CESTA K MODERNÍMU ZÁLOHOVÁNÍ: Jak se vyhnout ztrátě dat a ušetřit?

Unknown

Objem důležitých dat, se kterými v rámci firem pracujeme, se neustále zvyšuje. Jak byste měli tato data správně zálohovat a chránit a jak zajistit možnost jejich rychlé obnovy v případě havárie? Podívejte se na vaše zálohování blíže a ušetřete čas i peníze.

Spolehlivá a na bezpečném místě uložená záloha dat je jedinou skutečně efektivní obranou před nejčastějšími typy kybernetických útoků (ransomware a obecně škodlivý software – malware), stejně jako před selháním hardwaru, odcizením nebo ztrátou koncových zařízení a samozřejmě také nedbalostí i zlým úmyslem zaměstnanců.

Aby ale byla záloha dat skutečně efektivní a použitelná, musí splňovat minimálně několik základních předpokladů:

  • Zálohování musí být pravidelné, s co nejkratšími intervaly záloh nejdůležitějších a nejčastěji měněných dat.
  • Nejméně jedna záloha musí být umístěna v jiné lokalitě a pro zabezpečení před ransomwarem a malwarem nesmí být k těmto záložním datům přímý přístup z podnikové sítě.
  • Zálohy musí být dostupné a použitelné pro rychlou obnovu po havárii či napadení škodlivým softwarem.

Zálohování je samozřejmě ještě mnohem komplexnější proces, komplikovaný skutečností, že data se dnes ve firmách nacházejí na mnoha různých typech koncových zařízení s různými operačními systémy (včetně mobilních), stejně jako ve vlastních datových centrech a veřejném či privátním cloudu.

CESTA K MODERNÍMU ZÁLOHOVÁNÍ

Bezplatná analýza současného stavu od Softwareone

Chci vědět více

Různá úložiště pro různá data

S ohledem na všechna různá umístění a odlišnou důležitost dat – od kriticky důležitých až po data, u kterých není nutné zajistit co nejkratší dobu obnovy – je nutné nastavit celou strategii zálohování. V rámci takové strategie dnes kombinujeme různá úložiště dat a postupy zálohování, abychom zajistili spolehlivou ochranu všech dat, možnost jejich obnovy podle potřeby a současně i co nejnižší náklady na dlouhodobé uchovávání nepřetržitě rostoucího objemu dat.

Moderní zálohovací řešení automaticky počítají se zálohováním dat z různých zařízení a zdrojů, s rozlišením úrovně záloh podle jejich periodicity, důležitosti a nároků na rychlost obnovy, stejně jako s deduplikací dat. Právě proces deduplikace, tedy zajištění, že bude zálohována vždy jen jedna kopie duplicitních souborů je, společně s kompresí, jednou z nejdůležitějších technik, jak zmírnit neustále rostoucí nároky na úložnou kapacitu – a tím i snížit celkové náklady na zálohování podnikových dat.

Správná strategie vašeho zálohování

Nastavení správné strategie zálohování podnikových dat i celých koncových zařízení není snadné. Je potřeba vzít v úvahu i takové okolnosti, jako je doba potřebná pro zálohování, celkové zatížení podnikové sítě a serverů během zálohování, procesy kolem dostupnosti záloh a obnovy dat, stejně jako nastavení deduplikace dat či rotace a úrovní záloh.

Softwareone vám proto nabízí pomoc v podobě bezplatné analýzy současného stavu zálohování. Naše analýzy stavu zálohování vycházejí z mnohaletých zkušeností s tvorbou a implementací strategií zálohování ve firmách a organizacích všech velikostí a různých oborů činnosti, s působností po celém světě. Analýza stavu vašeho zálohování se skládá ze tří navazujících kroků:

  • Sběr dat o stavu zálohování z vašeho prostředí nám prozradí, jaká data, v jakých objemech, z jakých zařízení a jakým způsobem v současné době zálohujete.
  • Na základě analýzy získaných dat sestavíme výstupní zprávu o stavu zálohování ve vaší organizaci, včetně popisu slabých míst a souvisejících rizik.
  • V rámci bezplatné konzultace s vámi probereme výsledky analýzy stavu vašeho zálohování a doporučíme vám, jak zvýšit úroveň ochrany vašich dat

Hlavním výstupem naší analýzy stavu zálohování dat ve vaší organizaci je především identifikace slabin vašeho současného systému ochrany kriticky důležitých dat a doporučení optimálního řešení zálohování, vycházejícího z konkrétních potřeb vaší společnosti.

Využijte možnost zcela bezplatné konzultace s našimi specialisty, kteří se perfektně orientují v trendech moderního zálohování včetně archivace, ukládání dat do cloudu, šifrování a zajištění bezpečnosti záložních dat.

Zaujala vás možnost bezplatné analýzy stavu vašeho zálohování?

Dejte nám vědět, co vás trápí vyplněním tohoto formuláře, nebo kontaktujte svého obchodního zástupce v Softwareone a začněte řešit strategii zálohování dříve, než narazíte na problémy s obnovou dat.

Author

Unknown