SoftwareOne Digital Workplace

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)

A man and woman are looking at a tablet computer.

Met de laatste updates en technische inrichting van M365

Sinds 1 januari 2020 geldt de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) als de uniforme basisnorm voor informatieveiligheid binnen alle overheidsorganisaties. Deze norm is gebaseerd op internationale standaarden zoals NEN-ISO/IEC 27001 en NEN-ISO/IEC 27002. Met de introductie van BIO zijn voormalige normen zoals BIG, BIWA, IBI en BIR vervangen, wat heeft geleid tot één uniform normenkader voor informatiebeveiliging in de gehele overheid.

Doelstelling whitepaper:

  • Inzicht verschaffen in de mogelijkheden van het Microsoft 365 platform voor de technische implementatie van de BIO
  • Overheidsorganisaties die al gebruikmaken van Microsoft 365-abonnementen informeren over hoe ze hun investering optimaal kunnen benutten
  • Bruggen slaan tussen beleidsmedewerkers, CISO's en ICT-afdelingen, waarbij beveiligingsbeleid en informatiemanagement samenkomen met technische implementatie