Služby pre hosterov a MsP partnerov

Transformácia podniku? To je naša silná stránka

Neon lights in a tunnel on a dark background.

Služby pre hosterov a MsP partnerov

Mnoho poskytovateľov hostingu a riadených služieb (MSP) sa stretáva s obmedzeniami svojej staršej infraštruktúry a zdrojov pri minimálnom zvyšovaní efektivity a ziskovosti. Hostitelia musia transformovať svoje podnikanie pod tlakom rastúcich nákladov a tvárou v tvár rastúcej konkurencii, zrýchľujúcim sa inováciám a zložitým požiadavkám na zabezpečenie dát a dodržiavanie predpisov. Zákazníci medzitým požadujú modernejšie, bezpečnejšie, dostupnejšie a škálovateľnejšie prostredie.

Služby SoftwareOne pre hosterov a MSP partnerov pomáhajú zrýchliť vašu digitálnu transformáciu. Naša povesť, skúsenosti a schopnosti naprieč celým hodnotovým reťazcom pomáhajú našim partnerom navrhnúť a realizovať stratégiu cloudových technológií, nakupovať správne riešenia a spravovať a optimalizovať ich softvérový majetok.

Uľahčenie transformácie podniku

Naše partnerské služby sme navrhli tak, aby rozšírili vaše možnosti a portfólio klientskych služieb a riešení. Spolupracujte s naším poradenským tímom na modernizácii infraštruktúry a získajte prehľad o využívaní softvéru, úsporách nákladov, efektivite a stimuloch alebo zľavách, aby ste dosiahli svoje ciele v oblasti transformácie do cloudu.

Porozprávajme sa o tom
A person using a smartphone to take a photo of a qr code.
A group of people's hands on a wooden table.

Odhaľte silu partnerstva

Radi by sme s vami spolupracovali. Podeľte sa o niekoľko informácií o svojej firme. Odpovieme vám do 48 hodín.

Odhaľte silu partnerstva

Radi by sme s vami spolupracovali. Podeľte sa o niekoľko informácií o svojej firme. Odpovieme vám do 48 hodín.