2 minut na přečtení

LICENČNÍ NOVINKY MICROSOFT: Změna licenčních podmínek pro SQL Server 2022

SoftwareOne blog editorial team
Blog Editorial Team

S uvedením Microsoft SQL Server 2022 mění podmínky licencování Microsoft SQL prostředí.

O CO SE JEDNÁ?

Změna se týká licencování ve virtuálním prostředí. Nově lze tento model licencování využít pouze v případě Aktivního Software Assurance (nebo pořízení SQL jako Subsripce – např v CSP Subscription).

Licencemi bez SA nelze licencovat jednotlivá VM, ale musí se pořídit licence pro všechna fyzická jádra.

POZOR: V případě, že licencujete fyzická jádra edicí Standard, nelze však instanci SQL provozovat ve virtuálním prostředí, ale musí musí být instalována ve fyzickém OSE.

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY:

Licence k serveru (podle počtu jader): Licencování na základě jednotlivých virtuálních prostředí OSE

Dostupné pouze pro licence na bázi předplatného nebo pro licence s krytím Software Assurance:

  1. Můžete využívat libovolný počet spuštěných instancí serverového softwaru v libovolném virtuálním prostředí OSE na licencovaném serveru, získáte-li dostatečné licence k serveru, jak je popsáno níže.
  2. Počet potřebných licencí se rovná počtu virtuálních jader ve virtuálním prostředí OSE, na který se vztahuje pravidlo minimálních čtyř licencí na virtuální prostředí OSE.
  3. Pokud je libovolné virtuální jádro v jakémkoli okamžiku namapováno na více než jedno hardwarové vlákno, potřebujete licenci pro každé hardwarové vlákno, na které je jádro namapováno.
  4. Můžete libovolně často změnit přiřazení kterékoli ze svých licencí ke kterémukoli ze svých licencovaných serverů umístěných v jedné serverové farmě. Tyto licence můžete také přeřadit z jedné serverové farmy do jiné, ne však krátkodobě (tj. ne dříve než za 90 dní od předchozího přiřazení).

PROFESSIONAL SUPPORT

Kontinuální poradenství v oblasti softwarových licencí a produktů

Chci vědět více

Licence k serveru (podle počtu jader): Licencování na základě fyzických jader na serveru

  1. Můžete využívat serverový software na licencovaném serveru, získáte-li dostatečné licence k serveru, jak je popsáno níže.
  2. Počet potřebných licencí se rovná počtu fyzických jader na licencovaném serveru, na který se vztahuje pravidlo minimálních čtyř licencí na fyzický procesor.
  3. Pro verzi Enterprise můžete užívat libovolný počet spuštěných instancí serverového softwaru na licencovaném serveru s počtem fyzických prostředí OSE a virtuálních prostředí OSE, který se rovná počtu přiřazených licencí.
  4. Pro každou dodatečnou licenci k edici Enterprise, kterou přidělíte navíc k počtu licencí požadovaných v odstavci 2 výše, můžete užívat serverový software v jenom dodatečném prostředí OSE na licencovaném serveru.
  5. V případě jiných verzí můžete užívat současně libovolný počet spuštěných instancí serverového softwaru pouze ve fyzickém prostředí OSE na licencovaném serveru.

Pro více informací o této změně neváhejte kontaktovat vašeho obchodního zástupce v SoftwareOne či naše licenční experty.

Microsoft Advisory Services

Optimalizace investic, zmírnění rizik a zjednodušená správa vašich softwarových licencí

Chci vědět více

svatomartinsky multi vendor licencni seminar
A pink, blue, and purple abstract background.

BUĎTE V OBRAZE: SoftwareOne multi-vendor ITAM seminář

Novinky z oblasti správy softwarového majetku a jeho optimalizace (ať už v cloudu, hybridním či on-premise prostředí), tradiční „licenční okénko“ napříč portfolii nejvýznamnějších výrobců softwaru a mnohem více.

BUĎTE V OBRAZE: SoftwareOne multi-vendor ITAM seminář

Novinky z oblasti správy softwarového majetku a jeho optimalizace (ať už v cloudu, hybridním či on-premise prostředí), tradiční „licenční okénko“ napříč portfolii nejvýznamnějších výrobců softwaru a mnohem více.

Author

SoftwareOne blog editorial team

Blog Editorial Team

We analyse the latest IT trends and industry-relevant innovations to keep you up-to-date with the latest technology.