Nhà cung cấp đám mây

Chúng tôi chỉ quan tâm đến kết quả bạn muốn đạt được

An aerial view of people swimming in a pool.

Những gì bạn muốn thực hiện, nơi bạn muốn đến

Với khả năng giải quyết tất cả 7 chiến lược trong quá trình di cư đám mây và thông qua việc hợp tác với cả ba nhà cung cấp đám mây hàng đầu, SoftwareOne không thiên vị bất kỳ công nghệ cụ thể hay chiến lược di cư nào cho đến khi chúng tôi hiểu rõ mục tiêu của doanh nghiệp khi chuyển đổi lên mây.

Không doanh nghiệp nào đầu tư nỗ lực và kinh phí đáng kể vào việc chuyển đổi mà không có lý do thuyết phục. Chúng tôi luôn tò mò về những nguyên nhân thúc đẩy sự thay đổi, vị trí hiện tại và nơi bạn muốn đến.

Giữ chi phí thấp khi chuyển đổi lên đám mây

Các chuyên gia tư vấn và kiến trúc sư của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc lựa chọn giải pháp đám mây phù hợp với mục tiêu kinh doanh của bạn và tối ưu hóa chi phí. Nhiều khách hàng của chúng tôi đã chọn một nhà cung cấp đám mây chính. Nếu bạn mới bắt đầu và chưa chọn được nhà cung cấp đám mây, các chuyên gia của chúng tôi sẽ phân tích dữ liệu và thông tin về mục tiêu kinh doanh của bạn để đề xuất một nhà cung cấp đám mây lớn mà bạn nên xem xét.

A woman walking on a tennis court with a tennis racket.
A blurry image of a computer screen with numbers on it.

Tiến xa hơn cùng SoftwareOne

Đội ngũ chuyên gia đám mây của chúng tôi có kiến thức và kinh nghiệm để giải quyết các vấn đề liên quan đến đám mây. Hãy cho chúng tôi biết về các thách thức kinh doanh của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay.

Tiến xa hơn cùng SoftwareOne

Đội ngũ chuyên gia đám mây của chúng tôi có kiến thức và kinh nghiệm để giải quyết các vấn đề liên quan đến đám mây. Hãy cho chúng tôi biết về các thách thức kinh doanh của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay.