Usługi diagnostyczne FinOps

Skan CAT dla Twojego środowiska chmurowego

A person is holding a camera in front of a sunset.

Usługi diagnostyczne FinOps

Skuteczne zarządzanie środowiskami chmurowymi wymaga wnikliwego wglądu w usługi, kto z nich korzysta i jakie są koszty wsparcia poszczególnych jednostek biznesowych. Jednak wiele Organizacji nie posiada narzędzi ani procesów do oceny skali wydatków. Szybka transformacja oparta na niezaplanowanym przyjęciu usług w środowisku chmurowym szybko sprawia, że wydatki na chmurę wymykają się spod kontroli a realizacja celów biznesowych opóźnia się.

Świadczona przez SoftwareOne usługa diagnostyki z wykorzystaniem FinOps zapewnia decydentom dostęp do praktycznych obserwacji, które pomagają zidentyfikować luki w ich aktualnych procesach i strategii chmury. Nasi specjaliści ustalają poziom wyjściowy zarządzania aspektem finansowym chmury dla Twojej Organizacji, aby pomóc jej w osiągnięciu dojrzałości do tych rozwiązań. Nasz plan działania oparty na najlepszych praktykach pomoże Ci wprowadzać innowacje w technologii chmurowej i utrzymać wartość wcześniejszych inwestycji.

Więcej niż badania kontrolne, kompletne przebadanie istniejącego stanu rzeczy

Nasze narzędzia i eksperci certyfikowani przez FinOps Foundation pracują wraz z Twoimi zespołami ds. finansów i zakupów, celem przyspieszenia postępów całej Organizacji w kierunku osiągnięcia dojrzałości do chmury. Zbieramy informacje, aby zidentyfikować utracone nakłady finansowe, nieefektywne procesy i możliwości optymalizacji, które zmniejszają ryzyko handlowe i techniczne. 

Mamy ponad 200 certyfikowanych praktyków FinOps – więcej niż jakakolwiek inna Organizacja. Nasze usługi diagnostyczne w zakresie FinOps to narzędzia i fachowe spostrzeżenia pozwalające na osiągnięcie doskonałości operacyjnej, rozwinięcie skutecznej kultury posługiwania się FinOps w Twojej Organizacji i wykorzystanie zwinności w chmurze.

 • Analiza porównawcza dojrzałości

  Oceń bieżące praktyki zarządzania finansami w chmurze, aby zidentyfikować ryzyko operacyjne. Usprawnij swój proces i strategię w zakresie chmury, dbając o zapewnienie wszystkim zainteresowanym jednakowego obrazu sytuacji.

 • Identyfikuj szanse i możliwości

  Zrozum swoje obecne mocne i słabe strony aspektów technicznych i biznesowych. Uzyskaj wiedzę, która pomoże ograniczyć marnotrawstwo zasobów i ryzyko finansowe.

 • Odpowiedzialność za przejście na chmurę

  Zidentyfikuj luki w swojej strategii chmurowej. Nasi specjaliści pomogą wytworzyć w Twojej Organizacji kulturę FinOps opartą na odpowiedzialności i tworzeniu wartości.

 • Najlepsze praktyki finansowe

  Alokacja kosztów chmury poprzez stosowanie metod showback lub chargeback, które pomagają Organizacji planować, mierzyć i poprawiać zarządzanie aspektem finansowym chmury.

SoftwareOne dostarcza certyfikowaną wiedzę i obserwacje w 90 krajach

FinOps Certified Service Provider, FinOps Foundation and FinOps Certified Platform logo

Ekspertyza w zakresie oprogramowania i chmury uznana przez czołowych dostawców chmury

Microsoft Partner Azure Expert MSP, AWS Partner Premier Tier Services and Google Cloud Partner logo

Zobacz, co dzieje się w Twoim środowisku cyfrowym

Nasz dashboard FinOps dostarcza szczegółowych, a jednocześnie łatwych w użyciu widoków obszarów operacji realizowanych przez Twoją Organizację, które wymagają Twojej uwagi. Każdy krok jest wyjaśniony w jednostkowym dokumencie planu działania przedstawionym Ttwojemu zespołowi.

A person using a tablet with graphs on it.
A blurry image of a computer screen with numbers on it.

FinOps jest podróżą. Możemy być w niej Twoim przewodnikiem

Nasi eksperci wnoszą do każdego projektu ponad dziesięcioletnie doświadczenie. Opowiedz nam o wyzwaniach biznesowych Twojej Organizacji, a my zaplanujemy agendę spotkania

FinOps jest podróżą. Możemy być w niej Twoim przewodnikiem

Nasi eksperci wnoszą do każdego projektu ponad dziesięcioletnie doświadczenie. Opowiedz nam o wyzwaniach biznesowych Twojej Organizacji, a my zaplanujemy agendę spotkania

A building is lit up at night.

FinOps jest podróżą. Możemy być w niej Twoim przewodnikiem

Nasi eksperci wnoszą do każdego projektu ponad dziesięcioletnie doświadczenie. Opowiedz nam o wyzwaniach biznesowych Twojej Organizacji, a my zaplanujemy agendę spotkania.

FinOps jest podróżą. Możemy być w niej Twoim przewodnikiem

Nasi eksperci wnoszą do każdego projektu ponad dziesięcioletnie doświadczenie. Opowiedz nam o wyzwaniach biznesowych Twojej Organizacji, a my zaplanujemy agendę spotkania.