4 min minut na přečteníSlužby pro SAP

Výstavba architektury SAP s non-SAP produkty

malgorzata-palka-jarema-contact
Malgorzata Palka-JaremaLegal Managing Consultant - Software & Cloud Services
An aerial view of a road in a forest

Změny související se SAP, jako je přechod na SAP S/4HANA, mohou mít významný dopad na licenční prostředí organizace. Mnoho společností si klade otázku, zda je jejich licenční prostředí optimální a zda jsou připraveny na softwarový audit SAP. V SoftwareOne jsme proto připravili sérii článků, která má společnostem pomoci minimalizovat riziko nedodržení licenčních podmínek.

Jak se můžeme optimálně připravit na proces migrace z hlediska licencování? Provedení komplexního posouzení připravenosti a očekávání organizace na přechod na S/4 HANA může zvýšit přínosy takové změny.

Výstavba architektury SAP v kombinaci s non-SAP produkty – splnění licenčních podmínek

Systémy SAP jsou klíčovým prvkem IT infrastruktury mnoha podniků. Licenční podmínky SAP mají přímý dopad na architekturu řešení v prostředí SAP, ale také na integraci s řešeními třetích stran. Neopatrný přístup k navržené architektuře může mít za následek nekompatibilitu licencí a dodatečné náklady na SAP.

Nejčastějším a nejznámějším problémem licencování SAP s ohledem na integraci s externími systémy je riziko nepřímého přístupu. Tato politika SAP dokonce skončila u soudu.

Soudní případ SAP vs. Diageo

V roce 2017 ve Spojeném království společnost SAP zažalovala svého klienta Diageo za porušení licenční smlouvy. Stanovisko společnosti SAP bylo, že všichni zákazníci Diageo, kteří přímo nebo nepřímo „používali“ systémy SAP nebo k nim „přistupovali“, by měli mít příslušné licence pro jmenovité uživatele. V této situaci měla společnost Diageo zaplatit licenční a podpůrné poplatky ve výši více než 54 milionů liber. Společnost Diageo považovala dodatečné poplatky za nepřiměřené, protože k integraci s externími aplikacemi byla použita integrační sběrnice SAP PI.

Soud prvního stupně rozhodl, že společnost Diageo porušila licenční smlouvu se společností SAP ohledně nepřímého přístupu k softwaru, takže byla povinna zaplatit další poplatky. Soud však neuvedl výši dlužných poplatků a dospěl k závěru, že v portfoliu produktů SAP neexistuje žádná licence, kterou by bylo možné v této situaci použít. Diageo se proti rozsudku odvolalo k soudu druhého stupně a bylo dosaženo konečného důvěrného urovnání. Strany nepokračovaly ve formálním sporu, protože soud nenaznačil jasný postup.

Od tohoto okamžiku všichni zákazníci SAP přistupují nebo by měli přistupovat k problémům spojeným s integrací SAP se systémy či aplikacemi třetích stran s velkou opatrností.

Co je to nepřímý přístup?

 • Nepřímé používání softwaru SAP znamená, že zákazník spouští software SAP prostřednictvím aplikace/softwaru/frontendu třetí strany.
 • Výměna dat mezi softwarem SAP a systémem třetí strany je společností SAP považována za nepřímé použití a může představovat porušení licenčních podmínek, na které by se měla vztahovat příslušná licence.
 • Podle SAP by měl být tento typ přístupu licencován samostatně (další pojmenované uživatelské licence, multilicence nebo v novějších systémech vyhrazená licence pro digitální přístup).
 • Pokud není splněn požadavek na dodatečnou licenci, společnost SAP požaduje zaplacení „kompenzace“ za porušení autorských práv k softwaru.

Příklady nepřímého přístupu:

 • mobilní aplikace nebo IoT zařízení zaměřená na automatizaci procesů, zadávání dat do softwaru, RPA řešení;
 • non-SAP software, který přistupuje k aktualizacím, změnám, ukládání nebo čtení dat v systému SAP;
 • online obchod mimo SAP, který nepřímo používá software SAP pro sledování v reálném čase nebo zasílání zpráv. Zákazník SAP například zadá objednávku svým

SOFTWAROVÝ AUDIT: Připravte se včas!

Díky spolupráci se SoftwareOne získáte:

 • 80% snížení poplatků za nedodržení licenčních podmínek
 • 100% podpora při vyjednávání a zajišťování RISE kontraktů
 • 100% shoda prostředí IT s licencováním SAP.

Kontaktujte nás

Fakta a mýty o nepřímém přístupu

 • Není důležité, zda se procesy vyvolané pomocí softwaru třetích stran týkají zápisu, aktualizace nebo pouze čtení dat ze SAP, vždy se bude jednat o nepřímý přístup.
 • Použití „middlewaru“, dokonce i softwaru SAP (například SAP PO, SAP Integration Suite), neuděluje licenční práva (případ SAP vs. Diageo).
 • Nezáleží na tom, zda je přístup z externího systému do SAP „online“ nebo „dávkový“ (výjimkou je statické čtení popsané níže).
 • Použitá technologie výměny dat (například Odata, SOAP, IDOC) je irelevantní.

 

Politika společnosti SAP vůči situacím souvisejícím s nepřímým přístupem vyvolala na straně zákazníků nespokojenost a obavy zejména po verdiktu z roku 2017. SAP proto přišel se dvěma návrhy:

1) Statické čtení: Nepřímé čtení statistik je scénář, ve kterém byly informace exportovány ze systému SAP (s výjimkou SAP Business Warehouse nebo jakékoli runtime databáze třetí strany) do systému jiného typu než SAP na základě předem definovaného dotazu, jenž splňuje kritéria uvedená níže. V souladu se zásadami SAP použití takových exportovaných dat v systémech jiných než SAP nevyžaduje licenci, pokud jsou splněna všechna kritéria pro nepřímé statické čtení. Tato kritéria jsou následující:

 • Systém byl vytvořen osobou, která má licenci k používání systému SAP ERP, z něhož jsou exportovány informace;
 • systém běží automaticky podle plánu;
 • použití exportovaných informací systémy mimo SAP

Toto je možnost pro zákazníky s ECC a S/4 HANA (pre-Digital Access licencování).

2) Digitální přístup: Od roku 2018 umožňuje SAP zákazníkům řešit problém s nepřímým přístupem zakoupením licence „Digital Access“, jež pokryje všechny sporné procesy vyplývající z integrace s jinými systémy než SAP. Základní myšlenkou Digital Access je licencování založené na využití obchodních procesů v SAP S/4HANA Cloud, SAP S/4HANA On Premise a SAP ERP (ECC), kdy je takový proces spuštěn prostřednictvím externího systému. V takovém scénáři jsou obchodní procesy identifikovány vytvořením konkrétních dokumentů (technicky je dokument záznamem v databázové tabulce). Ve výchozím nastavení nebudou dokumenty vytvořené aplikacemi SAP pro licencování digitálního přístupu brány v úvahu.

Model Digital Access je zaměřen na dokumenty, poplatek je kalkulován pro 9 typů prvotních dokumentů generovaných mimo SAP:

 • prodejní doklad (započítaná položka);
 • fakturační doklad (započítaná položka);
 • nákupní doklad (počítaná položka);
 • dokument o servisu a údržbě;
 • výrobní dokument;
 • dokument managementu kvality;
 • dokument řízení času;
 • finanční doklad (počítaná položka);
 • materiálový doklad (počítaná položka).

Závěr

Stručně řečeno, politika nepřímého použití SAP je klíčovým prvkem správy licencí SAP. Zákazníci musejí aktivně řídit své nepřímé používání a pravidelně kontrolovat své licence, aby zajistili soulad a předešli neočekávaným nákladům. Společnost SAP zároveň pokračuje v práci na tom, aby zákazníkům usnadnila správu licencí zaváděním transparentnějších a flexibilnějších licenčních zásad.

Přečtěte si více k tématu a staňte se expertem v licencování SAP!

V této sérii již vyšlo:

A building with many windows and a blue sky.

SAP Licensing Advisory: Obraťte se na odborníka na licencování SAP

Nechte si poradit od profesionálů a využijte poradenských služeb SoftwareOne. Zamezte nekontrolovatelným výdajům za licence a cloud a minimalizujte riziko pro vaši organizaci v případě softwarového auditu.

SAP Licensing Advisory: Obraťte se na odborníka na licencování SAP

Nechte si poradit od profesionálů a využijte poradenských služeb SoftwareOne. Zamezte nekontrolovatelným výdajům za licence a cloud a minimalizujte riziko pro vaši organizaci v případě softwarového auditu.

Autor

malgorzata-palka-jarema-contact

Malgorzata Palka-Jarema
Legal Managing Consultant - Software & Cloud Services