Medarbetare diskuterar Cloud Financial Management och FinOps

FinOps – Cloud Financial Management

Ta kontroll över dina molnkostnader

Kontakta oss

Ta kontroll över dina molnkostnader med FinOps

Cloud Financial Management (FinOps) är driftsmodellen för molnet – en kombination av system, bästa praxis och kultur för att öka en organisations förmåga att förstå molnkostnader. Det handlar om att ta ekonomiskt ansvar för molnkostnader, vilket gör det möjligt för globala team att fatta välgrundade affärsbeslut. FinOps stärker samarbetet mellan IT, teknik, ekonomi och inköp. Det gör det möjligt för IT att utvecklas till en tjänsteorganisation som fokuserar på att öka värdet för verksamheten med hjälp av molnteknik.

Våra expertteam i kombination med vår egen plattform PyraCloud ger dig den transparens, förutsägbarhet och styrning som du behöver för ett effektiv Cloud Financial Management.


Kontakta oss för mer information

Boka in ett möte med en av våra FinOps-experter om du vill veta mer.

Kontakta oss

SoftwareONE är FinOps-certifierat

Vi gör Cloud Financial Management enklare.

Som certifierad FinOps-tjänsteleverantör (FCSP) och FinOps-certifierad plattform (FCP) via PyraCloud hjälper vi dig att ta kontroll över dina molninvesteringar och ger dig vägledning om hur du optimerar dina molninvesteringar.

FinOps Certified Platform Logo
PyraCloud Logo
FinOps Certified Service Provider Logo

Är FinOps nytt för dig?

Vi har tagit fram den här korta videon som visar hur du kan använda FinOps för att maximera varje krona som spenderas i molnet.

FinOps – En snabb guide

I den här guiden får du lära dig vad FinOps är, hur det hjälper dig ta kontrollen över skenande molnkostnader, hur IT, ekonomi och ledningsgrupp kan samarbete för att klara molnets utmaningar samt hur du kommer igång.

Läs mer

Ta kontroll över dina OPEX-kostnader

Vi har hjälpt kunder som tidigare upplevde avvikelser på 20-50 % på månadsfaktureringscykler, att återta kontrollen över sina molnkostnader.

PyraCloud Powers FinOps Overview

PyraCloud driver FinOps

Få den transparens, de insikter och de verktyg som alla viktiga intressenter behöver för att kunna se och hantera molnkostnader i hela organisationen, med hjälp av vår digitala plattform PyraCloud.

Ladda ner

Värdet av FinOps

Ikon molntjänster

Få ökad insyn så att du kan kontrollera molnkostnaderna

Dollar Symbol Icon

Öka ansvarstagandet för molnkostnaderna

Money Bag Icon

Förenkla hanteringen av molnbudgeten

Programming Icon

Möjliggör datadrivet beslutsfattande och tillhörande kostnadsberäkning

Cloud Computing Icon

Accelerera begäran om uppfyllelse

Transaction Icon

Identifiera optimeringsmöjligheter och automatisera uppgifter

Kom igång med FinOps

FinOps gör det möjligt för IT-avdelningen att utvecklas till en serviceorganisation som kan fokusera på att tillföra värde till verksamheten med hjälp av molnteknik. Ladda ner vårt produktblad för se hur du kommer gång med FinOps.

Läs mer

Nå dina FinOps-mål

FinOps-livscykeln består av tre faser som upprepas kontinuerligt. SoftwareONE kan tillhandahålla motsvarande information för var och en av dessa faser för att kontinuerligt stödja utvecklingen.

Informera

Få den visibilitet du behöver för allokering av molnkostnaderna. Detta bidrar till att skapa ett delat ansvar inom verksamheten genom att visa varje team vad de spenderar och varför.

Optimera

Stärk teamen genom att ge handlingsbara rekommendationer. Detta hjälper teamen att identifiera, utföra och mäta effektivitetsoptimeringar

Använda

Skapa styrningspolicyer som ger kontinuitet och struktur. Detta gör det möjligt att tillsammans uppnå målen för teknik, ekonomi och verksamhet.

PyraCloud Values Inform - Optimize - Operate

Vill du få de insikter och den visibilitet du behöver för att bättre förstå molnkostnader? Titta på vår video för mer information om hur PyraCloud kan hjälpa dig.

Vill du optimera molnkostnader och ge teamen möjligheten att effektivt identifiera, verkställa och mäta? Ta reda på hur PyraCloud kan hjälpa dig.

Behöver du hantera flera molnmiljöer och vill du slippa den tidskrävande processen att göra detta manuellt? Låt oss visa dig hur PyraCloud kan hjälpa till.

Effektiv hantering av FinOps

SoftwareONE erbjuder en unik blandning av branschexperter och verktyg för att ge dig den vägledning, de insikter och den information som din organisation behöver för att effektivt kunna hantera FinOps.

Analyst women looking at KPI data

Cloud FinOps Diagnostic

Cloud FinOps Diagnostic hjälper dig att skapa en grund för hela din verksamhet. Vi delar med oss av bästa praxis som gör det möjligt för ditt företag att utvecklas tack vare molnteknologier, specifikt Azure och AWS.

Business man works with the PyraCloud dashboard

Vår plattform PyraCloud

En digital plattform för intelligenta mjukvaru- och molninsikter. PyraCloud hjälper dig att minska och optimera kostnaderna samt hantera molnplattformar. Det gör att du kan digitalisera din leveranskedja för mjukvara, hantera avtal och spåra, kontrollera och förutsäga molnkostnader när det gäller flera molnleverantörer.

Optimering av molnkostnader

SoftwareONEs tjänst Cloud Cost Optimization är en unik rådgivningstjänst som kan identifiera och minska onödiga molnkostnader. Det gör vi genom att anpassa kostnader och storlekar och hjälpa dig att förstå om föreslagna ändringar kan genomföras, samtidigt som åtgärder främjas. SoftwareONE hjälper IT-strategi- och verksamhetsexperter med att anpassa kostnader.

 

Cloud Spend Savings Realized
Maximera värdet av din Microsoft-investering med MAS

Microsoft Advisory Services

Vår rådgivningstjänst Microsoft Advisory Service (MAS) har tagits fram för att hjälpa organisationer att navigera genom komplexiteten i alla Microsoft-avtal och för att säkerställa att de får maximalt värde utav sina investeringar i Microsoft.

Kontakta oss

Ange dina kontaktuppgifter nedan så tar någon av våra kunniga medarbetare kontakt med dig.

Kontaktformulär