Usługi adopcji cyfrowego miejsca pracy

Pozwól Twoim ludziom sterować

A white wavy background on a white background.

Usługi adopcji cyfrowego miejsca pracy

Nowoczesne narzędzia pracy są naszpikowane wieloma funkcjami, ale pracownicy muszą rozumieć, kiedy i jak ich używać, aby w pełni wykorzystać zalety, które oferują. Plan ułatwiania przyswojenia nowych technologii musi uwzględniać dojrzałość organizacji i zapewniać odpowiednie wskaźniki efektywności, aby inwestycje w technologie skutkowały osiąganiem celów przez organizację. Nasi specjaliści współpracują z twoim zespołem, aby wprowadzić do twojej organizacji technologię, która zwiększy satysfakcję i wydajność pracowników, chroniąc jednocześnie reputację firmy.

Usługi adopcji cyfrowego miejsca pracy świadczone przez SoftwareOne dostarczają ekspertyzy konsultingowe w zalecanych przez branżę ramach, które to ekspertyzy mają zachęcać do przyjęcia nowych technologii. Sporządzamy plan wdrożenia tych technologii i pomagamy rozwijać społeczność wewnętrznych mistrzów, którzy poprowadzą proces komunikacji i opracują plan szkoleń w zakresie nowo wdrożonych technologii.

Specjalizujemy się prowadzeniu pomyślnych procesów przyjęć nowych technologii w organizacjach

Specjaliści ds. adopcji SoftwareOne zasypują lukę między ludźmi a technologią. Pracujemy z Twoimi zespołami, inicjując merytoryczne rozmowy z właściwymi osobami we właściwym czasie, aby zachęcić do przyjęcia nowych aplikacji i procesów. Klienci często pytają: „Czy ta adopcja to po prostu szkolenie i komunikacja?". Odpowiedź brzmi: „To złożona sprawa”. Czerpiąc z głębokiego doświadczenia w zarządzaniu zmianą, przeprowadzamy organizacje przez nawet najbardziej skomplikowane projekty integracji miejsca pracy.

Nasi specjaliści od cyfrowych miejsc pracy przenieśli ponad 10 milionów użytkowników do chmury i zapewniają bieżące usługi zarządzane ponad 6 milionom odbiorców. Nasz zespół wnosi potwierdzone kompetencje we wszystkie środowiska Microsoft Solution Partner Designations oraz Google Cloud Work Transformation.

Wczesne zaangażowanie prowadzi do lepszych, szybszych wyników

​Udana zmiana wymaga ramowego planu przyjęcia, w którym wskazane zostaną zakresy zadań, struktury, procesy, projekty i kompetencje przywódcze. Pomimo większego zaangażowania w pracy z klientami, wyniki przynoszą zyski, które przewyższają nakłady. Oceniamy dojrzałość Twojej organizacji celem sporządzenia planu dostosowanego do potrzeb.

Porozmawiajmy
Two men writing on a whiteboard in an office.
 • A group of people sitting around a table in a conference room.

  Wspólne planowanie

  Analizujemy i rozumiemy stan twojej organizacji biznesowej oraz przyszłe cele, ustalamy KPI i identyfikujemy ambasadorów wybranego rozwiązania Microsoft 365 lub Google Workspace.

 • A man is laughing while talking on the phone while sitting in front of a laptop.

  Uruchamiamy i wdrażamy

  Pilotujemy i zatwierdzamy plany oraz identyfikujemy wewnętrznych interesariuszy, celem ułatwiania rozmów, które wyznaczają kierunek procesowi uczenia się i adopcji rozwiązań chmurowych.

 • A group of people sitting around a table in a meeting.

  Maraton wdrożeń

  Adopcja technologii wymaga nieustannych wysiłków. Zapewniamy ciągłe wzmacnianie działań, wskazówki, ocenę niedostatków, raportowanie i strategie ciągłej informacji zwrotnej.

Łączymy ludzi

Budowanie nowoczesnego cyfrowego miejsca pracy wiąże się z czymś więcej niż tylko z wprowadzaniem nowych aplikacji. Innowacyjne organizacje wzmacniają decyzje technologiczne starannym planowaniem procesu przyjęcia nowych technologii. Wsłuchujemy się w twoje potrzeby, wykorzystując multidyscyplinarną wiedzę o wybranym rozwiązaniu i zarządzaniu zmianą, aby dostosować strategię, która pozwoli osiągnąć wszystkie cele technologiczne i biznesowe. Możesz na nas liczyć w zakresie sprawdzonych praktyk branżowych, strategii zarządzania programami, zaaranżowanych wdrożeń oraz umiejętnego wzmacniania dążeń do osiągania założonych celów, które zapewnia utrzymanie wysokiej wydajności.

A 3d image of a blue, orange, and yellow splatter.

Opowiedz swoją wyjątkową historię związaną z przyjęciem nowych technologii

Nowy sposób pracy jest w zasięgu ręki, zadbaj jedynie o odpowiednie prowadzenie. Opowiedz nam o wyzwaniach biznesowych twojej organizacji, a my zaplanujemy rozmowę.

Opowiedz swoją wyjątkową historię związaną z przyjęciem nowych technologii

Nowy sposób pracy jest w zasięgu ręki, zadbaj jedynie o odpowiednie prowadzenie. Opowiedz nam o wyzwaniach biznesowych twojej organizacji, a my zaplanujemy rozmowę.