Reference ČEZ Energoservis

Unknown

Společnost ČEZ ENERGOSERVIS nahradila zastaralé prostředí IBM Notes moderní platformou Office 365 pro práci s elektronickou poštou a kalendáři.

V souladu s trendem digitální transformace hledala společnost ČEZ ENERGOSERVIS moderní pracovní prostředí s vhodnými nástroji pro své zaměstnance – nejprve pro elektronickou poštu a do budoucna i další oblasti, jako je například týmová spolupráce. Projekt bylo nezbytné připravit s ohledem na specifické požadavky a pracovní prostředí společnosti, ve které se klade velký důraz na technické provedení díla a na projektové řízení.

Zároveň někteří zaměstnanci, zvyklí dlouhá léta na prostředí IBM Notes, mají opatrný a konzervativní přístup ke změnám.

Výzvy projektu

 • Nasazení nové platformy současně ve dvou klíčových lokalitách
 • Specifické požadavky na pracovní prostředí, projektové řízení a technické provedení
 • Konzervativní přístup zaměstnanců ke změnám v pracovním prostředí

NÁVODY, TIPY A TRIKY

NÁSTROJE PRO TÝMOVOU SPOLUPRÁCI

Chci vědět více

Řešení SoftwareOne

Projekt zahrnoval zejména migraci elektronické pošty z IBM Notes na platformu Office 365. V rámci služby Business Productivity Advisory pak byly analyzovány potřeby zaměstnanců v oblasti využívání moderních IT technologií. Cílem bylo pochopit styl jejich každodenní práce a nalézt cesty pro zlepšení komunikace a spolupráce na pracovišti za pomoci nástrojů Office 365. Výstupem analýzy byla identifikace klíčových scénářů použití Office 365, návrh na zlepšení dosavadních pracovních postupů s využitím této platformy a návrh architektury na ní postavené pro následný přechod do cloudu.

Pro úspěch projektu bylo důležité naučit uživatele naplno využívat možností Office 365 a osvojit si nové způsoby práce s touto platformou. Proto byl do projektu zahrnut také balíček služeb Easy365 zaměřený na zavádění služeb a nástrojů Office 365, jejich hladné osvojení uživateli a poskytnutí následné podpory během provozu nových technologií ve společnosti.

Přínosy pro zákazníka

 • Hladký přechod na novou technologii z technického i uživatelského pohledu
 • Jasné definování dalšího směru využití nové platformy Office 365
 • Efektivnější práce s elektronickou poštou a kalendářovými službami
 • Zlepšení způsobu komunikace mezi jednotlivými projektovými skupinami a týmy

Business Productivity Advisory

Analýza zahrnující hledání, identifikaci a popis vhodných uživatelských a byznys scénářů v oblasti komunikace, týmové i osobní efektivity a spolupráce. Navržené scénáře pak vycházejí z konkrétních potřeb uživatelů a organizace.

 • Analytické schůzky
 • Analýza IT prostředí
 • Interaktivní workshop
 • Návrh řešení

Výstupem je zpráva shrnující klíčové potřeby a možnosti jejich řešení. Získáte tak ucelenou strategii pro oblast komunikace a spolupráce ve vaší organizaci.

Easy365

Easy365 je vlastní sofistikovaný systém SoftwareOne zaměřený na úspěšné zavedení Office 365 do firemního prostředí prostřednictvím podpory uživatelů. Záměrem je provést uživatele změnou takovým způsobem, aby byli připraveni na nové funkce řešení, znali je, uměli je využít a sami ze své pozice viděli jejich přínos pro svou práci.

Author

Unknown