reference-skoda-auto

Reference

ŠKODA AUTO

Reference ŠKODA AUTO

 • 11 května 2021
 • 1.3 minutes to read

Správa softwarového majetku (Software Asset Management, SAM) byla ve společnosti ŠKODA AUTO založena na výstupech
z několika systémů. Vytváření přehledů o licenčním stavu vyžadovalo podíl manuálních činností a rozpoznání softwarových produktů. Kromě získání lepšího přehledu o současném softwaru je nyní snadnější optimalizovat a plánovat investice do softwaru.

Výzvy projektu

 • Jedinečný projekt svého druhu v ČR – s ohledem na velikost zákazníka a rozsah realizace.
 • Vysoké požadavky na úroveň zabezpečení a detailní dokumentaci.
 • Trvalý dohled administrátorů zákazníka a záznam veškerých činností v jeho prostředí.

Řešení SoftwareONE

Společnost SoftwareONE pomohla s nasazením SAM nástroje Flexera FlexNet Manager Suite v prostředí ŠKODA AUTO a automatizací rutinních činností SAM. Nové řešení správy softwarového majetku automaticky sleduje provozovaný software a kontroluje jeho licencování dle licenčních podmínek vydavatele. Z důvodu maximální úrovně zabezpečení má IT prostředí společnosti ŠKODA AUTO celou řadu omezení, se kterými se bylo nutné během implementace nového SAM nástroje a souvisejících komponent vypořádat. Celý projekt probíhal pod pečlivým dohledem IT specialistů ŠKODA AUTO a pro společnost byla vytvořena rovněž kompletní instalační dokumentace včetně administračních a uživatelských příruček.

„ŠKODA AUTO si své dodavatele velmi pečlivě vybírá       a prověřuje. Pro SoftwareONE rozhodly dlouholeté zkušenosti s analýzou softwarového prostředí i s nástroji na správu softwarového majetku. Uvítali jsme také lokální podporu během všech fází projektu a expertní znalosti specialistů SoftwareONE v oblasti licencování softwaru.“

Ing. Gabriela Bázlerová, FIG – IT-Governance a řízení servisu ve společnosti ŠKODA AUTO

Přínosy pro zákazníka

 • Snížení počtu a náročnosti manuálních operací při správě softwarového majetku.
 • Kontinuální přehled o provozovaném softwaru a stavu souvisejících licencí.
 • Automatizace správy softwarového majetku.
 • Sledování skutečného využívání softwaru a související optimalizace nákladů na licence.

„SAM nástroj Flexera nám usnadnil procesy správy softwarového majetku a porovnávání instalací                   s pořízenými licencemi. S lepším přehledem o skutečně využívaném softwaru se nám navíc daří optimalizovat náklady na nově pořizované licence.“

Veronika Sasková, FIG – IT Risk and License Management ve společnosti ŠKODA AUTO

Microsoft Advisory Services

Microsoft Advisory Services představuje službu zaměřenou na optimalizaci investic, zmírnění rizik a zjednodušení správy softwarových licencí Microsoft ve vaší organizaci. Díky této službě získáte kontrolu nad investicemi do produktů Microsoft, uspoříte finanční prostředky, efektivně využijete již vložené náklady a zároveň najdete cestu k řízení budoucích výdajů.

SLM as a Service

SLM as a Service představuje kontinuální službu zaměřenou na efektivní řízení životního cyklu softwaru ve vaší organizaci. Díky této službě ochráníte vaši organizaci před právní hrozbou, dosáhnete snížení nákladů do IT prostředí a získáte kontinuální přehled nad vašimi SAM aktivy v podobě centrálního bodu provozu vašeho IT prostředí (zahrnujícího informace o softwaru, hardwaru, uživatelích, licencích či službách).

SOFTWARE LIFECYCLE MANAGEMENT

Řiďte efektivně životní cyklus vašeho softwarového portfolia

Prozkoumejte naše portfolio služeb
 • Reference

Vložit komentář k článku

Přidejte komentář, abychom věděli, co si o tomto tématu myslíte.

Přidat komentář

Související články

Reference : ČEZ Energoservis
 • 25 října 2019
 • Reference
 • Microsoft 365, Microsoft, Teams, Modern Work

Reference ČEZ Energoservis

Společnost ČEZ Energoservis nahradila zastaralé prostředí IBM Notes moderní platformou Office 365 pro práci s elektronickou poštou a kalendáři.

Reference : Quadient
 • 29 května 2019
 • Reference
 • Teams, Microsoft, Microsoft 365, Modern Work, Azure

Reference Quadient

Platforma PyraCloud pomáhá společnosti Quadient řídit a optimalizovat spotřebu cloudových služeb Microsoft Azure.

Reference: Lesy České republiky
 • 10 ledna 2019
 • Reference
 • Teams, Microsoft, Microsoft 365, Modern Work

Reference Lesy České republiky

Lesy České republiky naučily během projektu digitální transformace více než 2 500 zaměstnanců pracovat s nástroji Office 365.