Reference Město Litoměřice

Unknown

Město Litoměřice se stalo příkladem moderního města díky implementaci nástrojů Office 365.

Město Litoměřice v březnu 2017 zakoupilo licence Office 365 se záměrem přechodu na novou platformu, což zahrnovalo migraci stávajícího e-mailového řešení na Microsoft Exchange Online, sjednocení licencí a nástrojů Microsoft Office a změnu e-mailového klienta na Microsoft Outlook.

Pro hladký přechod na nová řešení bylo nutné identifkovat, jakým způsobem by měly být nástroje platformy Office 365 uplatněny v každodenní práci uživatelů, postarat se o bezproblémový průběh migrace a naučit uživatele nástroje efektivně používat.

Výzvy projektu

 • Specifické prostředí využívající různé agendové systémy
 • Zažité pracovní postupy uživatelů a nedůvěra v nový způsob práce
 • Rozdílná připravenost uživatelů využívat nové nástroje

Řešení SoftwareOne

SoftwareOne připravilo v rámci služby Business Productivity Advisory analýzu stávajících pracovních postupů z pohledu komunikace, spolupráce a efektivity využívání IT nástrojů. Následně identifkovalo scénáře pro využití nástrojů Office 365. Na konkrétních situacích pak byly představeny přínosy těchto nástrojů pro každodenní práci uživatelů Města Litoměřice. Možným budoucím krokem po nasazení Office 365 je zahájení procesu snadné adopce nových technologií mezi zaměstnanci městského úřadu. K tomu by měl sloužit speciální balíček služeb Easy365 Adoption. V rámci něj by měla být vybraným zaměstnancům svěřena role takzvaných ambasadorů. Během vzdělávacích workshopů by jim byly týmem SoftwareOne představeny zaváděné technologie formou uživatelských scénářů, návodů, tipů & triků na jejich používání a sděleny další podpůrné informace. Cílem by mělo být šíření znalostí prostřednictvím ambasadorů dále a postarání se o adopci nových technologií ostatními uživateli v rámci celých oddělení.

Mesto Litomerice

„Platforma Office 365 nám přinesla sjednocení nástrojů a pružnější licencování. Administrace prostředí je rychlá a přehledná, proto se můžeme věnovat podpoře našich kolegů či rozvíjet další IT řešení důležitá pro chod úřadu. Rovněž můžeme lépe řídit přístup k datům, jejich zálohování a dostupnost nebo bezpečné sdílení. To nám umožňuje splnit náročné požadavky na ochranu osobních údajů."

Ing. Leona Slabochová, vedoucí IT oddělení Města Litoměřice

Přínosy pro zákazníka

 • Sjednocení nástrojů pod jednou platformou a zjednodušení administrace
 • Moderní nástroje pro komunikaci a spolupráci projektových týmů napříč celou organizací
 • Pohodlný přístup k dokumentům a jejich bezpečné sdílení
 • Nástroje pro práci odkudkoliv – v terénu i v rámci práce z domova
 • Přehledné plánování času a zdrojů na jednom místě díky Outlook kalendáři

"Přechodem na Office 365 jsme získali řešení, které má předvídatelné náklady a umožní nám dále růst, přičemž jsme si však nemuseli zvykat na nové prostředí. Díky moderním nástrojům pro komunikaci a spolupráci nyní navíc dokážeme zaujmout i mladou generaci zaměstnanců a poskytnout jim maximální flexibilitu pro práci – v rámci úřadu, z domova nebo na částečný úvazek."

Milan Čigáš, tajemník Města Litoměřice

NÁVODY, TIPY A TRIKY

NÁSTROJE PRO

TÝMOVOU SPOLUPRÁCI

Chci vědět více

Business Productivity Advisory

Analýza zahrnující hledání, identifikaci a popis vhodných

uživatelských a byznys scénářů v oblasti komunikace, týmové

i osobní efektivity a spolupráce. Navržené scénáře pak vycházejí

z konkrétních potřeb uživatelů a organizace.

 • Analytické schůzky
 • Analýza IT prostředí
 • Interaktivní workshop
 • Návrh řešení

Easy365

Sofistikovaný systém SoftwareOne zaměřený na úspěšné zavedení Office 365 do firemního prostředí prostřednictvím podpory uživatelů. Záměrem je provést uživatele změnou takovým způsobem, aby byli připraveni na nové funkce řešení, znali je, uměli je využít a sami ze své pozice viděli jejich přínos pro svou práci.

Author

Unknown