1.3 minut na přečtení

Reference ŠKODA AUTO

SoftwareOne blog editorial team
Blog Editorial Team
Správa softwarového majetku (Software Asset Management, SAM) byla ve společnosti ŠKODA AUTO založena na výstupech
z několika systémů. Vytváření přehledů o licenčním stavu vyžadovalo podíl manuálních činností a rozpoznání softwarových produktů. Kromě získání lepšího přehledu o současném softwaru je nyní snadnější optimalizovat a plánovat investice do softwaru.

Výzvy projektu

  • Jedinečný projekt svého druhu v ČR – s ohledem na velikost zákazníka a rozsah realizace.
  • Vysoké požadavky na úroveň zabezpečení a detailní dokumentaci.
  • Trvalý dohled administrátorů zákazníka a záznam veškerých činností v jeho prostředí.

Řešení SoftwareOne

Společnost SoftwareOne pomohla s nasazením SAM nástroje Flexera FlexNet Manager Suite v prostředí ŠKODA AUTO a automatizací rutinních činností SAM. Nové řešení správy softwarového majetku automaticky sleduje provozovaný software a kontroluje jeho licencování dle licenčních podmínek vydavatele. Z důvodu maximální úrovně zabezpečení má IT prostředí společnosti ŠKODA AUTO celou řadu omezení, se kterými se bylo nutné během implementace nového SAM nástroje a souvisejících komponent vypořádat. Celý projekt probíhal pod pečlivým dohledem IT specialistů ŠKODA AUTO a pro společnost byla vytvořena rovněž kompletní instalační dokumentace včetně administračních a uživatelských příruček.

„ŠKODA AUTO si své dodavatele velmi pečlivě vybírá a prověřuje. Pro SoftwareOne rozhodly dlouholeté zkušenosti s analýzou softwarového prostředí i s nástroji na správu softwarového majetku. Uvítali jsme také lokální podporu během všech fází projektu a expertní znalosti specialistů SoftwareOne v oblasti licencování softwaru.“

Ing. Gabriela Bázlerová, FIG – IT-Governance a řízení servisu ve společnosti ŠKODA AUTO

Přínosy pro zákazníka

  • Snížení počtu a náročnosti manuálních operací při správě softwarového majetku.
  • Kontinuální přehled o provozovaném softwaru a stavu souvisejících licencí.
  • Automatizace správy softwarového majetku.
  • Sledování skutečného využívání softwaru a související optimalizace nákladů na licence.

„SAM nástroj Flexera nám usnadnil procesy správy softwarového majetku a porovnávání instalací s pořízenými licencemi. S lepším přehledem o skutečně využívaném softwaru se nám navíc daří optimalizovat náklady na nově pořizované licence.“

Veronika Sasková, FIG – IT Risk and License Management ve společnosti ŠKODA AUTO


Microsoft Advisory Services

Microsoft Advisory Services představuje službu zaměřenou na optimalizaci investic, zmírnění rizik a zjednodušení správy softwarových licencí Microsoft ve vaší organizaci. Díky této službě získáte kontrolu nad investicemi do produktů Microsoft, uspoříte finanční prostředky, efektivně využijete již vložené náklady a zároveň najdete cestu k řízení budoucích výdajů.

SLM as a Service

SLM as a Service představuje kontinuální službu zaměřenou na efektivní řízení životního cyklu softwaru ve vaší organizaci. Díky této službě ochráníte vaši organizaci před právní hrozbou, dosáhnete snížení nákladů do IT prostředí a získáte kontinuální přehled nad vašimi SAM aktivy v podobě centrálního bodu provozu vašeho IT prostředí (zahrnujícího informace o softwaru, hardwaru, uživatelích, licencích či službách).

A pink, blue, and purple abstract background.

SOFTWARE LIFECYCLE MANAGEMENT

Řiďte efektivně životní cyklus vašeho softwarového portfolia

SOFTWARE LIFECYCLE MANAGEMENT

Řiďte efektivně životní cyklus vašeho softwarového portfolia

Author

SoftwareOne blog editorial team

Blog Editorial Team

We analyse the latest IT trends and industry-relevant innovations to keep you up-to-date with the latest technology.