Jak poznat své prostředí SAP

Vaše prostředí SAP

Složitost licencování SAP a databáze HANA

Jak poznat své prostředí SAP a používat databázi HANA

  • 09 června 2022
  • 4.55 minutes to read

V poslední době sledujeme rostoucí počet zákazníků, kteří přecházejí z různých databází na databázi HANA, nehledě na to, zda jde o licenci runtime nebo pro plné využití. Při takovém přechodu si zákazníci musí být vědomi složitosti licencí SAP, požadavků na audit a rizik spojených s neúplným pochopením prostředí SAP.

Společnost SAP v poslední době aktivně zkoumá své zákazníky, aby ověřila používání databáze HANA, a věnuje zvláštní pozornost způsobu jejího používání, včetně funkcí.

Zejména jde o zákazníky s licencí runtime, ale pozorujeme, že se to stává standardem i pro zákazníky s licencí na plné využití. Je proto důležitější než kdy jindy, aby byla identifikována rizika a příležitosti a byla přijata opatření k optimalizaci investice do softwaru SAP.

Společnost SAP neměla původně vlastní databázi a software SAP se nasazoval v různých databázích třetích stran, nejčastěji
v databázích Oracle, SQL a DB2. Po letech používání jiných databází nakonec uvedla v roce 2010 na trh databázi HANA.

Stručně řečeno, HANA je sloupcově orientovaný relační systém řízení databází v paměti. Jeho primární funkcí jako databázového serveru je ukládání a načítání dat podle požadavků aplikací, včetně provádění pokročilé analytiky - funkce extrakce, transformace, načítání a také aplikačního serveru. HANA může být nasazena lokálně nebo v cloudu od řady poskytovatelů cloudových služeb a na vlastní cloudové platformě společnosti SAP a běží na různých operačních systémech.

Jak funguje licencování databáze SAP HANA?

Společnost SAP aktivně prosazuje databázi HANA do své instalační základny (ECC) a SAP S/4HANA běží pouze na databázi HANA.

Licence SAP HANA se primárně dělí do dvou kategorií:

1 - SAP HANA Runtime licence

omezené použití na runtime prostředí pro provoz aplikací SAP, jako jsou SAP Business Warehouse, SAP BW/4HANA, SAP Business Suite, SAP S/4HANA a další související produkty využívající SAP HANA a SAP S/4HANA.

SAP HANA Runtime edice pro SAP BW (HANA REB) SAP HANA Runtime edice pro Aplikace a SAP BW (HANA REAB)
sada služeb pro systémy BW/4HANA zahrnuje všechny funkce z REB a navíc další aplikace SAP - SAP Business Suite, S/4HANA

2 - SAP HANA Plná licence

neomezené použití pro provozování aplikací SAP i jiných a také hybridních aplikací. Tuto licenci lze použít k vytváření vlastních aplikací a bez omezení pro načítání a export dat SAP i jiných než SAP přímo do SAP HANA i z ní. V rámci plné licence jsou funkce seskupeny do edic zaměřených na různé případy použití.

Edice Standard Edice Enterprise
standardní funkce (s možností přidání dalších potřebných služeb) všechny možnosti a funkce z edice Standard plus další komponenty pro některé možnosti načítání dat a rámec pravidel.

V oblasti databází HANA existuje i několik dalších možností a edic.

Runtime edice SAP HANA je licencována podle procenta hodnoty vaší aplikace HANA SAP (HANA SAP Application Value - HSAV). HSAV je vlastně celková čistá hodnota vašeho zakoupeného softwaru SAP, který by mohl běžet na databázi HANA, což obvykle zahrnuje většinu softwaru SAP, který vlastníte. Plná licence SAP HANA (edice Enterprise) je licencována podle využití paměti. Zjistit, kolik GB využíváte, lze z reportů, které si můžete vygenerovat.

Je důležité si uvědomit, že edice HANA Enterprise je jednou z mála licencí, které nejsou zlevněné a jsou relativně drahé ve srovnání s licencí edice Runtime.

Jak určit, která licence databáze HANA je pro mou organizaci vhodná?

Bohužel, neexistuje žádný jednoduchý způsob, jak to udělat. Je k tomu potřeba pochopit práva na používání softwaru společnosti SAP a porovnat licence databáze HANA, kterou vlastníte. Kromě toho je třeba zjistit, jak je současná databáze HANA využívána, abyste se ujistili, že neexistuje žádné potenciální riziko nesouladu, zejména s ohledem na četná omezení týkající se edice HANA Runtime.

Co se stane, pokud používám funkce, na které se nevztahuje licence HANA Runtime?

Vzhledem k mnoha omezením licence HANA Runtime se častěji stává, že organizace nakonec používají funkce, které vyžadují licenci HANA Enterprise, což s sebou nese licenční důsledky.

Samotná databáze HANA, bez ohledu na edici, nebrání používání nelicencovaných funkcí, rozhodují zde pouze práva na používání softwaru SAP (jak jej můžete a nemůžete používat) a s tím spojené náklady.

Jaké mám možnosti, pokud zjistím, že moje organizace používá funkce, které nejsou povoleny v rámci licence HANA Runtime?

  • Změňte použití tak, aby odpovídalo definici licence HANA Runtime.
  • Kupte si verzi HANA Enterprise pro instance HANA, které ji vyžadují.
  • Přejděte z edice HANA Runtime na HANA Enterprise

Je třeba poznamenat, že každá z výše uvedených možností by měla odpovídající důsledky z různých hledisek, a to jak z hlediska funkčnosti, tak z obchodního hlediska, které je třeba důkladně přezkoumat a zvážit.

Závěrečné myšlenky

Rozhodnutí o tom, která edice je pro vaši organizaci nejlepší, závisí nakonec na tom, zda chcete využívat pouze aplikace SAP nebo plný výkon platformy SAP HANA. Databáze HANA je drahý produkt a její fungování se stále častěji stává bodem zájmu při licenčních auditech společnosti SAP.

Odborníci na SAP ve společnosti SoftwareONE vám mohou pomoci s jistotou vyřešit všechny výše uvedené otázky prostřednictvím naší služby SAP HANA Database Assessment, která zahrnuje:

  • přezkoumání vaší smlouvy se SAP s cílem pochopit vaše rizika a příležitosti
  • důkladnou analýzu vašeho současného využívání databáze HANA s cílem identifikovat rizika a možnosti jejich zmírnění, kterou absolvujete předtím, než budete jednat se společností SAP.
  • zprávu obsahující údaje a doporučení, abyste mohli s jistotou navázat spolupráci se společností SAP.

Správná volba

Před konečným rozhodnutím je třeba provést důkladnou revizi vašeho současného prostředí a strategického plánu. SoftwareONE může pomoci řešit výzvy a složitosti související s licencováním databáze SAP HANA, což organizacím umožňuje soustředit se na své klíčové kompetence a řídit obchodní růst a inovace.

Zjistit více

Vložit komentář k článku

Přidejte komentář, abychom věděli, co si o tomto tématu myslíte.

Přidat komentář

Související články

How to Decide for a Data Backup Provider

Jak vybrat poskytovatele pro zálohování dat

Zálohování dat je pro každou firmu nezbytnou funkcí. Jak tedy vybrat správného poskytovatele zálohování pro vaši organizaci? Zde je průvodce, který vám pomůže při rozhodování.