IT-säkerhet

Säkra dina mest värdefulla tillgångar

Kontakta oss

Se över din IT-säkerhet och skydda din verksamhet mot säkerhetshot

Vi anammar ny teknik i stor skala och tyvärr medför också denna nya teknik enorma möjligheter för cyberbrottslingar och påverkar vår IT-säkerhet. Vissa hot är konstanta, till exempel:

Transfer Icon

Nätfiske/lösenordsfiske

Ett klick är allt som krävs för att installera skadlig kod och utföra andra attacker. På engelska används ofta begreppet phising.

Ransomware

Utpressnings- eller krypteringstrojaner ger tillgång till känsliga data.

Mobila enheter

Exponerar osäkra slutpunkter för potentiella cyberbrottslingar.

Biometri

Exempelvis ögonigenkänning ger en falsk känsla av säkerhet, men är faktiskt ett av de mest värdefulla målen för hackare.

Skydda dina användare och ditt moln

I och med att antalet cyberhot ökar är det viktigt att moderna företag prioriterar sin IT-säkerhet. Våra tjänster inom guidar dig genom tillsyn och administration av säkerhetsprocesserna för ditt företag. Oavsett om det handlar om att konfigurera den perfekta infrastrukturen, implementera ett säkerhetshanteringssystem eller hantera incidentsvar hjälper vi dig och ser till att du kan:

  • driva din verksamhet som vanligt med minimala driftstopp på grund av säkerhetsinitiativ och en direkt kommunikationslinje som rapporterar sömlöst till din verksamhet

  • fokusera på dina kärnverksamheter samtidigt som du lämnar dina säkerhetsproblem till globala experter som specialiserar sig på tidig hotdetektering och skydd

  • frigöra IT-avdelningen så att de kan fokusera på övervakning av säkerhetsprogram och andra aktiviteter som främjar affärsmålen medan vi utför sårbarhets- och penetrationstester, utför rutinmässiga säkerhetsgenomsökningar och tar hand om andra funktioner för säkerhetshantering för ditt företag

  • realisera kostnadsbesparingar genom att installera ett driftsnätverk för säkerhet som tar över säkerhetsövervakning och -hantering samt din incident- och svarshantering.

Vi levererar certifierad kvalitet

SoftwareONE lägger stor vikt vid kvalitet, miljö och informationssäkerhet. Därför certifieras vi varje år av TÜV Süd. Läs mer om aktuella giltiga certifikat för våra respektive grenar.

Hitta certifiering

SoftwareONEs lösningar för IT-säkerhet

Vi samarbetar globalt men har lokala leveransfunktioner för att kunna hjälpa dig att se över din IT-säkerhet, stoppa skadliga aktiviteter och förbättra säkerhetseffektiviteten i din IT-miljö, samtidigt som vi hjälper dig att navigera bland komplexa myndighetskrav.

Two IT security experts secure cloud environment

Skydda dina hybrid- och multimolnmiljöer i Azure och AWS

Med vår tjänst Cloud Workload Security planerar, konfigurerar, implementerar och stödjer vi säkerheten för de virtuella servrarna i din Azure- och/eller AWS-miljö, inklusive lokala datacenter.

Mer

Förbättra din säkerhet, efterlevnad och styrning inom Microsoft 365

Med vår tjänst Managed 365 Security kan din organisation effektivt reagera på säkerhetsincidenter och realisera fördelar och avkastning på investeringar i Microsoft 365-säkerhet.

Mer
Female Employee Works in a Monitoring Room

Identifiera risker och förbättra din säkerhet i Microsoft 365

Tjänsten Policies and Controls for 365fokuserar på din befintliga Microsoft 365-implementering, vilket hjälper dig att skydda din 365-miljö i olika säkerhetsdomäner samt att skydda dina investeringar.

Mer
Protect Your Business Against Social Engineering Threats

Skydda din verksamhet mot sociala manipuleringshot

Använd vår tjänst Cybersecurity User Awareness för att hjälpa medarbetarna att bli medvetna om cyberhot, den potentiella inverkan en cyberattack kommer att ha på verksamheten och vilka…

Mer
Diverse international team of security experts working to identify and fix IT security vulnerabilities

Identifiera och agera på svagheter i din IT-säkerhet innan hackers gör det

Med vår tjänst Vulnerability Assessment & Penetration Testing ser du du riskerna din nätverksmiljö står inför och minskar möjligheten för inkräktare att få obehörig åtkomst till dina…

Mer

Kontakta oss

Ange dina kontaktuppgifter nedan så tar någon av våra kunniga medarbetare kontakt med dig.

Kontaktformulär