Služby pre modernizáciu aplikácií

Moderná aplikácia pre natívny cloud

application-services-getty-1028537766-hero

Služby pre modernizáciu aplikácií

Modernizácia aplikácií prepísaním alebo refaktorizáciou kódu, aby boli natívne cloudové, je kľúčová pre plné využitie výhod cloudových platforiem poskytovateľov hyperškálovateľných cloudových služieb. Bez modernizácie trpí aplikácia v cloude rovnakou neefektivitou ako v dátovom centre. Prístup označovaný ako „lift and shift“ poskytuje novú flexibilitu, ale prevádzka starších aplikácií v cloude často stojí rovnako, ak nie viac. Najímanie vývojárov a zvyšovanie ich výkonnosti je pomalé a nákladné.

Služby SoftwareOne pre modernizáciu aplikácií pomáhajú zákazníkom pri posudzovaní, plánovaní, vývoji a nasadení modernizovaných aplikácií. Po zmene architektúry aplikácia obvykle ušetrí 40 % nákladov na cloud a poskytne nové cloudové funkcie, ktoré prinášajú ďalšiu obchodnú hodnotu.

Vyspelosť v cloude znamená vytvárať moderné aplikácie jednu po druhej

Náš celosvetový tím talentov, špičkové nástroje a osvedčená metodika nám umožňujú podporovať vaše potreby v akejkoľvek fáze vašej cesty do cloudu, kdekoľvek na svete, od prvých krokov až po nasadenie stoviek cloudových aplikácií.

Chcem sa porozprávať
research-library-getty-1391344588-teaser

Osvedčená metodika modernizácie

Poradenstvo. Rozhodujte o modernizácii na základe predvídateľného projektového zámeru, s predpokladanými úsporami nákladov a návratnosťou investícií. SoftwareOne bude spolupracovať s vašim tímom pri zisťovaní, analýze a určovaní prioritných aplikácií, určených na migráciu alebo modernizáciu. Na analýzu stavu aplikácií používame automatizované nástroje, aby sme znížili technické a finančné riziko. Na konci procesu bude mať váš tím k dispozícii strategický plán s odporúčanou architektúrou, plán modernizácie pre každú z cieľových aplikácií a optimalizovaný projektový zámer pre vašu investíciu do cloudu.

Vytváranie. Potom pre vás cloudoví inžinieri SoftwareOne implementujú cloudové prostredie a zapoja našich vývojárov do procesu DevSecOps, vytvoreného pre rýchle a nepretržité dodávanie kódu, pokiaľ nebude váš projekt dokončený. Náš tím používa rozšírenú verziu dobre navrhnutého rámca poskytovateľov hyperškálovateľných cloudových služieb a využíva opakovateľné vzory a akcelerátory, ktoré zaisťujú vytváranie vysoko výkonného kódu. V spolupráci s vašim tímom rehostujeme, replatformujeme a refaktorizujeme cieľové aplikácie na základe vášho vlastného plánu.

Riadenie. Zaistíme, že vaše aplikácie budú mať vyšší výkon, než očakávate. Môžete si zvoliť, že náš tím riadených služieb bude pomocou nástrojov FinOps vaše aplikácie prevádzkovať a priebežne vylepšovať, aby optimalizoval váš softvér a cloudové služby.

app-modernisation-certification-logos

Urýchlite svoju digitálnu vyspelosť s podporou SoftwareOne

 • Agilita podniku

  Znížte technický dlh a flexibilne riešte svoje obchodné potreby. Modernizácia spláca technický dlh a umožňuje vám sústrediť sa na nové možnosti.

 • Nákladová efektivita

  Znížte TCO pomocou automatizovanej analýzy technických požiadaviek a zohľadnenia nákladov na výpočtovú techniku, úložisko, siete, databázy a analytiku.

 • Vyšší výkon

  Získajte globálnu dostupnosť pri škálovaní na milióny používateľov a petabajty dát. Poskytovatelia hyperškálovateľných cloudových služieb zdieľajú úlohy spojené so zabezpečením, dodržiavaním predpisov a údržbou.

 • Neobmedzené inovácie

  Získajte viac zo svojich dát, automatizujte manuálne procesy a zlepšite zákaznícku skúsenosť. Využívajte stovky účelovo vytvorených cloudových služieb, produktov a rozhraní API.

 • Zrýchlenie vývoja

  Zvýšte produktivitu a rýchlosť pomocou moderných nástrojov a postupov. Umožnite vývojárom používať lepšie nástroje a automatizujte testovanie aj nasadenie pomocou DevSecOps.

illuminated-passage-unsplash-jxsligob-6a-cta-banner

Spojte sa s našimi odborníkmi

Povedzte nám bližšie o probléme, ktorý vaša firma rieši, a my vás budeme kontaktovať.

Spojte sa s našimi odborníkmi

Povedzte nám bližšie o probléme, ktorý vaša firma rieši, a my vás budeme kontaktovať.