Three businessmen discussing cloud financial management tables and charts

Zarządzanie finansami chmury

Zyskaj inteligentny wgląd i kontrolę nad swoimi wydatkami w chmurze

Zyskaj inteligentny wgląd w swoje wydatki w chmurze i przejmij nad nimi kontrolę

Zarządzanie Finansami chmury (FinOps) to model operacyjny dla chmury obliczeniowej, wykorzystujący systemy, najlepsze praktyki i kulturę organizacyjną celem lepszego zrozumienia wydatków w chmurze. FinOps to praktyka rozszerzająca finansową odpowiedzialność za koszty ponoszone w chmurze, umożliwiająca globalnym zespołom podejmowanie świadomych decyzji opartych o jakościowe dane. FinOps wzmacnia współpracę pomiędzy IT, Inżynierami, Finansami, Zakupami i Biznesem oraz pozwala IT ewoluować w kierunku organizacji zorientowanej na maksymalizację wartości dla biznesu płynących z inwestycji w chmurę .

W SoftwareONE, zespół ekspertów oraz z platforma Pyracloud pozwalającą na osiągnięcie przejrzystości, przewidywalności oraz kontroli, wymaganej do efektywnego zarządzania finansami chmury.

Skontaktuj się z nami, żeby dowiedzieć się więcej

Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych specjalistów FinOps aby dowiedzieć się więcej

Skontaktuj się z nami

Zaufaj ekspertom: SoftwareOne jest ceryfikowany przez FinOps

Odejmujemy trud z zarządzania finansami chmury.

Jako Certyfikowany Dostawca Usług FinOps (FCSP) i dzięki Pyracloud - Platformie Certyfikowanej przez FinOps (FCP), pomagamy uzyskać kontrolę nad wydatkami w chmurze i doradzamy jak optymalizować inwestycje w chmurze .

FinOps Certified Platform Logo
PyraCloud Logo
FinOps Certified Service Provider Logo

Niezaznajomiony z FinOps?

Oglądnij ten krótki film i dowiedź się jak wykorzystać FinOps do maksymalizacji inwestycji w chmurze.

Twój przewodnik po zarządzania finansami chmury

Ten eBook dostarczy Ci informacji na temat FinOps. Wyjaśniamy czym jest FinOps, dlaczego warto go adaptować w organizacjach, jak zacząć swoją podróż z FInOps oraz w jaki sposób działać aby Twoja organizacja maksymalizowała inwestycje w chmurze.

Otrzymaj darmową kopię

Zyskaj kontrolę nas swoim wydatkami typu OPEX

Pomogliśmy zyskać kontrolę nad wydatkami w chmurze klientom, którzy doświadczali 20-50% wahań podczas cyklów bilingowych.

PyraCloud Powers FinOps Overview

PyraCloud narzędziem FinOps

Zyskaj transparentność, inteligentny wgląd oraz narzędzia, potrzebne wszystkim zaangażowanym stronom do skutecznego zarządzania kosztami w chmurze w obszarze całej organizacji.

Pobierz PDF

Osiągnij pełną wartość z zarządzania inwestycjami w chmurze.

Osiągnij pełną wartość z zarządzania inwestycjami w chmurze.

Dollar Symbol Icon

Zyskaj przejrzystość aby kontrolować wydatki w chmurze

Money Bag Icon

Uprość zarządzanie wydatkami w chmurze

Programming Icon

Osiągnij oszczędności oraz decyzyjność w oparciu o jakościowe dane.

Cloud Computing Icon

Przyspiesz proces zarządzania zgłoszeniami

Transaction Icon

Identyfikuj scenariusze optymalizacyjne oraz automatyzuj zadania

Jak zacząć z FinOps?

FinOps pozwala IT ewoluować w kierunku organizacji zorientowanej na maksymalizację wartości dla biznesu płynących z inwestycji w chmurę .

Pobierz infografikę

Osiągnij swoje cele FinOps

Cykl FinOps składa się z trzech rekurencyjnych faz. SoftwareOne dysponuje wiedzą niezbędną do ciągłego budowania kompetencji w zakresie każdej z nich.

Inform

Osiągnij przejrzystość niezbędną do alokacji wydatków w chmurze. Zyskaj współodpowiedzialność za wydatki w chmurze poprzez klarowny wykaz zespołów wraz z poczynionymi przez nie wydatkami.

Optimize

Wyposaż swój zespół w zdolność podejmowania decyzji w oparciu o użyteczne rekomendacje.

Operate

Stwórz politykę zarządzania, która dostarcza ciągłości oraz strukturyzuje działania, dzięki czemu udaje się osiągnąć cele technologiczne, finansowe i biznesowe.

PyraCloud Values Inform - Optimize - Operate

Czy chcesz uzyskać przejrzysty wgląd, którego potrzebujesz do zrozumienia Twoich wydatków w chmurze? Zobacz nasze wideo i sprawdź jak może Ci w tym pomóc Pyracloud.

Chcesz zoptymalizować Twoje wydatki w chmurze i dać swojemu zespołowi możliwość identyfikacji, egzekwowania i pomiary efektywności? Zobacz jak umożliwi Ci to Pyracloud?

Potrzebujesz zarządzać kilkoma środowiskami chmurowymi jednocześnie i chcesz uniknąć przy tym czasochłonnych manualnych czynności? Zobacz jak możesz to osiągnąć dzięki Pyracloud.

Efektywne zarządzanie finansami chmury.

SoftwareOne dysponuje unikalnym zespołem ekspertów i narzędzi pomagających wdrożyć, zyskać inteligentny wgląd wymagany przez Twoją organizację do efektywnego zarządzania chmurą.

Analyst women looking at KPI data

Cloud FinOps Diagnostic

Usługa, która pozwala ustalić aktualny poziom dojrzałości zarządzania inwestycjami w chmurze ze zróżnicowaniem na kluczowe podkategorie. Wyznaczając właściwy punkt odniesienia, dostarczamy porównania z innymi organizacjami (z rejonu i branży oraz o podobnym rozmiarze) wraz z rekomendacjami oraz dzielimy się najlepszymi praktykami z zakresu FinOps. Wyniki przeglądu dostępne w narzędziu pozwalają na śledzenie postępu dla dalej podjętych działań.

Managed FinOps

Implementacja i ciągłe doskonalenie FinOps jest realizowane przez kombinacje rozwiązań opartych o technologię oraz usług z zaszytą metodologią. To właśnie czyni ofertę SoftwareOne unikalną.
Zarządzana usługa FinOps SoftwareOne zdejmuje z organizacji trud dotyczący zarządzania finansami chmury oraz podnosi zdolność do zrozumienia i optymalizowania kosztów.

Statistics and numbers
Business man works with the PyraCloud dashboard

PyraCloud

Platforma dostarczająca inteligentnego wglądu w zużycie zasobów chmurowych i umożliwiająca ich optymalizację. Poza obsługą środowisk wielu dostawców chmury, dodatkowo oferuje moduł do cyfryzacji procesu zakupu oprogramowania, zarządznia kontraktami i pozostałych obszarów SAM.

Cloud Cost Optimization

Usługa Cloud Cost Optimization to unikalna usługa doradcza, która pozwala zidentyfikować i zredukować niepotrzebne wydatki w chmurze poprzez strategie right-costing i right-sizing, dostarczając także studium wykonalności oraz asystę w realizacji rekomendacji.

Cloud Spend Savings Realized

Microsoft Advisory Service

Usługa stanowiąca nawigator w kwestii doboru odpowiednich rozwiązań Microsoft dla swoich potrzeb i zapewniająca maksymalizację inwestycji.

SaaS Management

Dostarczając właściwą kombinację technologii i procesów, ITAM i dział zakupów będą dysponować pełnym widokiem do zarządzania swoim środowiskiem SaaS

Woman holding a light bulb in her hand while using a calculator, in front of her a stack of money

JR Storment

“Fundacja FinOps jest cieszy się z możliwości partnerstwa z SoftwareOne. Przez dostosowanie usług chmurowych oraz swojego oprogramowania Pyracloud do zasad FinOps, firma ta dobrze pozycjonuje swoją ofertę aby wspierać organizacje w optymalizacji wydatków ale także by wprowadzać w życie zasady FinOps do swojej praktyki zarządza zasobami oprogramowania."

Podstawy FinOps

Darryl Sackett

“Jesteśmy dumni poinformować, że SoftwareOne stał się certyfikowanym dostawcą zarówno platformy i usług FinOps. Mamy świetną platformę Pyracloud z rosnącym gronem ekspertów, których celem jest generowanie właściwej wartości dla naszych klientów. Czekamy z niecierpliwością aby odblokować kolejną etap użytkowania chmury i osiągnięć w dziedzinie FinOps”

Globalny lider Zarządzania Cyklem Życia Oprogramowania, SoftwareONE

Poznaj swoich ekspertów FinOps

Posiadamy szereg certyfikowanych specjalistów FinOps w SoftwareONE i pomyśleliśmy, że może chcielibyście ich poznać. Przeczytaj nasz darmowy eBook, aby sprawdzić kim są i co zalecają w tematyce FInOps.

Zciągnij Ebook

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami już dziś, wypełniając ten formularz, a nasi eksperci skontaktują się z Tobą.

Skontaktuj się z nami