Reference První novinová společnost

Unknown

První novinová společnost získala v Office 365 moderní prostředí pro komunikaci a spolupráci.

Společnost PNS provozovala pro e-mailové a aplikační služby systém Lotus Notes, jehož funkce v oblasti sdílení informací přestaly potřebám firmy dostačovat. Nové vedení společnosti se rozhodlo reagovat na požadavky zaměstnanců a přejít na moderní prostředí pro spolupráci a komunikaci. Hlavní výzvou projektu byl výchozí stav, kdy sice mnoho zaměstnanců distribuční společnosti využívalo ke své práci pouze základní funkce e-mailu, ale zároveň zde existovaly specifické aplikace provozované v prostředí Lotus Notes.

Výzvy projektu

 • Přechod z prostředí Lotus Notes se specifickými aplikacemi
 • Rozdílná úroveň dovedností uživatelů v rámci týmů
 • Potřeba naučit uživatele maximálně využívat nové prostředí

Řešení SoftwareOne

Společnost SoftwareOne zvolila platformu Office 365 jako optimální, moderní prostředí pro řešení komunikace a spolupráce ve společnosti PNS a provedla zákazníka kompletním procesem digitální transformace. V rámci služby SoftwareOne Business Productivity Advisory byly na základě pohovorů s pracovníky společnosti PNS navrženy uživatelské scénáře a jejich řešení v prostředí Office 365, které byly poté ověřeny s vedením společnosti během interaktivního workshopu. Následně proběhla technická analýza, návrh architektury, definice migračního a adopčního plánu a kalkulace nákladů přechodu. Po nakonfigurování nového prostředí v Office 365 byla spuštěna migrace uživatelů.

Do projektu byl zahrnut také balíček služeb SoftwareOne Easy365, zaměřený na úspěšné zavedení služeb a nástrojů Office 365 a podporu uživatelů a správců v organizaci. Díky kombinaci vzdělávacího obsahu a interní informační kampaně, která obsahovala předem připravené materiály, vzdělávací workshop a další aktivity, se zaměstnanci seznámili s novou technologií a naučili se jednotlivé nástroje používat.

„Styl práce, komunikace v týmu a sdílení informací se v uplynulých letech zásadně změnil, a proto naše současná platforma přestala dostačovat potřebám našich zaměstnanců. Přechod na Office 365 proběhl podle našich představ – rychle a bez narušení našeho běžného provozu.“

Jindřich Kadeřávek, místopředseda představenstva PNS

Přínosy pro zákazníka

 • Optimální a moderní prostředí pro řešení komunikace a spolupráce ve firmě
 • Nižší nároky na správu prostředí
 • Mobilita – možnost práce odkudkoli a z jakéhokoli zařízení
 • Platforma pro podporu dalších agend a scénářů digitální transformace společnosti
 • Optimalizace stávajících procesů firmy

„Přechodem na Office 365 projekt naší digitální transformace neskončil. Museli jsme ještě naše zaměstnance, s různou výchozí úrovní znalostí, naučit s novými aplikacemi a nástroji pracovat. Relativně rychle se nám to podařilo díky připraveným materiálům a interní informační kampani, kdy byly na konkrétních příkladech demonstrovány možnosti použití nových nástrojů.“

Drahomír Chvoj, ředitel IT PNS

NÁVODY, TIPY A TRIKY

NÁSTROJE PRO TÝMOVOU SPOLUPRÁCI

Chci vědět více

Business Productivity Advisory

Analýza zahrnující hledání, identifikaci a popis vhodných uživatelských a byznys scénářů v oblasti komunikace, týmové i osobní efektivity a spolupráce. Navržené scénáře pak vycházejí z konkrétních potřeb uživatelů a organizace.

 • Analytické schůzky
 • Analýza IT prostředí
 • Interaktivní workshop
 • Návrh řešení

„Výstupem je zpráva shrnující klíčové potřeby a možnosti jejich řešení. Získáte tak ucelenou strategii pro oblast komunikace a spolupráce ve vaší organizaci.“

Easy365

Easy365 je vlastní sofistikovaný systém SoftwareOne zaměřený na úspěšné zavedení Office 365 do firemního prostředí prostřednictvím podpory uživatelů. Záměrem je provést uživatele změnou takovým způsobem, aby byli připraveni na nové funkce řešení, znali je, uměli je využít a sami ze své pozice viděli jejich přínos pro svou práci.

Author

Unknown