Reference Quadient

SoftwareOne blog editorial team
Blog Editorial Team

Platforma PyraCloud pomáhá společnosti Quadient řídit a optimalizovat spotřebu cloudových služeb Microsoft Azure.

Od roku 2012 vyvíjí Quadient svá řešení v cloudové platformě Microsoft Azure, kde rovněž provozuje svoje interní IT. Díky úspěšnému rozvoji firmy každým rokem exponenciálně roste její spotřeba cloudových zdrojů Azure. Jelikož jsou cloudové služby Microsoft Azure využívány v různých odděleních a na stále více projektech, není pro společnost Quadient snadné udržet si přehled o čerpání služeb Azure a kontrolu nad souvisejícími náklady. Firma proto hledala možnost, jak svoje prostředí v Microsoft Azure efektivně řídit.

Výzvy projektu

  • Rozsáhlé cloudové prostředí jednoho z největších českých zákazníků Microsoft Azure
  • Požadavek na detailní reporting spotřeby Azure s rozkladem na oddělení a projekty
  • Optimalizace procesu nákupu cloudových služeb a jejich spotřeby

Řešení SoftwareOne

Společnost SoftwareOne se ve spolupráci s Premier Support MS postarala o napojení realizovaného technického projektu migrace na vlastní projekt adopce nového řešení v podobě zavedení nástrojů a scénářů pro vzdálený přístup a online spolupráci, připravený v rámci služby Business Productivity Advisory. V SoftwareOne vznikla rozsáhlá adopční kampaň nových technologií s využitím spolupráce s tzv. Ambasadory, tedy uživateli z řad zaměstnanců, kteří se stali nositeli změny a podpořili ostatní kolegy v přechodu na nové nástroje a způsoby práce. Po dokončení projektu migrace do prostředí Office 365 bylo třeba vzbudit důvěru uživatelů ve změny přinášející jiný způsob práce, představit jim nové nástroje a naučit je využít jejich potenciál. Proto se SoftwareOne v rámci speciálního balíčku Easy365 zaměřila na úspěšné zavedení služeb a nástrojů Office 365. Byla připravena komunikační a adopční kampaň včetně nasazení interních sociálních sítí, která byla napojena na zmíněný projekt technického nasazení a migrace uživatelů.

NÁVODY, TIPY A TRIKY

NÁSTROJE PRO TÝMOVOU SPOLUPRÁCI

Chci vědět více

Pro správu rozsáhlého prostředí společnosti Quadient v rámci cloudové služby Microsoft Azure použila společnost SoftwareOne svoji vlastní platformu PyraCloud. Ještě před nasazením platformy PyraCloud na získání přehledu o čerpaných cloudových službách provedli specialisté SoftwareOne detailní analýzu rozsáhlého prostředí Azure společnosti Quadient.

Při následném nasazení platformy PyraCloud byly označeny jednotlivé služby Microsoft Azure, čerpané společností Quadient, a náklady na jejich spotřebu byly rozděleny na konkrétní oddělení a projekty. Díky tomu lze nyní snadněji sledovat náklady na provoz vlastní infrastruktury IT, stejně jako na vývoj nebo projekty pro jednotlivé zákazníky společnosti. Velmi důležitá je také možnost odhalení nechtěné nebo zbytečné spotřeby a související úspora nákladů. V rámci platformy PyraCloud byly nastaveny reporty spotřeby cloudových služeb, na základě kterých lze sledovat a rovněž i plánovat náklady na Microsoft Azure.

Platforma PyraCloud je zároveň připravena na budoucí možnost rozšíření o sledování spotřeby cloudových služeb dalších poskytovatelů, kde může Quadient provozovat vlastní IT infrastrukturu nebo řešení pro své zákazníky. Všem uživatelům platformy PyraCloud ve společnosti Quadient byla přidělena přístupová oprávnění dle jejich rolí a tuto noví uživatelé byli proškoleni v práci s nástroji na sledování a řízení spotřeby cloudových služeb.

Prostřednictvím platformy PyraCloud lze rovněž nakupovat a aktivovat nové služby Microsoft Azure, což pro společnosti Quadient znamená optimalizaci a zjednodušení procesu nákupu. Pořízení dalších služeb Azure je nyní rychlejší a probíhá přímo v prostředí platformy PyraCloud.

„Naše spotřeba služeb Azure již několik let v řadě exponenciálně roste. Spravujeme v Azure rozsáhlé cloudové prostředí, ale postrádali jsme globální nástroje na reporting a efektivní řízení spotřeby a souvisejících nákladů na cloud. Platforma PyraCloud od SoftwareOne je přesně takovým řešením.“

Marek Podlešák, ICT Team Leader společnosti Quadient

Přínosy pro zákazníka

  • Úspora nákladů na cloudové služby díky sledování a řízení prostředí Microsoft Azure
  • Detailní reporting a možnost rozdělení nákladů na cloud mezi oddělení, týmy a projekty
  • Optimalizace procesů při využívání cloudové platformy Azure a nákupu nových služeb

„PyraCloud od SoftwareOne nám umožňuje sledovat čerpání služeb Azure až na úroveň jednotlivých oddělení, týmů a projektů. V rámci monitoringu spotřeby cloudu jsme odhalili zbytečně běžící instance cloudových serverů i další oblasti neefektivního využívání Azure vedoucí ke zbytečným nákladům. Na základě výstupů z reportingu můžeme naši spotřebu cloudových služeb také lépe plánovat.“

Marek Podlešák, ICT Team Leader společnosti Quadient

PyraCloud

Platforma PyraCloud umožňuje provádět komplexní proces správy softwaru a cloudového portfolia v rámci jedné platformy, snížit celkové výdaje a maximalizovat hodnotu investic do softwaru ve vaší organizaci. Díky tomuto nástroji získáte kontrolu nad smlouvami a kontrakty, jednotný sofistikovaný reporting, přehled rozpočtů a jejich čerpání v reálném čase, včetně ochrany proti jejich přečerpání.

„Nesledovat skutečnou spotřebu cloudových služeb je stejné, jako nechat otevřený kohoutek s vodou nebo rozsvícená světla a odejít z domu. V případě cloudových služeb jsou takovými otevřenými kohoutky například zbytečně běžící cloudové servery, nevyužívaná předplatná nebo třeba nevhodně zvolený typ předplatného, jehož služby nejsou efektivně využívány.“

Roman Kvapil, Cloud Consultant SoftwareOne

quadient

Azure Governance

Azure Governance představuje jednorázovou službu zahrnující analýzu IT prostředí a následný návrh doporučení pro optimální řízení platformy Microsoft Azure ve vaší organizaci. Cílem služby je připravit komplexní cloudovou vizi popisující proces transformace do veřejného cloudu při využití stávajících on-premise aplikací ve vaší organizaci, včetně definice přínosů a finanční náročnosti celého procesu.

Author

SoftwareOne blog editorial team

Blog Editorial Team

We analyse the latest IT trends and industry-relevant innovations to keep you up-to-date with the latest technology.