze a datům v ní uloženým měly přístup pouze oprávněné subjekty (zejména z hlediska dodržování předpisů).

Mějte na paměti kontinuitu provozu a možnost obnovy po havárii

S tím, jak se multi-cloudová a hybridní prostředí stávají novým standardem, bude bohužel kybernetických útoků jen přibývat. Při vytváření vaší strategie zálohování je třeba mít na paměti kontinuitu provozu a možnost obnovy po havárii. Vaše data se samozřejmě budou synchronizovat, ale nemůžete se spoléhat jen na to. Proberte možné chyby, které by mohly nastat, a co byste mohli potřebovat v případě narušení nebo ztráty. Připravený plán obnovy po havárii vám zajistí klid v duši, protože budete vědět, že jste se snažili zajistit co nejmenší prostoje a snížit pravděpodobnost ztráty dat.

A close up of a pink and blue flower.

INFOGRAFIKA: Jak Microsoft Teams mění vaše pracoviště?

Microsoft Teams jsou jedním z klíčových komponentů pro udržení chodu dnešních firem. Nezapomeňte ale při jejich používání na rizika spojené s možnou ztrátou vašich dat!

INFOGRAFIKA: Jak Microsoft Teams mění vaše pracoviště?

Microsoft Teams jsou jedním z klíčových komponentů pro udržení chodu dnešních firem. Nezapomeňte ale při jejich používání na rizika spojené s možnou ztrátou vašich dat!

Author

SoftwareOne blog editorial team

Blog Editorial Team

We analyse the latest IT trends and industry-relevant innovations to keep you up-to-date with the latest technology.