3.5 minut na přečtení

Trendy ochrany dat v době řízených záloh

SoftwareOne blog editorial team
Blog Editorial Team

Zálohování správou (Managed Backup) je bezpochyby trendem budoucnosti. Pokud bude vaše společnost využívat řešení pro řízené zálohování, budete moci organizovat všechny vaše možnosti zálohování v rámci jediného portálu. Automatizace posílí vaše možnosti zálohování zachycováním dat z vašich systémů téměř v reálném čase a vy se tak můžete velmi rychle vracet zpět.

Pro efektivitu provozu je řízené zálohování nezbytné. Ne všechny firmy ale mají ochranu svých dat do puntíku zvládnutou. Většinou už alespoň začínají lépe chápat důležitost ochrany a obnovy dat a orientovat se v implementaci nových funkcí.

Patříte mezi společnosti, které se potýkají se zabezpečením a správou svých dat? Pak čtete dále. V SoftwareOne jsme identifikovali trendy, které budou v letošním roce těmi hlavními.

Ochrana dat v době práce na dálku

V důsledku celosvětové pandemie covid-19 dosáhla četnost práce na dálku historického maxima. Zcela vzdáleně nyní pracuje až 16 % společností po celém světě. To už je hodně, že? Právě proto v roce 2022 očekáváme přehodnocení politik ochrany dat a jejich úpravu tak, aby odpovídaly modelům práce na dálku a hybridnímu způsobu práce. Práce na dálku je pro firmy v mnoha ohledech přínosná, přináší ale samozřejmě i řadu hrozeb. Od zaměstnanců, kteří se přihlašují do svých domácích sítí, až po prudký nárůst taktik sociálního inženýrství a ransomwaru. Vaším prvním krokem by tedy logicky mělo být zajištění bezpečí vaší společnosti, ať už tento nový způsob práce bude trvalý, či nikoliv.

Nulová důvěra jako hlavní princip

Termín Nulová důvěra (Zero Trust) je v této oblasti jedním z nejskloňovanějších témat a vy byste jej také neměli opomenout. Jedná se o komplexní model zabezpečení IT, který firmám umožňuje omezit řízení přístupu k sítím, aplikacím a prostředím, aniž by se tak dělo na úkor uživatelského komfortu nebo výkonu. Přístup nulové důvěry k zabezpečení dat v praxi znamená to, že firma žádnému uživateli – jak známému, tak neznámému – z principu nedůvěřuje. Vzhledem k výše popsaným bezpečnostním hrozbám je přístup nulové důvěry pro ochranu dat nutností.

CESTA K MODERNÍMU ZÁLOHOVÁNÍ

Bezplatná analýza současného stavu od SoftwareOne

Chci vědět více

Akcelerace cloudu

Šířka pásma stála společnosti velké peníze, a přitom poskytovala jen velmi malou kapacitu pro zálohování. Nástupem cloud computingu vše změnil. Cloud odstranil potřebu separátních, fyzických zálohovacích operací, umožnil nepřetržitou optimalizaci a flexibilitu a poskytl bezprecedentní geografickou redundanci. Firmy však stále musejí zůstat ostražité. Podle studie 2021 Data Breach Investigations Report společnosti Verizon je 90 % případů narušení dat zaměřeno na externí cloudová aktiva. Narušení bezpečnosti cloudu navíc v posledních 18 měsících zažilo zhruba 98 % podniků!

Cloudová řešení představují mnohem více než jen firewally na ochranu vašeho datového centra. Firmy potřebují data uložená mimo zdrojové lokality v oddělené bezpečnostní doméně – vysoce dostupná a izolovaná od hrozeb v rámci zákazníkovy sítě. Cloud zajišťuje detekci a prevenci průniku, zabezpečení fyzického přístupu i nepřetržité šifrování dat. I když vezmeme v úvahu potenciální rizika, není nic bezpečnějšího než zabezpečení v cloudu.

Některé společnosti se pro ještě lepší ochranu dat rozhodly využít hybridního cloudového modelu. Právě kombinace on-premise řešení a privátního nebo veřejného cloudu ještě více snižuje bezpečnostní riziko. Umožnuje totiž sekundární i terciární zálohování v dalších lokalitách. Tento model pak souvisí s takzvaným s konceptem suverenity dat.

Koncept vyjadřuje myšlenku, že data podléhají zákonům a předpisům země, ve které jsou shromažďována. Ve skutečnosti se předpisy o ochraně osobních údajů do konce roku 2023 budou řídit osobní údaje až 65 procent světové populace! Na to si je potřeba dát pozor hlavně v konkrétních odvětvích, jako jsou například zdravotnictví nebo finanční služby. Podniky v těchto sektorech se často musejí řídit předpisy zakazující pohyb údajů svých klientů přes jiné země. Doplnění sekundárního nebo terciárního umístění zálohy zajistí možnost obnovy dat, i pokud dojde k selhání u vás i ve vašem datovém centru.

Zjednodušený model spotřeby

Dalším trendem ochrany dat je cloudem umožněný model pay-as-you-go. Zálohování a ochrana dat mohou být někdy považovány za nezbytnou opatrnost, s cloudem však mohou být vnímány rovněž jako investice.

Přechodem do cloudu můžete díky jeho vlastnosti neustálé optimalizace snížit celkovou náročnost údržby – a spolu s tím i náklady s ní spojené. Cloud vám umožní identifikovat příležitosti k lepšímu využití vašich dat a zároveň zajistí větší flexibilitu a odolnost.

Zatímco on-premise prostředí vyžadují velké pořizovací náklady, hybridní cloud umožňuje firmám platit měsíční poplatky dle jejich spotřeby. Vaše náklady budou pravděpodobně měsíčně kolísat v závislosti na potřebách a požadavcích vaší firmy, takže můžete vaše investiční náklady proměnit na provozní výdaje.

INFOGRAFIKA: Prozkoumejte trendy v ochraně dat

Chcete mít přehled o trendech v oblasti ochrany dat? Podívejte se podrobně na naši infografiku a přečtěte si nejnovější fakta a čísla o ochraně dat.

Stáhnout

Pokračování ve strategii zvyšování úrovně ochrany dat

Není pochyb, že v době řízeného zálohování ochrana dat dosáhla nové úrovně. Zvažte, jak by se námi uvedené trendy mohly promítnout do současné strategie vaší ochrany dat.

V SoftwareOne chápeme, že řízené zálohování není žádná maličkost. Naše služba BackupSimple powered by Metallic umožňuje firmám napříč různými odvětvími převzít kontrolu nad svým prostředím snížením složitosti a nákladů, zvýšením zabezpečení a splněním požadavků na dodržování předpisů. Pomůžeme vám zajistit, aby byla vaše data zálohovaná, snadno dostupná a nedocházelo k jejich ukládání na různých místech. Díky tomu budete mít vždy vše pod kontrolou.

Author

SoftwareOne blog editorial team

Blog Editorial Team

We analyse the latest IT trends and industry-relevant innovations to keep you up-to-date with the latest technology.