UDRŽTE SVŮJ PODNIK V CHODU – ZA VŠECH OKOLNOSTÍ!

SoftwareOne blog editorial team
Blog Editorial Team

Každý neplánovaný výpadek IT infrastruktury má dalekosáhlé následky – firma přichází o zákazníky a objednávky, zastaví se výroba, přeruší se poskytování služeb, zaměstnanci nemohou vykonávat svoje úkoly. Náklady se počítají ve statisících i milionech – podle povahy výpadku a délky jeho trvání. Není lepší se na takovou situaci předem připravit a udělat maximum pro to, aby nenastala?

Firmy a organizace se na hrozbu výpadku IT infrastruktury připravují různými způsoby. Zpravidla přitom myslí na zálohování dat, redundanci klíčových komponent infrastruktury, záložní napájení serverů a úložišť nebo alternativní možnost připojení do internetu pro případ výpadku primárního spojení. Pokud ale v rámci organizace neexistuje komplexní a pravidelně aktualizovaná strategie zajištění kontinuity provozu, je velmi pravděpodobné, že na všechny alternativy kritického výpadku podnik připravený nebude.

Jestliže chcete, aby byla vaše organizace skutečně chráněna před následky neplánovaného výpadku kriticky důležitých součástí vaší IT infrastruktury, je nutné dodržet základní principy ochrany před takovou událostí – s často katastrofálními následky:

Prevence

  • Nejdůležitější prvek celé strategie ochrany před výpadky
  • Identifikace všech pravděpodobných rizik
  • Vyhodnocení kritických částí infrastruktury a možných problémových vektorů

Očekávání nejhoršího

  • Seznam a průběh všech myslitelných scénářů včetně odhadu potenciálního rozsahu škod i vlivu na vnější prostředí a chod podniku
  • Ohraničení působnosti a rizik, spojených s dodavateli služeb, potřebných pro běh kritické infrastruktury

Minimalizace škod

  • Zjištění možnosti eliminace definovaných (a ovlivnitelných) rizik
  • Příprava různých scénářů včetně rolí konkrétních osob
  • Testování průběhu scénářů reakce na výpadky

Obnovení provozu

  • Definování průběhu návratu do normálního stavu
  • Určení cílového stavu a následných procesů pro zlepšení řešení scénářů

3 (NE)KRITICKÉ OBLASTI KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

Zachování byznysu

Chci vědět více

Potřebujete fungovat opravdu nepřetržitě?

Dejte nám vědět, co vás trápí vyplněním tohoto formuláře, nebo kontaktujte svého obchodního zástupce v SoftwareOne a my vám pomůžeme s optimalizací vaší IT infrastruktury, přípravou krizových scénářů i navržením postupů zajištění nepřetržitého provozu kriticky důležitých systémů i aplikací a kontinuity vašeho podnikání.

Author

SoftwareOne blog editorial team

Blog Editorial Team

We analyse the latest IT trends and industry-relevant innovations to keep you up-to-date with the latest technology.