Medarbetare diskuterar Cloud Financial Management och FinOps

FinOps – Cloud Financial Management

Ta kontroll över dina molnkostnader

Kontakta oss

Ta kontroll över dina molnkostnader med FinOps

Cloud Financial Management (FinOps) är driftsmodellen för molnet – en kombination av system, bästa praxis och kultur för att öka en organisations förmåga att förstå molnkostnader. Det handlar om att ta ekonomiskt ansvar för molnkostnader, vilket gör det möjligt för globala team att fatta välgrundade affärsbeslut. FinOps stärker samarbetet mellan IT, teknik, ekonomi och inköp. Det gör det möjligt för IT att utvecklas till en tjänsteorganisation som fokuserar på att öka värdet för verksamheten med hjälp av molnteknik.

Våra expertteam i kombination med vår egen plattform PyraCloud ger dig den transparens, förutsägbarhet och styrning som du behöver för ett effektiv Cloud Financial Management.


Värdet av FinOps

Få ökad insyn så att du kan kontrollera molnkostnaderna

Öka ansvarstagandet för molnkostnaderna

Förenkla hanteringen av molnbudgeten

Möjliggör datadrivet beslutsfattande och tillhörande kostnadsberäkning

Accelerera begäran om uppfyllelse

Identifiera optimeringsmöjligheter och automatisera uppgifter

Nå dina FinOps-mål

FinOps-livscykeln består av tre faser som upprepas kontinuerligt. SoftwareONE kan tillhandahålla motsvarande information för var och en av dessa faser för att kontinuerligt stödja utvecklingen.

Informera

Få den visibilitet du behöver för allokering av molnkostnaderna. Detta bidrar till att skapa ett delat ansvar inom verksamheten genom att visa varje team vad de spenderar och varför.

Optimera

Stärk teamen genom att ge handlingsbara rekommendationer. Detta hjälper teamen att identifiera, utföra och mäta effektivitetsoptimeringar

Använda

Skapa styrningspolicyer som ger kontinuitet och struktur. Detta gör det möjligt att tillsammans uppnå målen för teknik, ekonomi och verksamhet.

FinOps Inform - Optimize Operate Diagram

How to get Started With FinOps

FinOps enables IT to develop into a service organization that focuses on adding value to the business with cloud technology. Download our infographic to find out how to get started with FinOps.

FinOps Quick Start Infographic
How to get Started With FinOps Infographic Preview
FinOps Certified Service Provider

A Team You Can Trust

SoftwareONE is FinOps Certified

Our FinOps services and platform have been certified by the FinOps Foundation. We have over 200 Certified FinOps Practitioners, more than any other organization. We are proud to be Premier Members of the FinOps Foundation, helping to advance the global adoption of FinOps and best practices.

FinOps Foundation Logo
FinOps Certified Platform

Effektiv hantering av FinOps

SoftwareONE erbjuder en unik blandning av branschexperter och verktyg för att ge dig den vägledning, de insikter och den information som din organisation behöver för att effektivt kunna hantera FinOps.

Optimering av molnkostnader

SoftwareONEs tjänst Cloud Cost Optimization är en unik rådgivningstjänst som kan identifiera och minska onödiga molnkostnader. Det gör vi genom att anpassa kostnader och storlekar och hjälpa dig att förstå om föreslagna ändringar kan genomföras, samtidigt som åtgärder främjas. SoftwareONE hjälper IT-strategi- och verksamhetsexperter med att anpassa kostnader.

 

Topographic Map with Routes and Coordinates
Analyst women looking at KPI data

FinOps Diagnostic

Cloud FinOps Diagnostic hjälper dig att skapa en grund för hela din verksamhet. Vi delar med oss av bästa praxis som gör det möjligt för ditt företag att utvecklas tack vare molnteknologier, specifikt Azure och AWS.

Managed FinOps

Our Managed FinOps service is ideal for organizations looking to build and mature their FinOps practice quickly, achieving and maintaining significant savings on their cloud expenditure. Our Managed FinOps service combines the expertise, technology, and best practice that organizations need to achieve financial accountability, data driven decision-making and a high-performance culture. Our certified service helps make cloud investment management a seamless process. Using the recognized FinOps framework, our service provide peace of mind and allows organizations to continuously improve and realize real savings…

  • Optimize rates & usage saving up to 50%
  • Understand fully loaded cloud costs
  • Benchmark performance against other organizations
  • Enable data driven decision-making
  • Align your organization to FinOps best practice.
Statistics and numbers
Business man works with the PyraCloud dashboard

Vår plattform PyraCloud

En digital plattform för intelligenta mjukvaru- och molninsikter. PyraCloud hjälper dig att minska och optimera kostnaderna samt hantera molnplattformar. Det gör att du kan digitalisera din leveranskedja för mjukvara, hantera avtal och spåra, kontrollera och förutsäga molnkostnader när det gäller flera molnleverantörer.

Screenshot Cloud Spend

PyraCloud empowers FinOps teams

Our certified PyraCloud platform removes the complexity of cloud, providing customers with the transparency and insights that their FinOps stakeholders need to manage variances of 20-50% in their monthly billing cycles. PyraCloud enables you to take control, reducing your spend and drive value and innovation from your cloud investments.

Vill du få de insikter och den visibilitet du behöver för att bättre förstå molnkostnader? Titta på vår video för mer information om hur PyraCloud kan hjälpa dig.

Vill du optimera molnkostnader och ge teamen möjligheten att effektivt identifiera, verkställa och mäta? Ta reda på hur PyraCloud kan hjälpa dig.

Behöver du hantera flera molnmiljöer och vill du slippa den tidskrävande processen att göra detta manuellt? Låt oss visa dig hur PyraCloud kan hjälpa till.

Your Complete Guide to FinOps & Cloud Financial Management

Our eGuide provides a thorough understanding of FinOps. We explain what FinOps is, why your organization should adopt it, how to get started on your journey and how your organization can use this approach to maximize every dollar spent in the cloud.

Download your free copy
What is FinOps? eBook Preview

Read What Our FinOps Experts Say

Accelerera din digitala transformation med FinOps
  • 13 juli 2021
  • FinOps
  • FinOps, Digital Transformation

Accelerera din digitala transformation med FinOps

Ju snabbare den digitala transformationen går, desto bättre. Däremot är det en komplex utmaning – det är där FinOps kommer in som en viktig lösning.

3 stora IT-utmaningar med FinOps

3 stora IT-utmaningar med FinOps

Molnet ska inte ses som ett datacenter som IT kontrollerar. Det sträcker sig över organisationen och alla som använder molnet måste ta ansvar för sin del av kostnaderna. En ny strategi kommer därför att krävas och det är där FinOps kommer in.

Kom igång med FinOps: Därför är molnsäkerhet steg noll

Kom igång med FinOps: Därför är molnsäkerhet steg noll

Oavsett om målet är att kontrollera kostnader som uppstår till följd av arbetslaster (workloads) i molnet, bedrägeri eller dataintrång, är molnsäkerhet steg ett innan FinOps kan påbörjas.

FinOps – En snabb guide

I den här guiden får du lära dig vad FinOps är, hur det hjälper dig ta kontrollen över skenande molnkostnader, hur IT, ekonomi och ledningsgrupp kan samarbete för att klara molnets utmaningar samt hur du kommer igång.

Läs mer

Kontakta oss

Ange dina kontaktuppgifter nedan så tar någon av våra kunniga medarbetare kontakt med dig.

Kontaktformulär