Služby pri nasadzovaní digitálneho pracoviska

Posaďte svojich ľudí za volant

A white wavy background on a white background.

Služby pri nasadzovaní digitálneho pracoviska

Nástroje moderného pracoviska sú bohaté na funkcie, ale aby si zamestnanci plne uvedomili ich prínos, musia vedieť kedy a ako ich používať. Plán jednoduchého nasadenia musí zohľadňovať vyspelosť organizácie a poskytovať vhodné kľúčové ukazovatele výkonnosti, aby investície do technológií viedli k dosiahnutiu cieľov spoločnosti. Naši špecialisti budú s vašim tímom spolupracovať na zavedení technológie, ktorá zvýši spokojnosť a produktivitu zamestnancov a zároveň ochráni povesť firmy.

Služby SoftwareOne pri nasadzovaní digitálneho pracoviska predstavujú poradenské služby, založené na odborovo odporúčaných štandardoch na podporu zavádzania nových technológií. Poskytujeme plán nasadenia a pomáhame vytvoriť komunitu interných šampiónov, ktorí riadia postup komunikácie a školenia pre novo zavádzané technológie.

Sme špecialisti na úspešné zavádzanie technológií

Špecialisti SoftwareOne na zavádzanie softvéru preklenujú medzeru medzi ľuďmi a technológiami. Budeme spolupracovať s vašimi tímami a v správnom čase iniciovať zmysluplné rozhovory so správnymi ľuďmi, aby sme podporili nasadenie nových aplikácií a procesov. Zákazníci sa nás často pýtajú: „Spočíva adopcia len v školení a komunikácii?“ Odpoveď znie: „Je to zložitejšie.“ Na základe hlbokých skúseností s riadením zmien prevádzame organizácie aj tými najzložitejšími projektmi integrácie pracovísk.

Naši špecialisti na digitálne pracovisko migrovali viac ako 10 miliónov užívateľov do cloudu a priebežne poskytujú riadené služby viac ako 6 miliónom užívateľov. Náš tím má overené kompetencie v rámci všetkých špecializácií Microsoft Solution Partner Designations a Google Cloud Work Transformation Specialisation.

Angažovanosť hneď od začiatku vedie k lepším a rýchlejšie dosiahnutým výsledkom

Úspešná zmena vyžaduje plán adopcie, ktorý určuje roly, štruktúry, procesy, projekty a kompetencie vedenia. Napriek väčším počiatočným nárokom prinášajú výsledky návratnosť, ktorá prevyšuje investíciu. Posúdime vyspelosť vašej organizácie a pripravíme vám plán na mieru.

Pohovorme si o tom
Two men writing on a whiteboard in an office.
 • A group of people sitting around a table in a conference room.

  Plánujme spoločne

  Vypočujeme vás, zistíme stav vašej firmy a budúce ciele, stanovíme kľúčové ukazovatele výkonnosti a identifikujeme ambasádorov pre vami zvolené riešenia Microsoft 365 alebo Google Workspace.

 • A man is laughing while talking on the phone while sitting in front of a laptop.

  Spustenie a adopcia

  V pilotnej prevádzke overíme plány a identifikujeme vaše interné zainteresované strany, aby sme vám pomohli uľahčiť rozhovory, ktoré povedú k učeniu a adopcii.

 • A group of people sitting around a table in a meeting.

  Maratónske úsilie pri implementácii

  Adopcia technológie je beh na dlhú trať. Poskytneme vám podporu, vedenie, vyhodnotenie nedostatkov, reporting aj stratégiu priebežnej spätnej väzby.

Prepájame ľudí

Budovanie moderného digitálneho pracoviska zahŕňa viac než len zavádzanie nových aplikácií. Inovatívne organizácie posilňujú svoje technologické rozhodnutia starostlivým plánovaním adopcie. Načúvame vašim potrebám a využívame multidisciplinárne znalosti o zvolenom riešení a riadení zmien, aby sme vám prispôsobili stratégiu, s ktorou dosiahnete všetky technologické a obchodné ciele. Môžete sa na nás spoľahnúť, pokiaľ ide o osvedčené postupy, stratégiu riadenia programov, zharmonizovanú implementáciu a dômyselnú podporu, čo vám zaistí vysokú produktivitu.

A 3d image of a blue, orange, and yellow splatter.

Porozprávajte nám svoj jedinečný príbeh o nasadení technológie

So správnym vedením je nový spôsob práce na dosah. Povedzte nám o výzvach, ktoré váš podnik rieši a dohodnime si stretnutie.

Porozprávajte nám svoj jedinečný príbeh o nasadení technológie

So správnym vedením je nový spôsob práce na dosah. Povedzte nám o výzvach, ktoré váš podnik rieši a dohodnime si stretnutie.