Usługi w zakresie FinOps

Świadome dążenie do zwiększenia wartości biznesowej twojej organizacji

A picture of a woman with her hand on her face.

Usługi w zakresie platformy FinOps 

FinOps, czyli zarządzanie aspektem finansowym chmury, opiera się na dokładnych i kompletnych danych i sprawia, że decyzje dotyczące inwestycji w chmurę odzwierciedlają potrzeby całego Przedsiębiorstwa. Odpowiednio zintegrowane narzędzia mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia zespołowi FinOps wiedzy potrzebnej do kontrolowania kosztów chmury i ich optymalizacji. Niezależnie od wybranego narzędzia FinOps, łączymy je z ludźmi i procesami w celu zapewnienia przejrzystości, przewidywalności i zarządzania niezbędnego do kontrolowania wydatków w chmurze. 

Świadczone przez SoftwareOne usługi w zakresie FinOps są źródłem praktycznej wiedzy i przejrzystości, tj. właściwości, których Twój zespół potrzebuje do rygorystycznego zarządzania finansami w chmurze. Nasi certyfikowani praktycy FinOps, platforma i świadczone przez nas usługi pomagają osiągnąć kontrolę nad inwestycjami w chmurę, optymalizując innowacje i wartość. 

Pewnie kreśl przyszłość swojej organizacji

Mamy więcej certyfikowanych ekspertów ds. FinOps niż jakakolwiek inna firma i zapewniamy w każdym projekcie dekadę przywództwa w tej dziedzinie. Usługi FinOps uwzględniają doświadczenie i ekspercką wiedzę naszych ponad 200 specjalistów nagrodzonych certyfikatem FinOps Foundation. Nowe wyzwania związane z FinOps są oczywistością, ale nasz zespół widział ich już więcej niż którykolwiek inny.

A gauge on top of a map.

Przebij się przez złożoność i wprowadź porządek 

Upewnij się, że Twoje narzędzia FinOps zapewniają przejrzystość i wiedzę, cech których Twoi interesariusze korzystający z tej platformy potrzebują do zarządzania kosztami chmury w całej Organizacji.

 • Widoczność i przejrzystość

  Zadbaj o przejrzystość wydatków i sposobu wykorzystania dashboard-om wspierającym pracę Twoich zespołów.

 • Szybkość i prostota

  Przyspiesz dojrzałość do przyjęcia rozwiązań technologicznej dzięki przejrzystej polityce i posiłkującej się danymi analizie kosztów inwestycji w chmurę.

 • Odpowiedzialność

  Sprawne przekazywanie informacji o alokacji kosztów pozwala na precyzyjny podział odpowiedzialność za wydatki na chmurę i upraszczają zarządzanie budżetem technologicznym.

 • Optymalizacja

  Upewniamy się, że Twoje narzędzie FinOps zapewnia komercyjne i techniczne rekomendacje, które pomagają w ustalaniu priorytetów i optymalizacji wydatków na chmurę.

SoftwareOne dostarcza certyfikowane spostrzeżenia i obserwacje w 90 krajach

FinOps Certified Service Provider, FinOps Foundation and FinOps Certified Platform logo

Certyfikaty partnerskie, które zapewniają powodzenie wdrożeń FinOps

Microsoft Partner Azure Expert MSP, AWS Partner Advanced Tier Services, Google Cloud Partner, Apptio, Snow Software, Flexera and VmWare logo
A building is lit up at night.

FinOps jest podróżą. Możemy być w niej Twoim przewodnikiem

Nasi eksperci wnoszą do każdego projektu ponad dziesięcioletnie doświadczenie. Opowiedz nam o wyzwaniach biznesowych Twojej Organizacji, a my zaplanujemy agendę spotkania.

FinOps jest podróżą. Możemy być w niej Twoim przewodnikiem

Nasi eksperci wnoszą do każdego projektu ponad dziesięcioletnie doświadczenie. Opowiedz nam o wyzwaniach biznesowych Twojej Organizacji, a my zaplanujemy agendę spotkania.