Microsoft Solutions Partner Security

Jouw Microsoft Security roadmap

An aerial view of a highway with a car driving on it.

Microsoft Security

Veel organisaties hebben de overstap gemaakt naar Microsoft 365 technologie voor het verrijken of vervangen van de werkplek, maar complexe vragen rondom dataverwerking en regelgeving zijn vaak nog onbeantwoord om veilig te kunnen werken.

Wil je weten hoe Microsoft Defender, Enterprise Mobility & Security en Sentinel zorgen voor een veilige werkplek? Neem contact op met onze specialisten.

Begin nu
Microsoft Solutions Partner Security logo

Vragen die je vooraf moet stellen zijn:

  • Is jouw data wel optimaal beveiligd in de Microsoft 365 omgeving?
  • Welke personen, zowel intern als extern, hebben toegang tot de Microsoft 365 omgeving?
  • Wat is het beleid als ongeautoriseerde gebruikers accountgegevens misbruiken?
  • Hoe wordt ransomware en andere malware in Microsoft 365 gedetecteerd?
  • Hoe handhaven we het beleid ten aanzien van compliance en AVG-wetgeving?

Vraag security scan aan

predica-thumbnail

Managed SOC

Geen zorgen over cybercriminaliteit? Met een Managed SOC beschermen onze cybersecurity analisten jouw omgeving 24x7 tegen geavanceerde dreigingen, zodat je dat zelf niet hoeft te doen.

Wij volgen de MITTRE ATT&CK-matrix en het NIST Cybersecurity Framework voor het continu monitoren van jouw IT omgeving.

Meer over de overname van Predica

Persoonsgegevens & Microsoft Security

Uit de documentatieplicht van de AVG komt naar voren dat verwerkers van persoonsgegevens een goed en volledig overzicht moeten hebben van de systemen die de gegevens verwerken:

  • Toegang tot die systemen
  • Handelingen op gegevens
  • Inzicht in de kwaliteit van de beveiliging van die systemen

Bedrijven moeten kunnen aantonen dat er afdoende maatregelen zijn genomen ter voorkoming van bijvoorbeeld een datalek. Let daarbij op dat de cloudprovider in het Shared Responsibility Model verantwoordelijk is voor de ‘beveiliging van de cloud omgeving’. De klant is verantwoordelijk voor de ‘beveiliging in de cloud’.

Azure implementatie garandeert veiligheid bij Sloecentrale

In de cloud werken, is ook voor de Sloecentrale in Vlissingen-Oost dagelijkse kost. De centrale, geopend in 2009, kan ruim twee miljoen huishoudens voorzien in hun dagelijkse energiebehoefte. Om de veiligheid van alle data te garanderen, moet de centrale onder andere voldoen aan de Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni): “En doordat we nu werken met Azure zijn niet alleen onze gegevens in de cloud, maar ook die van de lokale servers beveiligd. Een mooi bijkomend voordeel voor ons!”

Lees meer

An image of a blue and red light coming out of a box.

Microsoft Security oplossingen

Vul vandaag nog het formulier in en een van onze experts neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Microsoft Security oplossingen

Vul vandaag nog het formulier in en een van onze experts neemt zo snel mogelijk contact met je op.