Stínové IT a jeho rizika

SoftwareOne blog editorial team
Blog Editorial Team
Máte přehled o všech technologiích, využívaných v rámci vaší společnosti? Neautorizované informační technologie a systémy, nasazené někým jiným než IT oddělením, tedy takzvané stínové IT (Shadow IT), vystavují vaši firmu mnoha rizikům. V tomto článku vysvětlíme, jak se s riziky stínového IT vypořádat.

Temný stín v IT

Podle analytiků firmy Gartner je stínové IT obrovský problém:

Neautorizovaný software

Stínové IT je odborníkům dobře známé. Obecně jde o termín, označující všechny nástroje, nasazené ve firmě, aniž by je schválilo IT oddělení. Nejběžnější podoby stínového IT zahrnují cloudové služby a mnoho bezplatných nebo levných aplikací, dostupných u poskytovatelů SaaS.

Typické příklady zahrnují používání:

  • Aplikací na online zasílání zpráv (WhatsApp, Facebook Messenger ad.)
  • E-mailové nástroje (Gmail, myMail ad.)
  • Nástroje na sdílení dokumentů (Dropbox, Dokumenty Google ad.)
  • Voice over IP software (Skype, Zoom ad.)

Hledání možností

Měli bychom poznamenat, že většina uživatelů vstupuje do temného světa stínového IT s dobrými úmysly. Uživatelé ve firmách spoléhají na neautorizované technologie, že jim pomohou:

  • Ušetřit čas, dokončit práci a stihnout napnuté termíny
  • Rychle získávat a sdílet data, často i vzdáleně
  • Vyhnout se složitým pravidlům IT a obejít IT oddělení
  • Pracovat s nástroji, které znají (a které je snadné pořídit)

Z mnoha pohledů lze tyto aktivity vidět jako nevyhnutelný následek praktik BYOD. Právě zde se totiž lidé naučili hledat svá vlastní řešení. Také jsou schopnější v oblasti IT, nebo hledání cest, jak obejít jakékoli přetrvávající nedostatky v možnostech práce.

A co je nejhorší (přinejmenším z pohledu IT), uživatelé jsou dnes méně trpěliví, více informovaní a rozhodně více vynalézaví!

Správa softwarového majetku

Ředitelé IT a IT týmy stojí před dvojí výzvou:

  • Z krátkodobého hlediska: Přesně zjistit a katalogizovat všechny instance softwaru, běžící v jejich organizaci.
  • Z dlouhodobého hlediska: Zajistit, že bude mít firma přístup ke všem nástrojům a službám, potřebným pro správné fungování.

První bod lze rychle vyřešit s pomocí posouzení správy cloudového a softwarového majetku (Software Asset Management, SAM). Pak už můžete rychle vytvořit detailní obraz veškerého „živého“ softwarového majetku a provést analýzu bezpečnostních rizik a rizik při správě dat, spojených s jakýmkoli neautorizovaným nasazením softwaru či cloudové služby.

Druhý bod vyžaduje strategičtější analýzu způsobů používání, opět založenou na posouzení správy cloudového a softwarového majetku. Udělejte to správně a dostanete se do pozice, kdy sladíte rozpočty s aktuálními potřebami, snížíte zásadní bezpečnostní rizika a rizika dodržování předpisů, přičemž zároveň zajistíte, že budete lépe připraveni na jakýkoli budoucí softwarový audit.

Zvýšení výkonu a omezení rizik

Stínové IT částečně pramení z frustrace uživatelů ze současných nástrojů, které mají k dispozici. Ale nasazení jakéhokoli neautorizovaného/nepodporovaného softwaru také firmě přináší obrovská rizika – rizika, za která nakonec ponesou zodpovědnost ředitelé IT nebo vysocí IT manažeři.

Budete potřebovat externí podporu při prozkoumání tohoto problému, pochopení příčin a následků a nalezení rozumného dlouhodobého řešení. Jako expert na posouzení správy cloudového a softwarového majetku, vám může SoftwareOne pomoci rychle zjistit, jaký software ve vaší organizaci běží a poskytnout vám praktická doporučení, jak se vyhnout nechtěným překvapením.

Znáte stav vašeho softwarového inventáře?

Zjistěte více o našich službách v oblasti správy softwarového majetku a optimalizujte vaše softwarové portfolio.

A pink, blue, and purple abstract background.

SOFTWARE LIFECYCLE MANAGEMENT

Řiďte efektivně životní cyklus vašeho softwarového portfolia

SOFTWARE LIFECYCLE MANAGEMENT

Řiďte efektivně životní cyklus vašeho softwarového portfolia

Author

SoftwareOne blog editorial team

Blog Editorial Team

We analyse the latest IT trends and industry-relevant innovations to keep you up-to-date with the latest technology.