Usługi w zakresie FinOps

Świadome dążenie do zwiększenia wartości biznesowej twojej organizacji

fin-ops-services-getty-867421140-hero

Usługi w zakresie platformy FinOps 

FinOps, czyli zarządzanie aspektem finansowym chmury, opiera się na dokładnych i kompletnych danych i sprawia, że decyzje dotyczące inwestycji w chmurę odzwierciedlają potrzeby całego Przedsiębiorstwa. Odpowiednio zintegrowane narzędzia mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia zespołowi FinOps wiedzy potrzebnej do kontrolowania kosztów chmury i ich optymalizacji. Niezależnie od wybranego narzędzia FinOps, łączymy je z ludźmi i procesami w celu zapewnienia przejrzystości, przewidywalności i zarządzania niezbędnego do kontrolowania wydatków w chmurze. 

Świadczone przez SoftwareOne usługi w zakresie FinOps są źródłem praktycznej wiedzy i przejrzystości, tj. właściwości, których Twój zespół potrzebuje do rygorystycznego zarządzania finansami w chmurze. Nasi certyfikowani praktycy FinOps, platforma i świadczone przez nas usługi pomagają osiągnąć kontrolę nad inwestycjami w chmurę, optymalizując innowacje i wartość. 

Pewnie kreśl przyszłość swojej organizacji

Mamy więcej certyfikowanych ekspertów ds. FinOps niż jakakolwiek inna firma i zapewniamy w każdym projekcie dekadę przywództwa w tej dziedzinie. Usługi FinOps uwzględniają doświadczenie i ekspercką wiedzę naszych ponad 200 specjalistów nagrodzonych certyfikatem FinOps Foundation. Nowe wyzwania związane z FinOps są oczywistością, ale nasz zespół widział ich już więcej niż którykolwiek inny.

$name

Przebij się przez złożoność i wprowadź porządek 

Upewnij się, że Twoje narzędzia FinOps zapewniają przejrzystość i wiedzę, cech których Twoi interesariusze korzystający z tej platformy potrzebują do zarządzania kosztami chmury w całej Organizacji.

 • Widoczność i przejrzystość

  Zadbaj o przejrzystość wydatków i sposobu wykorzystania dashboard-om wspierającym pracę Twoich zespołów.

 • Szybkość i prostota

  Przyspiesz dojrzałość do przyjęcia rozwiązań technologicznej dzięki przejrzystej polityce i posiłkującej się danymi analizie kosztów inwestycji w chmurę.

 • Odpowiedzialność

  Sprawne przekazywanie informacji o alokacji kosztów pozwala na precyzyjny podział odpowiedzialność za wydatki na chmurę i upraszczają zarządzanie budżetem technologicznym.

 • Optymalizacja

  Upewniamy się, że Twoje narzędzie FinOps zapewnia komercyjne i techniczne rekomendacje, które pomagają w ustalaniu priorytetów i optymalizacji wydatków na chmurę.

SoftwareOne dostarcza certyfikowane spostrzeżenia i obserwacje w 90 krajach

finops-certifications

Certyfikaty partnerskie, które zapewniają powodzenie wdrożeń FinOps

finops-platform-partners

FinOps jest podróżą. Możemy być w niej Twoim przewodnikiem

Nasi eksperci wnoszą do każdego projektu ponad dziesięcioletnie doświadczenie. Opowiedz nam o wyzwaniach biznesowych Twojej Organizacji, a my zaplanujemy agendę spotkania.

FinOps jest podróżą. Możemy być w niej Twoim przewodnikiem

Nasi eksperci wnoszą do każdego projektu ponad dziesięcioletnie doświadczenie. Opowiedz nam o wyzwaniach biznesowych Twojej Organizacji, a my zaplanujemy agendę spotkania.