Multi-cloudová strategie

Zajištění efektivního zálohování vašich dat

Zajištění efektivního zálohování dat pro vaši multi-cloudovou strategii

Digitální transformace je hnací silou spotřeby cloudových služeb, zavádění nových aplikací či například práce na dálku. To vede k vytváření stále většího množství dat a představuje výzvu, jak tato data chránit. Informace a poznatky, které tato data poskytují, jsou pro podniky klíčové pro optimalizaci vlastních produktů, služeb a způsobu komunikace. S ohledem na tyto obchodní přínosy se tak ochrana dat stala nejvyšší prioritou.

Nicméně s tím, jak se IT prostředí mezi lokálními datovými centry a cloudem stávají složitějšími, je sledování, čištění a zálohování všech těchto dat velkou výzvou. Tu ještě umocňuje nárůst multi-cloudových a hybridních prostředí. Ta po IT týmech vyžadují korelaci a centralizaci dat uložených u více poskytovatelů cloudových služeb. IT týmy se s těmito typy výzev potýkaly již dříve. Zvládání přílivu aplikací a stínového IT  a zvýšené využívání cloudu ještě více vyzdvihují důležitost zálohovacích řešení.

Data jsou cenným aktivem nejen pro podniky, ale rovněž i pro kyberzločince. Společnosti jsou tak nuceny vytvořit strategii zálohování a obnovy pro své multi-cloudové nebo hybridní cloudové prostředí.

Proč je zálohování dat důležité?

Data dnes patří k nejcennějším podnikovým aktivům. Firmy proto nemohou se svým plánem zálohování riskovat. Podle průzkumů totiž každých 5 let postihne 20 % malých a středně velkých společností závažná katastrofa, která způsobí ztrátu kriticky důležitých dat.

Existuje mnoho příčin ztráty dat. Převažuje kybernetická kriminalita, ale kromě ransomwaru může jít také o náhodné smazání, poškození dat nebo škodlivé aktivity insiderů. Aby mohly svá data řádně spravovat, musejí firmy všem těmto snahám věnovat zvláštní pozornost. Kyberzločinci jsou při svých útocích mnohem sofistikovanější a jejich cílem je ukrást data, aby je mohli prodat na dark webu, použít k podvodným účelům nebo za ně požadovat výkupné. Ransomwarové útoky infikují firemní síť, zašifrují její data a odmítají poskytnout dešifrovací klíč, dokud zločincům nebude zaplacena určitá finanční částka. V důsledku toho se provoz podniku zastaví a mnoho firem se rozhodne výkupné zaplatit (minimalizují tak prostoje a zajistí kontinuitu byznysu). Bohužel, i když společnosti výkupné zaplatí, jejich data jsou již delší dobu pod kontrolou kyberzločinců, takže je obtížné zjistit, zda s nimi bylo manipulováno nebo zda nebyla kompromitována.

S aktuální bezpečnou zálohou mohou organizace tato rizika minimalizovat rizika, protože jsou schopny obnovit systémy s daty, o nichž vědí, že kompromitována nebyla.

Kromě kybernetických útoků může ke ztrátě dat dojít také v důsledku jejich fyzického zničení – například zaplavením objektu, ve kterém se servery nacházejí, škodlivými nebo kompromitovanými administrátorskými účty, jež záměrně mažou data, nebo dokonce lidskou chybou vedoucí k neúmyslnému smazání. Právě proto představuje pravidelné a jednotné zálohování dat v cloudu nejvíce flexibilní a nákladově nejefektivnější způsob, jak zajistit dostupnost a bezpečnost dat.

OCHRAŇTE SVÁ DATA PŘED ÚTOKEM

Strategie odolnosti podnikání a kybernetického obnovení se SoftwareONE

Chci vědět více

Výzvy spojené se zálohováním                  multi-cloudových a hybridních prostředí

V současné době činí různé zainteresované strany a obchodní oddělení různá rozhodnutí týkající se cloudu a jeho používání. Dejme tomu, že se například marketingový tým rozhodne používat aplikaci, která běží na Azure, zatímco finanční oddělení zvolí jinou aplikaci běžící na AWS. Na stejná data o zákaznících tak společnost odkazuje ve dvou různých cloudových prostředích.

Tato multi-cloudová prostředí se stávají běžnou záležitostí, protože multi-cloudovou strategii přijalo na 86 procent podniků. To znamená, že IT týmy nyní musejí zajistit zálohování všech těchto dat v oddělených cloudech a v každém z nich dodržovat soulad s různými regulačními standardy.

Na druhou stranu jsou mezi mnoha firmami stále poměrně oblíbené hybridní cloudové modely. Hybridní cloudová prostředí se od multi-cloudových prostředí liší tím, že vždy obsahují složku privátního cloudu a existují v rámci jednoho subjektu. Ačkoli není pochyb o tom, že se multi-cloudové prostředí stalo populárnější volbou, podle průzkumu uvádí přibližně 36 procent organizací využívání hybridního cloudového prostředí. Zálohování dat v hybridním prostředí stále představuje vlastní sadu výzev, nicméně je obecně jednodušší se v něm orientovat díky tomu, že existuje v rámci jediného subjektu.

Podívejme se důkladně na to, jak můžete vytvořit silnou strategii zálohování vašeho multi-cloudového nebo hybridního cloudového prostředí.

Zálohování pro vaši multi-cloudovou nebo hybridní cloudovou strategii

IT týmy musejí vytvořit systém pro správu a údržbu meziorganizačních dat uložených v multi-cloudovém prostředí nebo v hybridním cloudu, aby bylo možné komplexně zabezpečit data a zajistit kontinuitu podnikání. Aby toto vše bylo efektivní, měly by společnosti provést následující kroky:

Plánování

Než firma nasadí strategii zálohování pro své multi-cloudové nebo hybridní prostředí, je nutné plánovat, plánovat a plánovat. IT týmy by měly důkladně projít data a aktiva společnosti a u všech vyhodnotit bezpečnostní priority. Dále je zejména v případě multi-cloudových prostředí nezbytné, aby IT týmy znaly a dodržovaly předpisy týkající se dat. To pomůže všem zúčastněným lépe pochopit důsledky narušení nebo havárie. Uvidíte, že znalost těchto prvků před zavedením vaší strategie se ukáže jako jeden z nejdůležitějších aspektů vaší hybridní nebo multi-cloudové strategie.

Centralizace

Pro efektivní zálohování multi-cloudových nebo hybridních prostředí potřebují firmy nejen jedno centrální místo, kde budou data ukládána, ale musejí mít také jeden centralizovaný proces, pomocí něhož budou tato data zálohována a organizována. Zavedení tohoto procesu bude vyžadovat hluboké znalosti a zkušenosti s tím, jak jednotlivé cloudové služby fungují a jak jsou data v daném prostředí konfigurována. Efektivní strategie poskytne jednotný přehled o cloudových instancích i o datech uložených v lokálním prostředí – bez dílčích nebo specializovaných řešení.

ZACHOVÁNÍ KONTINUITY BYZNYSU

Udržte svůj podnik v chodu i v případě kompletního výpadku vašeho IT

Chci vědět více

Zabezpečení

Společnosti musejí zajistit, aby byla jejich záloha uložena bezpečně a byla izolována od širší sítě. Tím bude zaručeno, že budou zálohy dat uloženy v neprodyšně chráněných umístěních, to zajistí, že incidenty spojené se ztrátou dat a kybernetické útoky na síť nemohou ohrozit i zálohy vyhrazené pro obnovu. Součástí tohoto zabezpečení je zajištění šifrování dat při přenosu i v klidu a také toho, aby k záloze a datům v ní uloženým měly přístup pouze oprávněné subjekty (zejména z hlediska dodržování předpisů).

Mějte na paměti kontinuitu provozu a možnost obnovy po havárii

S tím, jak se multi-cloudová a hybridní prostředí stávají novým standardem, bude bohužel kybernetických útoků jen přibývat. Při vytváření vaší strategie zálohování je třeba mít na paměti kontinuitu provozu a možnost obnovy po havárii. Vaše data se samozřejmě budou synchronizovat, ale nemůžete se spoléhat jen na to. Proberte možné chyby, které by mohly nastat, a co byste mohli potřebovat v případě narušení nebo ztráty. Připravený plán obnovy po havárii vám zajistí klid v duši, protože budete vědět, že jste se snažili zajistit co nejmenší prostoje a snížit pravděpodobnost ztráty dat.

INFOGRAFIKA: Jak Microsoft Teams mění vaše pracoviště?

Microsoft Teams jsou jedním z klíčových komponentů pro udržení chodu dnešních firem. Nezapomeňte ale při jejich používání na rizika spojené s možnou ztrátou vašich dat!

Stáhnout

Vložit komentář k článku

Přidejte komentář, abychom věděli, co si o tomto tématu myslíte.

Přidat komentář

Autor

Ivo Šmerda

Ivo Šmerda

Infrastructure Architect, SoftwareONE Czech Republic

Related Articles

How to Decide for a Data Backup Provider

Jak vybrat poskytovatele pro zálohování dat

Zálohování dat je pro každou firmu nezbytnou funkcí. Jak tedy vybrat správného poskytovatele zálohování pro vaši organizaci? Zde je průvodce, který vám pomůže při rozhodování.

Embracing the New Frontier of Backup Solutions
  • 07 června 2022
  • Ivo Šmerda
  • Managed Backup, Digital Transformation
  • Digitization, BackupSimple

Nový obzor zálohovacích řešení

Výběr plánu pro řízení zálohování cloudu, který vám zjednoduší cestu do cloudu, pomůže dosáhnout širších cílů digitální transformace. Přečtěte si, jak BackupSimple powered by Metallic pomáhá chránit kritická data, digitální aktiva i příjmy.

Data Protection Trends
  • 19 dubna 2022
  • Ivo Šmerda
  • Managed Backup
  • Cloud, Compliance, BackupSimple, Data Reduction, Data Security

Trendy v ochraně dat v době řízeného zálohování

S rostoucí popularitou řízeného zálohování dochází k dalšímu vývoji v oblasti ochrany dat. Pojďme si tyto vznikající trendy rozebrat, abyste mohli v době řízeného zálohování vaše data lépe chránit.